Státní správa bobtná a naráží na vlastní zákon o úřednících

Státní správa, jejíž vysoce postavení členové se „zabetonovali“ ve svých funkcích v souvislosti s platností služebního zákona, dále úspěšně bobtná. Od nového roku přijme více než 200 úředníků. Platy půjdou do desítek milionů.

Postup nového ministra zdravotnictví Miloslava Ludvíka, který si (zcela logicky) chtěl přivést své nejbližší spolupracovníky, ale narazil přitom na meze Zákona o státní službě (234/2014 Sb.) ukazuje úskalí mnohokrát kritizovaného relativně nového předpisu.

Sesterský portál Zdravotnický deník v sérii svých článků upozornil na chystanou „čistku“ na ministerstvu zdravotnictví v souvislosti s příchodem nového ministra Miloslava Ludvíka. V nejnovějším textu Ludvíkovo personální zemětřesení: Dva náměstky zruší a ostatní pošle do výběrového řízení šéfredaktor Tomáš Cikrt upozorňuje na to, že záměry Ludvíka, ač mohou být jakkoliv pochopitelné, naráží na samu podstatu tzv.  služebního zákona.

Vláda totiž schválila systemizaci služebních a pracovních míst pro rok 2017 na svém letošním zasedání 21. září. Když se na toto téma radila znovu 5. prosince, měla na stole materiál, jímž měla systemizaci už jenom doladit. Jenže část návrhu, která se týkala ministerstva zdravotnictví, obsahovala, na rozdíl od ostatních rezortů, závažné změny – zrušení míst dvou náměstkyň a tím i jejich sekcí. A to vyvedlo z míry některé ministry, kteří v nedávné minulosti museli své návrhy na změny v systemizaci podrobně a s předstihem obhajovat. „V eKLEPu byl této změně věnován jeden jediný odstavec, (…) což je pro nás, kteří jsme tam tu informaci viděli někdy v pátek po 12 hodině, docela důležité, protože ze zákona tyto změny možné jsou, nicméně když jsme dělali tu velkou změnu, kterou vláda přijala v září, tak jsme museli všechny tyto věci za své rezorty podrobně zdůvodňovat, byly předmětem mezirezortního připomínkového řízení a obdobně je třeba postupovat i v tomto případě. Proto jsme požádali, aby byl materiál doprojednán na příštím jednání vlády a aby ty informace byly výrazně lépe doplněny ze strany ministerstva zdravotnictví,“ informoval po jednání vlády ministr zemědělství Marian Jurečka.

Bude přijato cca 255 nových úředníků a ze státního rozpočtu budou ministerstva na jejich platy žádat skoro 50 milionů (nejde o konečnou částku na platy, jelikož část budou úřady platit ze svých rozpočtů – pozn. red).

Včera již z ministerstva zdravotnictví doputoval na úřad vlády opravený návrh, který má Zdravotnický deník k dispozici. Vyvolává vtíravé otázky. Především, zda postup vlády odpovídá duchu služebního zákona a dikci služebního předpisu.

V textu cituje bývalého ředitele ministerského odboru legislativy a stálého spolupracovníka redakce Jana Klusáčka: „Kauza kolem odvolání dvou náměstkyň novým ministrem zdravotnictví na konkrétním případě dokonale ilustruje zásadní slabiny služebního zákona. Ministr Ludvík, který je prvním ministrem jmenovaným od účinnosti tohoto zákona, provádí (a nedá se mu tak docela divit) průzkum bojem, kam až ho vláda a superúředník Postránecký pustí. Je totiž zjevně absurdní, aby nový ministr byl odsouzen ke spolupráci s lidmi, jejichž jedinou kvalifikací pro výkon funkce náměstka byla schopnost získat politickou nominaci některé z koaličních stran…“ Podle něj je jasné, že ať už toto rozhodování dopadne jakkoli, podstatná novelizace služebního zákona bude jedním z prvních úkolů vlády, jež vzejde z příštích voleb…

Zajímalo nás tedy, jak to těsně před koncem roku s chystanými změnami na ministerstvech reálně vypadá. Oslovili jsme všechna ministerstva a také Úřad vlády s následujícími dotazy:

  1. Plánuje  vaše ministerstvo změnu systemizace služebních míst, či dalších míst v rámci instituce. (náměstci, představené funkcionáře…)
  2. Pokud ano, sdělte, prosím, jaká místa to jsou, kolik lidí přijde a jaký bude dopad do státního rozpočtu.
  3. Projednala vláda návrh na systemizaci na vašem ministerstvu na svém jednání 21. 9. 2016?
  4. Pokud plánujete systemizaci a nebyla projednána na zmíněném jednání vlády, proč?
  5. Odpovídá to pokynu náměstka MV pro státní službu p. Postráneckého?

