Sobota, 13. srpna, 2022

Nový loterijní zákon nás poškodí, ozývá se z pohraničí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Starostové obcí v příhraničních oblastech s Rakouskem a Německem se obávají dopadů připravovaného loterijního zákona na rozpočty obcí a zaměstnanost. 

Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti odhaduje počet patologických hráčů v Čechách na 40 – 80 tisíc. Celková výše sázek v loňském roce přitom dosáhla 123,9 miliardy (51,4 mld. připadlo na videoloterijní terminály). Jedna třetina léčených patologických hráčů uvádí, že se kvůli hraní dopustila krádeže, pětina zpronevěry. Závislost hazardních hráčů zvyšuje riziko sebevraždy až sedmkrát. Uvádí se přitom, že až osmdesáti procentní podíl na společenských nákladech související s problémovým a patologickým hráčstvím přitom mají herny nabízející technické hry, tedy automaty. Přísnější regulaci i vyšší zdanění hazardních her přinese připravovaný loterijní zákon.

Nový zákon – nová pravidla

Ministerstvem financí připravovaný loterijní zákon se ale pravděpodobně odloží až o rok z důvodů posouzení zákona Evropskou komisí a přípravy výběrového řízení na monitorovací systém. Záložním, dočasným řešením je aktuálně předložená novela poslance za ANO Jana Volného, která zvýší sazbu odvodu z loterií o pět procentních bodů na 25 procent a zdvojnásobí denní místní poplatek za každý hrací přístroj a zařízení. Norma také mění podíl obcí a státu na výnosu z odvodu u hracích přístrojů. Zatímco nyní stát dostává pětinu, nově by to měly být dvě pětiny. Obcím by měl klesnout podíl o 20 procentních bodů na 60 procent. Zvýšením odvodů by si tak veřejné rozpočty měly polepšit o 2,2 až 2,6 miliardy korun ročně. Novele se Ekonomický deník věnoval ZDE

Připravovaná norma o si klade za cíl mimo jiné zregulovat počet provozovatelů a koncových technických zařízení v závislosti na počtu obyvatel obce a účinněji potírat sociálně-patologické jevy spojené s provozováním hazardu. Návrh dále výslovně umožní obci stanovit obecně závaznou vyhláškou místa a časy, ve kterých mohou být hazardní hry provozovány nebo provoz her na svém území zčásti či zcela zakázat.

Nový systém při použití klíče počtu obyvatel se dotýká zejména pravomocí obcí v oblasti povolování provozování hazardních her na jejich území. Jak z návrhu zákona vyplývá, v obcích do 5 tisíc obyvatel bude moci být jedna herna a v obcích do 40 tisíc obyvatel jedno kasino. Ministerstvo financí chce novým loterijním zákonem také výrazně zvýšit zdanění firem provozujících hazard.

Kritici ale namítají, že takový krok může hráče zatlačit do ilegality a posílit nelegální online kasina, tedy nelicencované společnosti, jež v České republice neodvádějí žádné daně. Dodávají také, že by zákon v připravované podobě výrazně zasáhl do obecních příjmů.

„Velká většina opatření má zásadní smysl a zmírňuje negativa hazardu tím, že snižuje nebezpečnost hry a zpomaluje podmínky pro nárůst závislosti,“ řekl Ekonomickému deníku Svatopluk Bártík, který se problematice hazardu dlouhodobě věnuje z pozice protihazardního aktivisty s tím, že jde o přestávky ve hře, snížení stropu proher, vyloučení ze hry buď dobrovolně nebo pro lidi na některých typech podpory, snížení kvóty pro počet zařízení dle velikosti obce a tedy snížení dostupnosti a podobně. „Přesto nám tento zákon umožní existenci až 40 000 proherních zařízení v celé ČR. Rádi bychom toto číslo viděli podstatně níže, na čtvrtině, nejhůř polovině. Každý adiktolog vám potvrdí, že podstatné pro omezení vzniku závislosti je omezení právě dostupnosti drogy. Také podporujeme zvýšení daňových odvodů a poplatků a samozřejmě zavedení regulace hraní na internetu ve spolupráci s EU.

Bartík dále upozorňuje, že „co se týče výpadků příjmů z kasín v pohraničních městech, tak je třeba si uvědomit, že celkové fiskální i soukromé škody z hazardu převyšují státní a obecní příjmy z hazardu plynoucí. Nastavené rozdělení výnosů z poplatků za proherní přístroje, kdy jde 80 % z nich obcím, má v podstatě korupční charakter.“

Svatopluk Bártík
Svatopluk Bártík

Jsou však i místa, kde si na přítomnost hazardu zvykli. Naučili se s ním žít, vycházejí s ním a nechtějí se ho vzdát.

Kasina jsou pro nás přínos, říká starosta

Katastr České Kubice a Folmavy je malá, příhraniční oblast u německých hranic, vyhlášená množstvím kasín a příhraničních tržnic. Pro tuto nebývalou koncentraci takových podniků bývá tato oblast také někdy přezdívána Las Folmas. Přesto právě tady by si rádi hazard ponechali.

Na obce s malým počtem obyvatel by navržený systém omezení kasin dopadl nejtvrději. Jde o zásah do ústavně zaručeného práva obcí na samosprávu,“ říká o připravovaném loterijním zákoně starosta Vladimír Koranda, „a ve svém důsledku tedy návrh odebírá obci značné možnosti autonomně rozhodovat o svém území a naplnění rozpočtu obce.“

Jako problematické vidí především výrazné omezení obecních příjmů v případě omezení počtu možných provozoven v návaznosti na počet obyvatel. „Pro nás, tedy pro obec s osmi sty obyvateli by takové opatření bylo příjmově velice komplikované. Z těchto provozů díky směrovému určení daní čerpáme nemalé finanční prostředky, které pro nás jsou poměrně zásadním obecním příjmem. Povolení k provozování dle návrhu loterijního zákona by nově nebylo možné udělit naprosté většině stávajících kasin, což by pro obec znamenalo podstatnou ztrátu příjmů i pracovních příležitostí.“

V roce 2014 získala obec Česká Kubice z odvodů daní 74 milionů korun. Zhruba 80 procent veškerých plánovaných příjmů obce pro rok 2015 přitom tvoří příjmy z loterií a dalších her.

Jak Koranda uvádí, provozy kasin přitom navštěvují z 99 procent nerezidenti a zaměřují se především na zahraniční klientelu z Rakouska a Německa. „Nepodceňujeme negativní jevy spojované s hazardem. S problémem špatného provozování hazardních her jsme se vypořádali samostatně v rámci své působnosti a došlo zde k razantnímu snížení provozů heren. V současné době zde tyto hry provozují zejména provozovatelé klasických kamenných kasin, kteří s obcí spolupracují a naopak přinášejí možnost zajímavého rozvoje, navýšení počtu obyvatel a získání zaměstnanosti.“

Kasina podle Korandy oproti hernám nabízí své služby zcela jiné klientele než herny, a to bez závažných doprovodných negativních jevů. Z finančních zdrojů získaných z hazardu v současnosti podporujeme mimo jiné výrazný rozvoj obecní infrastruktury, postavili jsme například mateřskou a zrekonstruovali základní školu, říká. Směřujeme prostředky do kultury, podpory sportu a dalších oblastí.

„Bude-li zákon schválen v navrhované podobě, pak aktivity, které jsme provozovali v minulém období, budeme muset pravděpodobně utlumit, nebo zcela ukončit,“ říká starosta.

Petr Nutil

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter