Pokuta 327 tisíc pro Varnsdorf za loterijní vyhlášku platí

Automaty. Foto: www.pixabay.com

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Rafaj potvrdil v minulých dnech uložení pokuty ve výši 327 000 korun městu Varnsdorf za protisoutěžní charakter obecně závazné vyhlášky regulující provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her.

Vedení města Varnsdorf vydalo vyhlášku účinnou od 1. ledna 2013, jíž stanovovalo, kde mohou být provozovány loterijní a sázkové hry. Vyhláška obsahovala seznam deseti míst, kde mohou herny být. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již dříve naznal, že tato vyhláška byla diskriminační, protože si úředníci nedali tu práci, aby důvody, proč jsou povolena zrovna tato místa objektivně zdůvodnili. „Výběr adresních míst provozování neprovedli na základě objektivních, nediskriminačních a předem známých kritérií. Došlo tak bez objektivně ospravedlnitelných důvodů k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her a na trhu provozování provozoven, v nichž mohou být sázkové hry, loterie a jiné podobné hry provozovány. Vyhláškou byli zvýhodněni soutěžitelé, kteří mohou na povolených adresních místech nadále provozovat loterie a provozovny k účelu provozování loterií,“ uvedl ÚOHS.

Případ se k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dostal od Ministerstva vnitra, které vyhlášku postoupilo k přezkumu, protože měli ministerští úředníci pocit, že je v rozporu se soutěžními pravidly.

Jeho předseda Petr Rafaj v rozkladovém řízení odmítl námitky zástupců Varnsdorfu, které se týkaly zejména nesprávnosti řízení, neprokázání porušení hospodářské soutěže, narušení práva na normotvorbu územních samospráv či výpočtu pokuty a potvrdil pokutu, která byla uložena v prvoinstančním rozhodnutí ve výši 327 tisíc korun.

-chl-