Z odpovědí jsme sestavili tabulku z níž vyplývá, že bude přijato cca 255 nových úředníků a ze státního rozpočtu budou ministerstva na jejich platy žádat skoro 50 milionů (nejde o konečnou částku na platy, jelikož část budou úřady platit ze svých rozpočtů – pozn. red).

Nejvíc lidí přijmou na Ministerstvu práce a sociálních věcí a to 178. Podle tamního státního tajemníka Petra Smrčka jde o 31 systemizovaných míst zaměstnanců zajišťujících odborné agendy. „Dále o 23 systemizovaných míst zabezpečujících administraci Operačního programu Zaměstnanost a 124 míst k realizaci projektů OPZ.  Požadavek na navýšení státního rozpočtu byl ve výši 13 899 tis. Kč,“ uvedl na dotazy Ekonomického deníku Smrček.

Dva úřady neuvedly dopady do státního rozpočtu v souvislosti se změnami v personální oblasti. Prvním byl Úřad vlády, který na doplňující dotaz sumu doplnilo. Druhým je Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy.

Přehledná tabulka:

systemizace-2017

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní odpovědi jednotlivých úřadů:

MPSV: (Petr Smrček, státní tajemník)

ad 1) Ano plánujeme změnu systematizace služebních míst. Od 1. 1. 2017 máme schválenu změnu systemizace, změny se však netýkají počtu služebních míst náměstků pro řízení sekce.

ad 2) Celkově jde o 31 systemizovaných míst zaměstnanců zajišťujících odborné agendy, 23 systemizovaných míst zabezpečujících administraci Operačního programu Zaměstnanost a 124 míst k realizaci projektů OPZ.  Požadavek na navýšení státního rozpočtu byl ve výši 13 899 tis. Kč.

ad 3) Ano, vláda náš návrh projednala.

ad 4) –

ad 5) Ano, změna systemizace je v souladu s pokyny náměstka pro státní službu.

MZe (Markéta Ježková, mluvčí)

Ministerstvo zemědělství podalo návrh na systemizaci pro kalendářní rok 2017 v souladu s metodickým pokynem náměstka ministra vnitra pro státní službu dle §17 zákona o státní službě. Tento návrh byl 21. 9. 2016 projednán a schválen na jednání vlády. Oproti roku 2016 nedochází v rámci resortu ministerstva zemědělství k celkovému navýšení počtu systemizovaných míst a tudíž tyto změny nemají ani žádný vliv na státní rozpočet.

MMR: (Vilém Frček, mluvčí)

Veškeré plánované změny systemizace Ministerstva pro místní rozvoj byly schváleny usnesením vlády (č. 829/2016 Sb.) ze dne 21. září 2016. Na Ministerstvu pro místní rozvoj bude od 1.1. 2017 realizována změna systemizace služebních a pracovních míst, a to změna organizační struktury a zřízení nových služebních míst. Jedná se zejména o rozdělení stávající sekce veřejného investování na sekci veřejného investování a sekci stavebního práva, rozdělení odboru veřejných dražeb a realitních činností na oddělení veřejných dražeb a oddělení realitní činnosti a zřízení oddělení pohřebnictví.

Na základě výše uvedeného se jedná o zřízení služebního místa náměstka pro řízení sekce stavebního práva, zrušení služebního místa ředitele odboru a zřízení služebního místa vedoucího oddělení a zřízení nových služebních míst. Celkově dojde na Ministerstvu pro místní rozvoj k 1.1. 2017 k navýšení počtu systemizovaných míst o 29 a navýšení prostředků na platy o cca 15 mil. Kč.

Odpovídá to pokynu náměstka MV pro státní službu p. Postráneckého?

