Středa, 10. srpna, 2022

Lidem, kteří během života pracují ve více zemích EU, se otevírá nová možnost zabezpečení na důchod

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo financí poslalo do připomínkového řízení materiál o panevropském osobním penzijním produktu, který umožní tvorbu úspor na stáří. Jeho podmínky upravila Evropské unie jednotně ve všech členských státech. Novinka by mohla být zajímavá zejména pro ty, kteří během své kariéry pracují ve více členských státech Evropské unie.

Soukromé spoření na penzi u lidí, pracujících v zahraničí, tak do budoucna nebude ovlivněno pracovním přesunem v rámci Evropské unie.

„Pokud by dnes pan Novák, kterému je 25 let, vycestoval za prací do Německa a strávil by tam 3 roky, velmi pravděpodobně by měl ve spoření mezeru. Rozdíl by například při úložce 1000 korun mohl při této pauze hravě činit i 250 000 korun. Díky tomuto penzijnímu produktu by ale mohl navázat na spoření z České republiky a navíc využít příspěvky německého zaměstnavatele, což by mohlo být finančně velice atraktivní. Navíc vznik jednotného produktu může přinést větší konkurenci a donutit tak penzijní společnosti snižovat poplatky“, vysvětluje finanční poradce Josef Dvořák.

Nejvýhodnější by měl být pro lidi, kteří během své kariéry pracovali či budou pracovat ve více členských státech unie. Tuto situaci řeší panevropská penzijní alternativa pomocí takzvaných podúčtů: „Jako zjednodušený příklad lze uvést, že poskytovatel penzijního produktu vždy otevře podúčet právě pro ten členský stát, kde má účastník momentálně výdělečnou činnost, a u takto oddělené části prostředků bude sledovat splnění podmínek, které se v daném členském státě vyžadují pro daňové zvýhodnění,“ vysvětluje Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

Poskytovat panevropský osobní penzijní produkt budou moci banky, pojišťovny či investiční společnosti. Podle smlouvy s účastníkem jim bude vyplácena jednorázová výplata, postupné čerpání nebo renta.

Výhoda pro mladé a mobilní

Jako největší přidaná hodnota se jeví skutečnost, že člověk může pracovat napříč státy unie a přitom za něj poskytovatel produktu bude sledovat daňové podmínky ve všech státech, ve kterých pracuje či pracoval. Ten pak bude moci nerušeně využívat veškeré daňové výhody, které členské státy nabízejí.

„Myslím si, že díky přenositelnosti bude hlavně přitažlivý pro mladé a mobilní pracovníky. Bude to zajímavá alternativa ke stávajícím produktům III. pilíře důchodového pojištění, uvedla k návrhu předsedkyně vládní důchodové komise Danuše Nerudová.

Implementujte!

Navrhovaná úprava je nezbytná k implementaci nařízení Evropského parlamentu a Rady 2019/1238 do českého právního řádu.

„Domácnosti v unii patří k největším střadatelům na světě, ale podstatná část těchto úspor je držena na bankovních účtech s krátkou splatností. Více investic do kapitálových trhů může pomoci vyrovnat se s problémy, které přináší stárnutí obyvatelstva a nízké úrokové sazby“, uvádí unie jako hlavní důvod k volbě lidí, kteří během své kariéry vykonávají práci ve více členských státech.

Nařízení ministerstva financí o panevropském penzijním produktu by mělo nabýt účinnosti 22. března 2022.

Jana Bartošová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter