Pátek, 16. dubna, 2021

Vláda chce dalšího zmocněnce. Tentokrát pro digitální agendu

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Okolo 15 milionů ročně by měl stát provoz kanceláře nového vládního zmocněnce pro digitální agendu. Spadat bude pod ministerstvo průmyslu a obchodu.

Spory o „ovládnutí“ lukrativní digitální či IT branže mezi ministerstvy nekončí, naopak nabírají na obrátkách. Na co největší rozhodovací pravomoci v této oblasti si dělají zálusk dvě ministerstva – průmyslu a obchodu vedené Janem Mládkem a vnitra vedené Milanem Chovancem. Oba jsou přitom z ČSSD, takže za tím můžeme vycítit také vnitrostranický boj o pozice. MPO je přitom velmi hlasitě kritizováno vládními odborníky za nedávno předloženou studii rozvoje vysokorychlostních sítí NGA. Přečtěte si o kritice více. Druhé kritizované ministerstvo – vnitra je tepáno za způsob vypisování „In-house“ zakázek pro Odštěpný závod České pošty, čemuž jsme se také detailně věnovali.

Přečtěte si:

Zpoždění v dodávkách a pokuty: Chovancův plán na „nový Telecom“ dostává trhliny

NKÚ tepe vnitro za IT zakázky, ministerstvo chyby odmítá

Inspirace Ciencialou

Mládkovo ministerstvo nyní předkládá do vlády návrh na vytvoření dalšího „vládního zmocněnce“. Tentokrát pro digitální agendu. „Inspirací k novému koncepčnímu nastavení koordinace dané oblasti byla dosavadní dobrá zkušenost s institutem „vládního zmocněnce“, jak tomu bylo v případě řešení např. agendy jaderné energetiky, mezinárodního výzkumu, či problematiky Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského kraje. Uvedené systémové opatření umožní na výkonné úrovni mnohem účinnější koordinaci, a to jak při přípravě odborných podkladů, analýz a dalších materiálů, tak přípravě strategických a koncepčních rozhodnutí vlády,“ uvádí úředníci v materiálu pro vládu s tím, že tento krok „umožní eliminovat úzké resortní pohledy na řešení konkrétních problémů a výrazným způsobem zvýší potenciál skutečně komplexního řešení.“ Od vládního zmocněnce, který bude vládou jmenován na čtyři roky, si autoři nápadu slibují komplexní řízení digitální agendy z jednoho místa a  udržení kontinuity již běžících aktivit a agend.

Zmocněnec bude při jednáních se zainteresovanými stranami v souladu s pokyny ministra průmyslu a obchodu zastupovat vládu. Klíčovými kritérii pro jeho výběr jsou:

  • zkušenosti z vysokých řídících funkcí ve státní správě anebo soukromém sektoru elektronických komunikací nebo informačních a komunikačních technologií;
  • manažerské zkušenosti, včetně projektového managementu;
  • dobré vyjednávací a komunikační schopnosti;
  • plynulá znalost anglického jazyka; znalost dalšího světového jazyka je velkou výhodou;
  • předchozí nejméně desetiletá praxe v oboru elektronických komunikací anebo informačních a komunikačních technologií;
  • široká veřejná i odborná akceptovatelnost.

Vybraný odborník bude mít úzce spolupracovat s Řídícím výborem , jehož členy by měli být zástupci sekce pro evropské záležitosti Úřadu vlády, náměstci ministrů odpovědných za příslušnou část digitální agendy, zástupci odborné veřejnosti, zástupci sektoru elektronických komunikací a informačních a komunikačních technologií, zástupci organizací chránících zájmy občanů v dané oblasti. Řídící výbor může mít ad hoc členy, pozvané na jedno i více zasedání podle potřeby a na základě schválení stálými členy Řídícího výboru. „Tajemníkem, který je zodpovědný za přípravu jednání Řídícího výboru tak, aby byly realizovány včas všechny potřebné úkoly spojené s činností tohoto výboru, je vrchní ministerský rada, který vede kancelář zmocněnce,“ stojí v návrhu MPO. Celkové náklady na provoz kanceláře zmocněnce by měly být okolo 15 milionů korun za rok.

Prvním úkolem vládního zmocněnce a jeho týmu bude vytvoření Digitální strategie vlády ČR, která stanoví zodpovědnosti jednotlivých ministrů za realizaci, bude definovat vládní priority, jednotlivé cíle české digitální agendy v souladu s cíli Strategie pro jednotný digitální trhu Evropské komise a v návaznosti na již schválené dílčí dokumenty. Strategie by měla navazovat na Akční plán, o kterém jsme psali v srpnu loňského roku a podílet by se na něm měla všechna ministerstva,  státní i nestátní instituce a odborná veřejnost (Svaz průmyslu a dopravy ČR, Hospodářská komora ČR, apod.).

Jiří Reichl

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter