Vnitro mění strukturu, na volby bude dohlížet přímo náměstek ministra Mlsna, Henych byl odstaven

Na volby již nebude dohlížet jejich matador Václav Henych, pověřen řízením odboru voleb ministerstva vnitra je náměstek ministra Petr Mlsna. Koláž: ED

Dlouholetá tvář veškerých voleb a člen státní volební komise, Václav Henych, se po reorganizaci ministerstva vnitra už nadále nebude starat o chod oddělení voleb. Vyplývá to z nové organizační struktury ministerstva vnitra.

Nové vedení ministerstva vnitra připravilo novou organizační strukturu úřadu, v níž vyjmulo dosavadní oddělení voleb z Odboru všeobecné správy a vytvořilo z něj celý Odbor voleb. Prakticky to znamená, že dlouholetá tvář všech voleb a člen státní volební komise JUDr. Václav Henych, přišel o část své agendy. Henych působí na ministerstvu vnitra od roku 1980 a celou dobu právě v odboru všeobecné správy, pod nějž spadaly i záležitosti spojené s volbami. V některých obdobích byl také náměstkem ministra vnitra. Pověřen řízením tohoto odboru je prozatím náměstek ministra náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna.

Vnitro oznámilo také další změny, podívejte se jaké:

Největší rozruch kolem organizace voleb byl u první prezidentské volby, respektive u prověřování požadovaného počtu podpisů u kandidátů na prezidenta v prosinci roku 2012.  Henychův odbor tehdy vyřadil tři kandidáty (Tomio Okamura, Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková) s odůvodněním, že díky neplatnosti hlasů pod petičními archy nemají dostatek hlasů (50.000). Úředníci odboru vedeného právě Henychem zkoumali ve dvou kolech kontrolní vzorek podpisů u každého kandidáta. Výsledné procento chyb však sečetli, místo aby je zprůměrovali. Někteří analytici a komentátoři tehdy upozornili, že pokud by při uplatnění tohoto výpočtu byl u některého kandidáta podíl chybných podpisů více než padesát procent, dostalo by se ministerstvo vnitra ve finále na záporný počet platných podpisů. Vzhledem k tomu, že vyloučení kandidátů je správním úkonem, je tento čin přezkoumatelný soudem. Nejvyšší správní soud 13. prosince 2012 rozhodl, že úředníci chybovali a Janu Bobošíkovou vrátil do hry o prezidentské křeslo. Tehdy se postupem ministerských úředníků zabývala i vláda, která si Henycha dokonce pozvala na jednání kabinetu, kde svoji metodiku vysvětloval ministrům. Od té doby bylo o lidech odpovídajících za volby slyšet ještě několikrát v ne příliš lichotivém světle.

Odebrání volební agendy dlouholetému úředníkovi ministerstva vnitra se tak dalo očekávat ještě před zveřejněním systemizace. Ta kuloárové informace potvrdila. Vedení vnitra po novém roce naplnilo organizační opatření, které avizovalo při schvalování systemizace na konci loňského roku. Je navrhováno vytvoření samostatného odboru voleb. Tento odbor vznikne delimitací oddělení voleb z odboru všeobecné správy. Transformací oddělení na odbor dojde k rozčlenění činností ve volební oblasti; činnost oddělení právního a metodického řízení voleb bude zaměřena zejména na metodiku právní podpory voleb, činnost oddělení technického zabezpečení voleb pak bude směřovat k technické podpoře voleb. Vznikne nové služební místo ředitele odboru voleb v 15. platové třídě a dojde ke zrušení služebního místa ředitele odboru spisové služby ministerstva ve 14. platové třídě, služební místo vedoucího oddělení technického zabezpečení voleb ve 14. platové třídě bude vytvořeno využitím finančních prostředků určených na plat zrušeného pracovního místa náměstka člena vlády v 16. platové třídě. Služební místo vedoucího oddělení právního a metodického řízení voleb v 15. platové třídě bude vytvořeno využitím služebního místa vedoucího oddělení voleb v 15. platové třídě,“ uvádělo se ve vládním materiálu.

Co se týče dalších změn, tak z náměstkyně ministra Milana Chovance pro sociální a zdravotnické zabezpečení Moniky Pálkové se stane vedoucí samostatného oddělení strategií a Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF). „Odbor sociálního zabezpečení a odbor zdravotnického zabezpečení je navrhováno převést do sekce státního tajemníka, ovšem, jak již bylo uvedeno, s ohledem na nařízení vlády č. 92/2015 Sb., o pravidlech pro organizaci služebního úřadu, lze toto převedení považovat pouze za prozatímní řešení. Jakmile bude z organizačního hlediska vyřešeno začlenění agendy azylu a migrace, dojde ke sjednocení všech útvarů s působností v oblasti vnitřní bezpečnosti do sekce vnitřní bezpečnosti a policejního školství,“ píše se v návrhu systemizace.

Tiskové oddělení prozatím povede Marika Vitnerová, dosavadní zástupkyně ředitelky Lucie Novákové, která po vzájemné dohodě na ministerstvu končí.

Jiří Reichl

O změnách na ministerstvech jsme psali:

MPSV hledá tři náměstky – pro ekonomiku a IT, sociální politiku a evropské fondy 

Na MPO skončil exministr Havlíček i náměstci Kovačovská, Novotný a Koliba 

Bývalý Jurečkův náměstek Jirsa napadl systemizaci Babišovy vlády 

Návrh vyhlášky, která měla omezit VILPy, se novému ministrovi nelíbí, připraví komplexní zákon 

Vláda schválila systemizaci – na platech ušetří 18 milionů ročně. O práci přijde 73… 

Na Úřadu vlády končí i nepříliš oblíbený náměstek pro vědu Arnošt Marks 

Babiš a jeho ministři zruší 14 sekcí na ministerstvech, propustí 73 úředníků 

Zemědělství: Balí se náměstci Adamec a Jirsa 

Státní správa bobtná a naráží na vlastní zákon o úřednících