Středa, 10. srpna, 2022

Správa železnic chce studii proveditelnosti pro vysokorychlostní trať do Wroclawi přes Hradec

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Letitý lobbing představitelů Libereckého a Královehradeckého kraje o to, kudy povede budoucí vysokorychlostní trať do Polska je, zdá se, u konce. Správa železnic, která je investorem rozvoje vysokorychlostních tratí, vypsala výběrové řízení na zhotovení studie proveditelnosti. Poptávaná varianta je přes Hradeck Králové. Za materiál, který má posuzovat všechny aspekty budoucí výstavby je vedení správce železničních tratí ochotno zaplatit maximálně 20 milionů korun.

Až dvacet milionů kroun je ochotno zaplatit vedení Správy železnic za studii proveditelnosti vysokorychlostní trati Praha – Hradec Králové – Wroclaw. „Součástí předmětu zakázky je zajištění veškerých potřebných podkladů pro zpracování studie, zejména průzkumů, pasportní dokumentace, archivní dokumentace, informací o přepravních výkonech, informací o majetkových poměrech apod.,“ uvádí se v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zájemci o zakázku mohou své nabíkdy podat do 4. prosince. Správa železnic také požaduje, aby byly zpracovány varianty dojezdů do větších měst a turistických center jako jsou Náchod, Rychnov nad Kněžnou, Trutnov, Svoboda nad Úpou a bude zahrnovat mezinárodní dopravu do Polska. Podle dřívějších vyjádření Správy železnic by měla „hradecká“ vysokorychlostní trať zajistit kratší, než hodinovou cestu mezi Hradcem Králové a Prahou.

Varianta přes Liberec definitivně Padla, trať povede kolem D11 a u Chlumce se rozdělí

Vypsáním veřejné zakázky na proveditelnost vysokorychlostní tratě se vyjasnila jedna z nedořešených otázek rozvoje vysokorychlostních tratí v České republice. U napojení české a polské železniční sítě byly dlouho ve hře dvě varianty – přes Hradec Králové či přes Liberec a dlouho nebylo jasné, která varianta zvítězí. Představitelé obou krajů se samozřejmě snažili, aby stát, respektive Správa železnic upřednostnila jejich kraj. Trať Praha–Wroclaw je součástí nařízení Evropského parlamentu o hlavních směrech unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě. „Hradecká“ vysokorychlostní trať by měla vést kolem dálnice D11 (v jejím koridoru) a u Chlumce nad Cidlinou bude odbočka na Pardubice. Dále trasa pokračuje přes Hradec Králové na sever do Wroclawi. Z Pardubic povede nákladní trasa do Chrudimi; vedl by tudy i Východočeský diametr, který má zajistit bezúvraťové vysokorychlostní spojení mezi Hradcem a Pardubicemi.

Plán osobní železniční dopravy Ten-T. Zdroj: MD

Výstupem veřejné zakázky na studii proveditelnosti by měla být posouzení:

 • proveditelnosti/realizovatelnosti (z hlediska ekonomického hodnocení, investičních nákladů, dopadu záměru do již realizovaných staveb a z hlediska využitelnosti plánovaných modernizací);
 • průchodnosti (z hlediska životního prostředí, územního plánování);
 • potřebnosti/přínosů (z hlediska ekonomického, zlepšení obsluhy měst a regionů veřejnou hromadnou dopravou, zlepšení podmínek pro nákladní dopravu v parametrech, kapacitě a plynulosti provážených vlaků).

Celá studie by měla být hotova do 18 měsíců od uzavření smlouvy, první výstupy očekává správa železnic již po 3 měsících.

Práce pro zkušené projektanty

O zakázku se může ucházet firma, která v posledních pěti letech dokončila čtyři významné zakázky, z nichž alespoň dvě byly studie proveditelnosti v dopravě, jejíchž součástí byla analýza poptávky uživatelů zpracovaná dopravním modelem. Hodnota každé z těchto zakázek musela být minimálně 3 miliony korun. objem každé této jednotlivé významné služby činil min. 3.000.000,- Kč bez DPH, a alespoň jedna ze studií proveditelnosti se týkala celostátní železniční tratě a v délce minimálně 10 km.

Dalšími požadavky je prokázání těchto dodávek:

 • „alespoň 1 významnou službu spočívající ve zpracování dokumentace stavby dráhy železniční celostátního významu v rozsahu rekonstrukce, modernizace či novostavby železniční stanice nebo rekonstrukce, modernizace, optimalizace či novostavby traťového úseku dráhy celostátního významu ve stupni DÚR nebo DSP, přičemž finanční objem této významné služby činil min. 5 000 000,- Kč bez DPH.
 • alespoň 1 významnou službu spočívající v posuzování vlivů koncepcí na životní prostředí (SEA) k celostátní koncepci nebo pro krajské ZÚR ve finančním objemu min. 150.000,- Kč bez DPH.“

Po začátku stavby vysokorychlostních tratí bude Správa železnic požadovat 20 miliard ročně

„Pro další přípravu vysokorychlostních tratí budou pro rok 2021 Správou železnic nárokovány finanční prostředky ve výši cca 300 mil. Kč, pro rok 2022 ve výši cca 600 mil. Kč a pro rok 2023 ve výši cca 900 mil. Kč. Projektová a předprojektová příprava (jako tento případ – pozn. red.) budou hrazeny především z národních zdrojů. V roce 2025, kdy bude zahájena výstavba prvních úseků vysokorychlostní tratě, budeme požadovat přes 20 miliard korun ročně,“ dodal Jiří Svoboda.

Na konferenci také zazněl apel všech klíčových státních investorů na poslance, aby „nebořili“ návrh stavebního zákona, který „leží“ ve Sněmovně:

Šéfové organizací stavějících liniové stavby apelují na poslance: Schvalte nový stavební zákon tak, jak je

S generálním ředitelem Správy železnic jsme o budoucnosti železniční dopravy v ČR vedli obsáhlý rozhovor. Přečtěte si jej

Brzy budeme na železnici jezdit rychleji a problémy se odradit nenecháme, říká generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Nabídku na optickou síť od privátní firmy odmítl

VRT  je národním projektem. Podle Správy železnic přinesou:

 • Dokončením projektu VRT (cca 600km tratí) dojde k radikálnímu zkrácení cestovních
  dob veřejnou dopravou jak v rámci ČR, tak do sousedních zemí. Krajská města
  budou dostupná z Prahy do dvou hodin a mezi sebou rámcově do tří.
 • Spojení Berlína a Vídně bude možné vlakem přes ČR zvládnout za čtyři hodiny.
 • Díky přesahu linek do konvenční sítě bude mít ve vzdálenosti do 20 minut
  jízdy autem stanici rychlé železnice 7 milionu obyvatel tj. 65 % obyvatel ČR.
 • Výstavba vysokorychlostní železnice je projektem, který přesahuje rámec běžných
  dopravních staveb.
 • Z technického pohledu se jedná o zcela nový, avšak ucelený systém, který vyžaduje
  aktualizaci přístupů v celé řadě oborů. Nutí k integrovanému uvažování a hledání
  společných řešení napříč profesemi.

Ideální stav vysokorychlostních tratí po dokončení. zdroj: prezentace Správy železnic

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter