Neděle, 18. dubna, 2021

MMR chce zcela revidovat stavební právo – I.

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Od ledna začne platit novela stavebního zákona, která se dotkne jen některých částí stavebního procesu. MMR navrhuje kompletní rekodifikaci stavebního práva a stanovilo klíčové oblasti, kterých by se změny měly týkat. Máme jejich seznam.

Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo materiál Základní teze rekodifikace veřejného stavebního práva, jenž otevírá důležité téma pro města a obce. Od nového roku sice začne platit novela stavebního zákona (225/2017) týkající se procesu projekční přípravy, umisťování, povolování a užívání staveb, zahrnuje však jen dílčí změny. Pokud má být dosaženo celkové změny ve stavebním právu, které je zastaralé, nepružné a pomalé, musí se provést hloubkový audit právních předpisů, které se váží ke stavebnictví.

„Již v průběhu projednávání novely stavebního zákona se ukázala potřeba zásadnější úpravy celého veřejného stavebního práva v České republice. Aby taková úprava byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb a povolovacích procesů, bude nezbytné připravit nejen nový stavební zákon, ale provést též podstatnější reformu veřejné správy v České republice,“ píše se v materiálu zpracovaném úředníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Podle nich bude dalším důležitým krokem revize zákonů vytvářejících hmotné stavební právo, protože poslední dobou byla upřena pozornost na legislativní změny ve stavebním zákoně, který je převážně procesním předpisem, přestože přípravu staveb, její prodlužování a prodražování zásadním způsobem ovlivňují další zákony, což ukázala publikace Světové banky Doing business 2016.

Kolegium ministryně má pomoci myšlenku prosadit

Autoři materiálu jsou si však vědomi, že takový zásah do právního systému České republiky si – vzhledem k délce schvalování návrhů zákonů, či „jen“ jejich novel, si vyžádá spoustu času a především – shodu napříč politickým spektrem. „Je možné očekávat, že proces přípravy celkové rekodifikace veřejného stavebního práva v České republice bude poměrně náročný jak časově, tak také personálně a nebude možné jej dokončit během jednoho volebního období,“ uvádí se ve maeriálu z dílny MMR. Svou roli budou hrát také zájmy jednotlivých resortů, které se cítí „dotčeny“ stavebním právem obecně (doprava, obchod a průmysl atd). Právě proto zástupci MMR navrhují zřízení Kolegia ministryně pro místní rozvoj pro rekodifikaci veřejného stavebního práva a dále Pracovní skupiny pro rekodifikaci veřejného stavebního práva.

Pro tyto pracovní skupiny byly nastíněny nejvýznamnější oblasti, které bude nezbytné dále podrobně prověřit a vyhodnotit. Teprve na základě prověření a vyhodnocení jednotlivých variant budou předloženy konkrétní návrhy řešení, které budou dále podrobně rozpracovány.

Těmito oblastmi podle materiálu MMR jsou:

 • Klíčové problémy v oblasti veřejného stavebního práva
 • Veřejná správa
 • Ochrana veřejných zájmů
 • Elektronizace a digitalizace veřejné správy
 • Personální obsazení a technické vybavení úřadů, kvalifikace úředníků
 • Systémová podjatost
 • Průběžný výzkum
 • Oblast územního plánování (bez územního rozhodování)
 • Cíle a úkoly územního plánování
 • Nástroje územního plánování
 • Základní úrovně dokumentací
 • Základní úrovně podkladů
 • Projednávání a schvalování  územně plánovacích dokumentací
 • Projednání ve vztahu k veřejnosti
 • Projednávání v rámci veřejné správy
 • Standardizace dokumentací a výměnný formát
 • Nové výzvy pro územní plánování
 • Oblast územního rozhodování a stavebního řádu
 • Postupy povolování, tj. procesní stavební právo
 • Obecné požadavky na výstavbu, tj. hmotné stavební právo
 • Působnost stavebních úřadů

Jednotlivým kapitolám se budeme věnovat v některém z dalších textů.

Jiří Reichl

O tématech spojených se stavebním zákonem jsme psali tyto články:

Vzniknou samostatné stavební úřady? Vláda řeší systémovou podjatost těch současných

Novela stavebního zákona má 270 připomínek. Hlasovat o ní budou poslanci

Křeček: Stavební úřady jednají dlouho a nejsou dostatečně „akční“

Novelizovaná směrnice EIA: Stavaři musejí zohledňovat “biologickou rozmanitost”

ČEZ požádal o proces EIA pro nové bloky v Dukovanech

Víme, kde nově nebudou potřeba dálniční známky a kde ano

Vláda chce zvedat mosty a prohlubovat dna řek kvůli stavbě nových jaderných bloků

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit