Odborář Berounský: Evropský skandál na drahách – představenstvo je neusnášení schopné

Jindřich Berounský ze Svazu odborářů služeb a dopravy. Foto: facebookový profil Jindřicha Berounského

České dráhy mají od půlky září neusnášeníschopné představenstvo, zůstali v něm pouze dva členové. Podle Jindřicha Berounského ze Svazu odborářů služeb a dopravy způsobila problém dozorčí rada, Berounský tvrdí, že jde o ostudu evropského formátu a ohrožení Českých drah porušením jejich stanov, kterého se dopustila většina z pěti nových členů dozorčí rady drah v čele s Petrem Moosem.

Dozorčí rada, konkrétně jen nově nominovaná většina 5 z 9 členů: Petr Moos, Josef Kolář. Jan Štrof, Karel Pospíšil. Lukáš Týfa, porušila stanovy společnosti, kterou dozorují – článek, který ukládá, že při odvolávání členů představenstva musí dozorčí rada vždy zachovat usnášeníschopnost představenstva společnosti. To tvrdí mluvčí Svazu odborářů služeb a dopravy Jindřich Berounský. Po sporech s bývalými předsedy představenstva Daliborem Zeleným a Danielem Kuruczem se stanovy i smlouvy o výkonu funkce předsedy představenstva změnily. Nyní platí, že při odvolání z funkce předsedy představenstva dochází i k zániku členství v představenstvu drah a nemohou tomu zabránit ani opačně myšlené dovětky v usneseních dozorčí rady.

„To znamená, že národní dopravce se 7.041 vlaky denně, 27 miliardami Kč ve veřejně obchodovatelných dluhopisech a 15.000 zaměstnanci má od 11. září po odvolání Pavla Krtka, Martina Bělčíka a Luďka Urbana neusnášeníschopné dvoučlenné představenstvo a věřitelé drah mohou kdykoliv požádat o opatrovníka nad společností,“ tvrdí Berounský.

Přehled závazků Českých drah vyplývá z výroční zprávy za loňský rok. Celou si ji můžete prohlédnout zde.

Úvěry a půjčky Českých drah.. Zdroj: Výroční zpráva ČD za rok 2017

Bývalý předseda představenstva Pavel Krtek totiž nepřijal nový mandát a nabídnutou funkci místopředsedy představenstva a ministerstvo dopravy, aby zahladilo dlouhý čas neusnášeníschopnosti představenstva, podle Berounského nepravdivě uvedlo, že Pavel Krtek rezignoval na funkci místopředsedy v pátek 14. září, kdy jen potvrdil, že nabídku nepřijímá. V pátek byla také kvůli tomu svolána mimořádná dozorčí rada Českých drah.

Podle občanského zákoníku a zákona o korporacích mohou věřitelé Českých drah požádat o opatrovníka kdykoliv, když statutární orgán není funkční. To znamená, že od úterý 11. 9. by k tomu stačil jediný věřitel a příslušný soud by musel podle Berounského konat. Držiteli dluhopisů jsou například zahraniční fondy. V souvislosti s veřejně obchodovatelnými dluhopisy je proto podle Berounského třeba zmínit hrozící škody v případě snížení ratingu železničního přepravce. Předseda dozorčí rady Českých drah Petr Moos ale situaci kolem představenstva tak katastroficky jako odborář Berounský nevnímá. „Dozorčí rada provedla změny v představenstvu po důkladném uvážení a postupovala v souladu se stanovami společnosti a zákonem o obchodních korporacích, podle něhož je výkon funkce předsedy odlišný od výkonu funkce člena. Jinými slovy, pan Pavel Krtek byl k 11. 9. 2018 odvolán z funkce předsedy, ale dodnes je členem představenstva,“ nesouhlasí s výkladem Berounského Moos.

Dluhopisy Českých drah. Zdroj: Výroční zpráva ČD 2017

Protože prý Krtek Moose v pátek 14. září informoval o tom, že nepřijal nabídku stát se místopředsedou představenstva drah a nechtěl v orgánech železničního přepravce nadále působit, což Moose podle jeho slov osobně velmi mrzí, bude na dnešním zasedání dozorčí rady odvolán. „Na jeho místo bude dovolen nový člen představenstva, který bude tuto funkci vykonávat dočasně. Tedy do doby, než v řádném výběrovém řízení vybereme nové tři členy představenstva. Činnost představenstva tak je a bude plně zajištěna. S ohledem k již k výše uvedenému a k tomu, že je akciová společnost České dráhy stabilní, státem vlastněná společnost, která dlouhodobě plní veškeré své závazky, jsou spekulace o opatrovnictví zcela bezpředmětné. Jednáním dozorčí rady nebyl jakkoliv znemožněn nebo znesnadněn chod společnost,“ tvrdí Petr Moos.

Berounský s výkladem předsedy dozorčí rady nesouhlasí. „Zcela nepochopitelné je načasování změn v představenstvu ve vztahu ke Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností – CER. Pavel Krtek coby předseda představenstva působil v řídícím výboru této největší evropské železniční instituce přes tři roky a pomohl velmi slušnému postavení drah na mezinárodní úrovni. Účast českého zástupce v řídícím výboru znamenala příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců,“ uvádí Berounský.

Shodou okolností se zasedání Managament Committee, respektive řídícího výboru CER konalo v pondělí 17. září v Berlíně, následně dnes ráno mělo tamtéž proběhnout setkání řídícího výboru CER s eurokomisařkou pro dopravu Violetou Bulc před zahájením železničního veletrhu InnoTrans. Za České dráhy ani Správu železniční dopravní cesty (SŽDC) se ho podle Berounského po třech letech nikdo neúčastní. „A ani se nemůže zúčastnit díky jasně vázanému mandátu, přičemž na pořadu bylo zhruba deset evropských železničních témat,“ podotýká Berounský.

Odborář pak upozornil ještě na jiný problém – na paralýzu drah ve vztahu k utajovaným materiálům. Prověrku Národního bezpečnostního úřadu na stupeň „důvěrný“ musí mít nejméně dva členové představenstva a v případě krizových situací a důvěrných materiálů mohou za České dráhy podepisovat dokumenty předseda představenstva plus jeden člen, nebo místopředseda představenstva plus jeden člen. Jediný, kdo má nyní prověrku na „důvěrné“ je člen představenstva Michal Štěpán.

„Co se týká prověrek vrcholového managementu na stupeň důvěrné, není povinností všech členů představenstva tuto prověrku mít. Podle stanov společnosti ji má mít pouze předseda. Proto také Miroslav Kupec zahájil kroky potřebné k jejímu získání,“ reaguje na argumenty odborů šéf dozorčí rady Petr Moos.

Ostuda, diletantství, anebo dokonce záměr? Klade si otázku Jindřich Berounský ze Svazu odborářů služeb a dopravy. „Každopádně nezodpovědnost nově jmenované akademické většiny dozorčí rady, která může mít dalekosáhlé následky a bude tématem jednání odborů s ministrem dopravy 20. září,“ uzavírá Berounský.

Dozorčí rada dovolila nového člena představenstva. Stal se jím Radek Dvořák

Dozorčí rada dnes nakonec rizikový stav narychlo vyřešila a představenstvo Českých drah se rozrostlo o nového člena. Rada národního dopravce do nově skládaného vedení zvolila Radka Dvořáka, dosavadního ředitele odboru koncepce a rozvoje dopravy, jak uvedl mluvčí drah Radek Joklík. Představenstvo teď bude tříčlenné, tedy znovu usnášeníschopné.

Jan Hrbáček