Řecké referendum jako konec a začátek nového?

Cílem referenda v Řecku by mělo být potvrzení, nebo odmítnutí plánu na řešení dluhové krize v této zemi. Jeho výsledek tak či tak znamená historický předěl. 

Vláda v Řecku si v podstatě neví moc rady. Nechce se jí splácet dluh a zavádět úsporná opatření, která naopak požadují věřitelé. Na druhou stranu chce zůstat i nadále v Eurozóně a má zájem i o finanční podporu a pomoc. Vláda se tak obrací na své občany a demokraticky je žádá o rozhodnutí v referendu. Pokud si chce vláda vytvořit alibi, nechá rozhodnout lid. Na referendech ale i obyčejných průzkumech je přitom pro jejich výsledek zásadní, jak bude položena otázka. Demokratické zásady při tomto lidovém hlasování se tak mohou změnit v obyčejnou manipulaci. Uvidíme tedy, jak toto velmi důležité referendum případně proběhne právě v Řecku.

Výsledkem by měl být konec nejistoty a rozhodné řešení, ať už bude jakékoliv. Platí, že pokud si občané Řecka zvolí odchod z Eurozóny a zavedení své staré měny, musí to všichni respektovat, ať už budou důsledky jakékoliv. Následky vystoupení Řecka z měnové unie se přitom často přeceňují. Jedná se spíš o psychologický faktor, než skutečné ekonomické důsledky.

Je třeba si uvědomit, že ekonomika Řecka nepředstavuje ani 3 procenta ekonomiky EU. Řecko zdaleka nepředstavuje takový ekonomický význam jako má Itálie či Francie.

Opuštění měnové unie ze strany Řecka by mělo spíše dopad na další směr a strategii tohoto uskupení. Pokud by se totiž ukázalo, že země může poměrně snadno z tohoto svazku vystoupit, je pravděpodobné, že se tohoto cíle chopí mnohá politická uskupení v dluhy ohrožených zemích. Mohlo by tak teoreticky dojít k masovému opouštění měnové unie ze strany zemí, pro které už toto členství přestane být výhodné. V takovém případě by se však členství v unii stalo nevýhodným i pro ostatní země, které jsou motorem měnové unie, jako jsou Německo, Francie, Nizozemí apod.

Platí však, že členství země v měnové unii by mělo být dobrovolné a mělo by vycházet z vůle jejích občanů. Je však třeba respektovat dlouhodobé závazky, které z tohoto členství vyplývají. Nelze totiž z této organizace vystupovat a následně vstupovat dle toho jak se změní vláda, nebo jak se vyspí premiér. Dá se však říci, že situace Řecka je unikátní. Řecko ve skutečnosti zdravá ekonomika není. Jendá se o nemocného muže, který si léta žil a stále žije nad poměry. Je to neodpovědný dlužník, který si na splacení starých dluhů dále půjčoval za mnohem vyšší úroky a tyto peníze dále projídal. Přitom tuto velmi nepříjemnou skutečnost kamufloval a zakrýval.

Řecko musí udělat rozhodující krok, stejně jako jeho věřitelé a EU. Buď definitivně přijme podmínky věřitelů, nebo se rozhodne jít svou vlastní cestou, oboje bez ohledu na výsledek referenda.

Miroslav Zeman, Bankovnipoplatky.com