Ano

MŽP:  (Dominika Pospíšilová, tiskové oddělení)

1/ Plánuje  vaše ministerstvo změnu systemizace služebních míst, či dalších míst v rámci instituce. (náměstci, představené funkcionáře…)
Ano, plánuje.

2/ Pokud ano, sdělte, prosím, jaká místa to jsou, kolik lidí přijde a jaký bude dopad do státního rozpočtu.
Celkový limit počtu míst v MŽP se k 1. 1. 2017 změní z dosavadních 612 na 623, tedy se zvýší o tabulkových 11 míst, z nichž 6 bude obsazováno v průběhu příštího roku a 5 zůstane neobsazených (viz níže).

V rámci změny k 1.1. dojde ke zrušení 10 projektových míst a k vytvoření 5 jiných projektových míst (některé projekty končí, jiné nově schválené se rozjíždějí). Dále k vytvoření 4 míst na zajištění vědy a výzkumu v životním prostředí (tato důležitá agenda se vrací na MŽP, jak odhlasovala vláda v květnu 2016, a to i vč. 4 míst pro ni), 3 míst pro personál dětské skupiny (nová aktivita MŽP, kterou inicioval ministr Brabec, je vedená snahou o větší komfort pro naše zaměstnance s dětmi a samozřejmě alternativním řešením stávající nedostatečné kapacity státních mateřských škol) a 4 míst k zajištění IT. Všechny tyto pozice budou obsazovány v průběhu roku 2017.

Také bude v souladu se služebním zákonem vytvořeno 5 míst k zajištění činnosti kabinetu ministra, ta ovšem zůstanou neobsazena a budou k dispozici případnému novému ministrovi ŽP.

Část nákladů na mzdy MŽP pokryje ze stávajících finančních prostředků, proto dopad na státní rozpočet v případě obsazení všech nově zřizovaných míst by měl být cca 5 mil. Kč ročně.

3/ Projednala vláda návrh na systemizaci na vašem ministerstvu na svém jednání 21. 9. 2016?
Ano, projednala a následně schválila.

4/ Pokud plánujete systemizaci a nebyla projednána na zmíněném jednání vlády, proč?
Viz odpověď k bodu 3.

5/ Odpovídá to pokynu náměstka MV pro státní službu p. Postráneckého?
Viz odpověď k bodu 3.

MF ČR (Jakub Vintrlík, tiskové odd)

Ministerstvo financí předkládá v souladu se zákonem o státní službě změnu systemizace jako každoroční pravidelnou aktualizaci v řádném termínu stanoveném Ministerstvem vnitra. Součástí každé změny je přehodnocení optimalizace úřadu, avšak pro rok 2017 nedochází k žádným razantním změnám. Jedná se o úpravy vnitřního uspořádání, kdy se optimalizuje rozložení zpracovávaných agend uvnitř MF. Nedochází tedy k rušení míst náměstků ani ostatních představených.

Na jednání vlády dne 21. 9. 2016 byl zmíněný návrh systemizace služebních a pracovních míst projednán.

MŠMT (Jarmila Balážová, tisková mluvčí)

Add 2) Systemizace MŠMT byla zvýšena o 3 řadová služební místa s označením vrchní ministerský rada, včetně odpovídajícího zvýšení objemu prostředků na platy. Dále se zvyšuje od 1.1. 2017 počet státních zaměstnanců MŠMT o 4 na problematiku výzkumu  a vývoje v návaznosti na usnesení vlády č. 477/2016 (převod z Úřadu vlády).

Add 3) Ano, návrh MŠMT byl na uvedeném jednání Vlády projednán a schválen, včetně výše uvedeného posílení počtu státních zaměstnanců (viz. bod 1, 2).

Add 4) Irelevantní s ohledem na odpověď č. 3.

Add 5) Veškeré prováděné kroky odpovídají právnímu rámci, který upravuje přípravu systemizace na daný kalendářní rok. Příprava systemizace je zajištěna v úzké součinnosti s Ministerstvem vnitra a Ministerstvem financí.

MSp Jakub Říman, tiskové oddělení
  1. Plán, který se odvíjí od schválení návrhu systemizace na rok 2017 jsou 4 nová systemizovaná místa z důvodu zabezpečení agendy vědy a výzkumu a právních činností.

2. Předpoklad nákladů na nová místa v platové oblasti je cca  2 553 600 na rok 2017. Dále viz odpověď na Vaši první otázku.

