Přestřelka ministryň Babišovy vlády o sociální práci a službách před starosty o dotace na sociální služby

Mikrofony. Zdroj: Pixabay

V těžko uvěřitelnou slovní přestřelku dvou ministryň jedné vlády se zvrhl úvodní panel XVII. sněmu Svazu měst a obcí v Ostravě. Přely se ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) a ministryně financí Alena Schillerová (nestraník za ANO).  Důvodem sporu byly peníze na sociální práci v obcích a městech. Právě tato tématika se starostů bytostně dotýká.

„Ministerstvo práce a sociálních věcí musí najít peníze na sociální práci a služby obcí a měst ve svém rozpočtu,“ řekla ve svém projevu na začátku XVII. sněmu Svazu měst a obcí ministryně financí Alena Schillerová (nestraník za ANO).  „Za poslední 4 roky se podle ní dotace na sociální práci zvýšily o více než 7 mld. Kč, pro příští rok se s žádným krácení prostředků na sociální služby nepočítá. Co se týče sociální práce, neexistuje žádný důvod, proč by v příštím roce MPSV nemělo dotace na sociální práci vyplácet, pokud se tak nerozhodne samo v rámci své vlastní plné zodpovědnosti,“ dodala Schillerová.

S tím však zcela nesouhlasila její vládní kolegyně – ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD), která před několika stovkami starostů a starostek řekla, že v posledních dnech detailně prostudovala svou rozpočtovou kapitolu. „Našla jsem 66 milionů, ale to zdaleka nestačí, čili budeme chtít po financích, aby nám s tím pomohlo,“ řekla viditelně zaskočená Maláčová.

Přestřelka mezi ministryněmi pokračovala i na tiskové konferenci, kterou jsme vysílali živě na facebooku Ekonomického deníku. Jedna z částí je například na tomto odkazu.

Ministryně financí se ohradila proti snaze o přehazování zodpovědnosti  za financování sociální práce, což jsou činnosti vykonávané v přenesené působnosti a jako taková je financována z příspěvku na výkon státní správy.  „Tento příspěvek neklesá, ale naopak roste – v roce 2017 o 9 %, v roce 2018 o 5 % a v roce 2019 o 10 %. V rozpočtovém výhledu pak počítáme s jeho dalším růstem o 5 % v letech 2020 i 2021,“ uvedla na tiskové konferenci Schillerová.

Podle ministerstva financí má MPSV zřízen dotační titul na podporu vybraných činností podle zákona o sociálních službách a zákona o pomoci hmotné nouzi, které mohou být finančně podpořeny. „Tento titul není nárokový a částka, která je na něj určena, záleží plně na MPSV a odráží míru jeho priorit. V nynější fázi přípravy státního rozpočtu se připravují rozpočtové rámce jednotlivých rozpočtových kapitol a záleží plně na MPSV, jak bude v rámci stanovených výdajových limitů naplňovat svoje priority. V aktuální fázi přípravy státního rozpočtu nebyl ani v minulých letech tento dotační titul rozpočtován. Prostředky na něj byly vyčleněny v pozdějších fázích sestavování rozpočtu v rámci stanovených limitů případně z nároků z nespotřebovaných výdajů z minulých let. Jejich aktuální výše u MPSV činí cca 6 mld Kč,“ uvedlo ministerstvo financí v odpolední tiskové zprávě.

O ubírání peněz, respektive přidávání práce obcím bez toho, aniž by byly přidány peníze, mluvil ve svém úvodním projevu také předseda Svazu měst a obcí František Lukl. „Jsme stále konfrontováni s tím, kolik peněz máme na svých účtech. Ano. Máme, ale to proto, abychom ustáli výdaje, které nám shora padají na hlavu. Které jsme si nevymysleli, o kterých se s námi mnohdy nikdo ani nebavil. Zvyšování platů, nulové jízdné, snižování sazeb správních poplatků. Kdybychom neměli rozumně našetřeno,neměli bychom z čeho tyto nenadále výdaje, o kterých jsme si na obci nerozhodli, z čeho pokrýt. Pokud bychom nebyli tak skvělými hospodáři, okamžitě by se to odrazilo na tváři naši země například tím, že by nebyla tak čistá a uklizená, protože obce by neměly finance na údržbu a starost o zeleň, zvýšila by se kriminalita, protože se by se přestalo v noci svítit a propustili by se městští strážníci, zvýšila by se nespokojenost obyvatelstva, protože by se za stát přestala vykonávat jeho agenda. A přece všichni známe příklady z obcí, kterým vyschla obecní kasa,“ řekl „svým“ starostkám a starostům Lukl, který je jediným kandidátem na post předsedy pro další volební období.

Jiří Reichl