Babiš a jeho ministři zruší 14 sekcí na ministerstvech, propustí 73 úředníků

Nezaměstnanost. Ilustrační grafika: www.pixabay,com

V pátek brzy ráno zasedne kabinet premiéra Babiše, aby projednal návrh na systemizaci služebních míst. Tedy návrh na to, jak se změní organizační struktury ministerstev, aby si mohli nově jmenovaní ministři přivést „své“ lidi. Výměny, které bývaly dříve, nyní „komplikuje“ služební zákon. Z vládního materiálu vyplývá, že bude zrušeno 14 sekcí a 73 míst. Z toho 23 pod služebním zákonem.

To, o čem se dlouze spekulovalo a o čem se hodně v kuloárech mluvilo, tedy že noví ministři připravují se svými nejbližšími systemizaci úřadů tak, aby se mohli zbavit vytipovaných úředníků, se stalo skutkem. Systemizace je mohutná, bude zrušeno 14 ministerských sekcí a nepočítá se s 73 pracovníky ministerstev. Vláda navržené změny projedná zítra a předpokládá se, že budou schváleny. Oficiálním důvodem je, že návrh na úpravu systemizace souvisí s reorganizací práce ministerstev a s cílem naplnění programových priorit vlády. Systemizace musí být schválena do Vánoc, aby mohla od 1. ledna vstoupit v účinnost. 

„Celkový počet sekcí v Ministerstvech a v Úřadu vlády se navrhovanou úpravou sníží o 14 sekcí. Návrh obsahuje změny, v jejichž důsledku dochází ke snížení počtu systemizovaných míst o 23 míst služebních a 50 míst pracovních. Schválením předloženého návrhu dojde ke snížení celkového objemu prostředků na platy o 18 058 567 Kč,“ uvádí se v materiálu pro ministry nového kabinetu.

Například na Ministerstvu práce a sociálních věcí budou zrušeny dvě sekce. Místo současných devíti jich bude sedm. „V důsledku těchto úprav (rušení některých sekcí a vznik nových) dochází současně k přeskupení nižších organizačních útvarů. Hlavním přínosem navrhovaných změn je zefektivnění jednotlivých procesů a zjednodušení jejich řízení, a to se zřetelem na logickou návaznost souvisejících agend,“ uvádí se v materiálu.

Nová ministryně navrhuje, aby byla zrušena sekce informačních technologií, kterou vede náměstek Robert Baxa. Agendy této zrušené sekce budou začleněny do nově zřízené sekce ekonomické a ICT. „Důvodem je nutnost provázat ekonomické procesy s realizací investičních záměrů včetně záměrů z oblasti ICT. Ty jsou v případě resortu práce a sociálních věcí stěžejní, jelikož představují významný rozsah a objem finančních prostředků, a to i ve vazbě na Českou správu sociálního zabezpečení a Úřad práce České republiky. Jde rovněž o bezprostřední reakci na aktuální nález NKÚ č. 16/29, který upozornil na systémová rizika při vedení účetnictví ministerstva, mimo jiné i s ohledem na časté změny ekonomického informačního systému. Nové uspořádání umožní sjednotit a zefektivnit řízení těchto oblastí, nastavit synergické vazby mezi jednotlivými procesy, a to včetně provázanosti na agendu řízení projektů.  Vznikne tak komplexní celek, umožňující propojit otázku financování a praktického zajištění ICT analogicky tak, jak je tomu i v jiných ústředních orgánech státní správy,“ píše se v návrhu systemizace MPSV.

Odbor provozu ICT (27 systemizovaných míst) a odbor rozvoje a bezpečnosti ICT (34 systemizovaných míst) se převádí do sekce ekonomické a ICT. Odbor právní a veřejných zakázek se převádí do sekce státního tajemníka. Ruší se jedno systemizované místo. Tři systemizovaná místa se převádí z oddělení kancelář 1. náměstka do oddělení kancelář náměstka sekce ekonomické a ICT, jedno systemizované místo se převádí z oddělení kancelář 1. náměstka do odboru kabinet ministryně.

Jiří Reichl