Prostějov opět centrem pozornosti. Za kartelové dohody ve stavebnictví udělil ÚOHS pokutu 50 milionů

ZŠ E. Valenty v Prostějově. Na energetických úsporách se podílela i Stavební společnost Navrátil, která je mezi pokutovanými firmami za stavební kartel. Foto: http://www.navratilpv.cz

Devět stavebních firem se podílelo na kartelových dohodách u stavebních zakázek v Prostějově. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj nyní potvrdil uložení pokut v celkové výši téměř 50 milionů korun. Rozhodnutí je pravomocné.

Společnosti EUROGEMA CZ, a.s., ESOX, spol. s r.o., INSTA CZ s.r.o., POZEMSTAV Prostějov, a.s., Prostějovská stavební společnost-PROSTAS, s.r.o., REALINVEST s.r.o., Stavební společnost Navrátil, s.r.o., Mechanika Prostějov, výrobní družstvo, a SYNER Morava, a.s. v letech 2009 a 2010 v různých konfiguracích koordinovaly svou účast a nabídky do výběrových řízení pro veřejné zakázky zadávané městem Prostějov. Konkrétně se jednalo o zadávací řízení „EÚO ZŠ E.Valenty, Prostějov“; „Lázně – rekonstrukce podhledu a prosklené stěny“; „Zámek v Prostějově – zřízení víceúčelových výstavních prostor“; „Rekonstrukce Sportcentrum, dům dětí a mládeže, Olympijská 4 Prostějov“. Zástupci firem se dopustili jednání, jímž nezákonně ovlivnili výsledek zadávacích řízení a narušili tak hospodářskou soutěž na trhu pozemního stavitelství.

Proti prvostupňovému rozhodnutí z listopadu 2018 podali rozklad účastníci řízení, společnosti ESOX, EUROGEMA, INSTA, POZEMSTAV, PROSTAS, REALINVEST a Navrátil, kteří namítali zejména nedostatečné zjištění skutkového stavu. Předseda Úřadu však tyto námitky zamítl s odkazem na to, že Úřad shromáždil dostatek důkazů k prokázání skutkového stavu, především pak cenové vzorce mezi jednotkovými cenami v nabídkách účastníků řízení u jednotlivých zadávacích řízení, které nebylo možno vysvětlit jinak než vzájemnou koordinací účastníků řízení. Zamítnuty byly také námitky týkající se údajné likvidačních dopadů uložených pokut.

Společnost Mechanika Prostějov rozklad nepodala. Společnost Syner Morava využila procedury narovnání, za což jí byla snížena pokuta, a rozklad rovněž nepodala. Procedura narovnání je ujednání mezi antimonopolním úřadem a soutěžitelem, který je podezřelý z protisoutěžního jednání. Na základě tohoto procesu se každá ze stran po přiznání viny vzdá určitých nároků, které by jinak měla, pokud by byl případ řešen v úplném správním řízení. Narovnání přináší výhody pro účastníky řízení i pro soutěžní úřady. Z pohledu prošetřované firmy lze za základní pozitiva považovat časové a finanční úspory. Poprvé použil ÚOHS procesu narovnání v roce 2008 v případě společnosti Kofola, která se přiznala k zakázaným dohodám s  odběrateli svých produktů. Distributoři pak museli koncovým zákazníkům účtovat jednotné ceny těchto výrobků. Podrobně jsme se mu věnovali například v textu SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“ . V případě šetření porušení významné tržní síly jde o běžný postup, jak svědčí příklady z minulosti, kdy jsme informovali například o tom, že ÚOHS dosáhl narovnání vtahů mezi společností COOP a dodavateli.

Výše pokut uložených jednotlivým účastníkům řízení

účastník řízení výše pokuty v CZK
EUROGEMA 13 354 000
POZEMSTAV 11 567 000
Syner Morava 8 655 000
ESOX 6 871 000
Navrátil 4 636 000
INSTA 1 804 000
PROSTAS 1 467 000
REALINVEST 515 000
Mechanika 101 000
Celkem 48 970 000

 

-red-