Rizikové projekty: také MMR má své máslo na hlavě

Minulý týden jsme vás informovali, že nejvíce rizikových projektů má v gesci Ministerstvo vnitra. Ukazuje se ale, že i MMR má své máslo na hlavě. 

Před týdnem Ekonomický deník informoval o přehledu stavu rizikových projektů v rámci Integrovaného operačního programu (IOP). Nejvíce z nich má sice v gesci Ministerstvo vnitra, celkem třináct. V rámci organizačních složek státu je však hned za Ministerstvem vnitra Ministerstvo pro místní rozvoj. To má v gesci jeden vysoce rizikový projekt a tři projekty rizikové. Organizační složky státu pak obsluhují celkem 27 rizikových nebo vysoce rizikových projektů.

Ministerstvo pro místní rozvoj má v současné době problém vyčerpat celkem 317 milionů korun, což je čtvrtá nejvyšší suma v rámci všech resortů. Vysoce rizikovým projektem, v hodnotě 79 milionů korun, je projekt „Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v České republice“. Projektu je vyčítáno, že se dlouhodobě vyznačoval komplikovanými smluvními vztahy s hlavním dodavatelem, které neúměrně zakládaly problémy v projektu a byly jednou z hlavních příčin nedodržování harmonogramu plnění.

Další rizikové projekty pak obsluhuje Česká centrála cestovního ruchu, která je příspěvkovou organizací Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o projekty „Česko – naše destinace“ a „Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení návštěvnosti“. Tyto projekty pak mají souhrnnou hodnotu zhruba 210 milionů korun.

Projektu „Česko – naše destinace“ je vytýkáno, že se v něm vyskytuje řada zpoždění v realizaci z důvodu opakovaných výběrových řízení. Projekt je nyní v souladu s aktualizovaným harmonogramem dosud neukončeného nadlimitního výběrového řízení ve stádiu hodnocení přijatých nabídek s vazbou na naplňování cíle projektu. Projekt má být ukončen k 31.12.2015.

Projekt „Zvýšení povědomí o atraktivitách regionů ČR s cílem zvýšení atraktivity návštěvnosti“ je jako rizikový veden z důvodu zpoždění v realizaci v důsledku opakovaných výběrových řízení. Rovněž tento projekt má být ukončen ke konci letošního roku.

V počtu vysoce rizikových nebo rizikových projektů je na pomyslné bronzové příčce Ministerstvo kultury se třemi projekty, dále pak následuje Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství (každé má 2 takto   postižené projekty). Ministerstvo spravedlnosti má jeden vysoce rizikový projekt, stejně jako MPSV, a jeden rizikový projekt má Ministerstvo průmyslu a obchodu.

-usi-

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here