3. Ano, návrh byl projednán.

4Ano, je to v souladu s jeho pokynem.

MZV: Irena Valentová, zástupkyně tiskové mluvčí MZV ČR
Systemizace MZV s platností od 1.1.2017 byla řádně schválena na jednání vlády 21.9.2016. Nové změny systemizovaných míst představených/vedoucích nejsou plánovány.

Vláda: Martin Ayrer, mluvčí vlády

od roku 2017 dojde na Úřadu vlády ČR k navýšení 16  systemizovaných míst, konkrétně v Sekci věda, výzkum, inovace, v Odboru protidrogové politiky, v Odboru pro Obranu a bezpečnost a v Odboru informatiky.
Návrh systemizace na rok 2017 byl konzultován jak s Ministerstvem financí, tak s Ministerstvem vnitra a odpovídá odpovídá pokynu náměstka MV pro státní službu. Vláda tento návrh dne 21. 9. 2016 schválila.
Rozpočet bude v souvislosti se zvýšením počtu systemizovaných míst navýšen o 7 117 488 Kč.

MV Hana Malá, tiskové oddělení

Ad 1) Plánuje  vaše ministerstvo plánuje změnu systemizace služebních míst, či dalších míst v rámci instituce. (náměstci, představené funkcionáře…)

V současné době Ministerstvo vnitra neplánuje žádné změny systemizace služebních a pracovních míst nad rámec změny systemizace předložené vládě k projednání dne 5. prosince 2016. Z pohledu systemizace by na základě této předložené změny mělo dojít v návaznosti na změnu působnosti kanceláře ombudsmana MV ke zrušení jednoho pracovního místa a převodu 3 služebních míst do působnosti kanceláře státního tajemníka, dále by mělo dojít ke vzniku odboru spisové služby ministerstva a k navýšení počtu služebních míst v odboru azylové a migrační politiky.

Ad2) Pokud ano, sdělte, prosím, jaká místa to jsou, kolik lidí přijde a jaký bude dopad do státního rozpočtu.

V souvislosti se změnou působnosti kanceláře  ombudsmana bude zrušeno jedno pracovní místo, odbor azylové a migrační politiky bude posílen o deset služebních a jedno pracovní místo v rámci oddělení pro pracovní migraci (v této souvislosti dojde k navýšení prostředků na platy zaměstnanců o 4.404.000,- Kč). Odbor spisové služby ministerstva vznikne na základě převodu části míst ze stávajícího odboru archivnictví a spisové služby, kdy se tento odbor rozdělí na odbor spisové služby ministerstva a odbor archivnictví. Z pohledu systemizace služebních a pracovních míst Ministerstva vnitra si tento postup nevyžádá žádné navýšení finančních prostředků ani žádné úpravy počtu služebních a pracovních míst.

Ad 3) Projednala vláda návrh na systemizaci na vašem ministerstvu na svém jednání 21. 9. 2016?

Ano, vláda na tomto jednání projednala a schválila systemizaci Ministerstva vnitra na rok 2017. Ministerstvo vnitra následně připravilo změnu systemizace (viz výše), která byla předložena na jednání vlády dne 5. prosince2016 .

Ad 4) Pokud plánujete systemizaci a nebyla projednána na zmíněném jednání vlády, proč?

Viz výše.

Ad 5) Odpovídá to pokynu náměstka MV pro státní službu p. Postráneckého?

Veškeré přípravy systemizace služebních a pracovních míst Ministerstva vnitra její změny probíhají vždy v souladu s příslušnými právními i interními předpisy.

Jiří Reichl s využitím materiálů sesterského portálu Zdravotnický deník 

 

 

Podrobně se kauze na Ministerstvu zdravotnictví ČR věnuje Zdravotnický deník, přečtěte si  tyto texty:

Ludvíkovo personální zemětřesení: Dva náměstky zruší a ostatní pošle do výběrového řízení 12.12.2016

Personální změny na MZ: Ludvík sníží počet náměstků. Radit mu bude bývalý ředitel Prymula 1.12.2016

Ministr Němeček poslal vytýkací dopis státnímu tajemníkovi Benedovi 30.11.2016

Zaměstnanci ministerstva nedostali peníze, protože je státní tajemník „nedočerpal“ 24.11.2016