Pátek, 1. července, 2022

Ministerstvo průmyslu ani po kritice ze všech stran nepustí fotovoltaiku do aukcí

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Rozkaz zněl jasně: nové fotovoltaické elektrárny do aukcí nesmí projít! Tak lze s nadsázkou uvést vážné téma, které vyvolává emoce napříč oborem energetiky. Ministerstvo průmyslu a obchodu ani pod lavinou nesouhlasných připomínek nezměnilo svůj názor a fotovoltaiky do kapacitních aukcí nepustí.

Spor se vede o podobu Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie. Nařízení vlády navazuje na loni schválenou novelu zákona o podporovaných zdrojích energie (POZE) a určuje, kolik obnovitelných a teplárenských zdrojů může v Česku během let 2022 až 2024 vzniknout se státem garantovanou provozní podporou. Větší zdroje budou o výši podpory soutěžit v aukcích, menší budou mít výkupní cenu pevně danou.

Avšak v lednu představený návrh ministerstva průmyslu a obchodu energetické firmy i další pozorovatele doslova šokoval. Co se týká plánovaného rozvoje fotovoltaiky s provozní podporou, ministerstvo do tabulek napsalo hodnotu nula. Ostatní obnovitelné zdroje zde mají jen skromné hodnoty nového výkonu. Naopak velmi štědré bylo ministerstvo průmyslu v otázce plánované podpory nových plynových tepláren a „transformační“ podpory starších uhelných tepláren.

Chtěli jste 1000 megawattů, dostanete nulu

Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR. Tak vypadá zkrácený seznam účastníků připomínkového řízení, kteří v únoru vyzvali předkladatele návrhu, ať umožní výstavbu zhruba 1000 megawattů výkonu ve fotovoltaických elektrárnách (FVE) s podporou dle výsledku aukce či zelených bonusů.

Ani náhodou, vzkázalo jim po třech měsících ministerstvo průmyslu a obchodu. Použilo přitom argumentaci, za kterou by se nemusel stydět ani samotný Niccolò Machiavelli. „Vypsáním provozní podpory pro FVE se založí riziko neplnění slibu uvedeného v programovém prohlášení vlády – do roku 2025 instalovat na střechy budov 100 tisíc nových FVE,“ uvedlo ministerstvo v nepodepsaném dokumentu obsahujícím vypořádání připomínek k chystanému nařízení vlády.

Výkon nových fotovoltaik s provozní podporou

navrhovatelvelké (nad 1 MW)menší (do 1 MW)
ministerstvo průmyslu00
ministerstvo živ. prostředí850 MW100 MW
ministerstvo práce850 MW100 MW
Svaz průmyslu a dopravy1325 MW100 MW
Hospodářská komora1325 MW100 MW
Svaz místních samospráv1000 MW celkem
Navrhovaný výkon nových solárních elektráren s provozní podporou (aukce a zelené bonusy) v součtu za roky 2022 až 2024. Zdroj: VeKLEP / ED

.

Podle ministerstva průmyslu by totiž masivní výstavba velkých fotovoltaik vyblokovala veškerou kapacitu instalačních firem, které by tak nemohly budovat malé solární zdroje na střechách domů. „Aplikací provozní podpory pro FVE, která není nutná, se dále provedl závazek hrazení této podpory po celou dobu životnosti FVE, tedy po dobu 20 let,“ uvádí dále ministerstvo průmyslu ve smršti argumentů proti zařazení velkých fotovoltaik do aukcí provozní podpory.

Ty-ty-ty, ty to budeš platiti

Podobným způsobem předkladatel reagoval také na připomínky z ministerstva financí, kterému se nechce platit z rozpočtu dodatečné náklady. Jejich výši ministerstvo průmyslu vyčíslilo na 8,1 miliardy korun (nové obnovitelné zdroje a teplárny 1,986 mld.Kč + přechodná transformační podpora tepláren 6,143 mld. Kč).

Jsou prý jen dvě možnosti – zvýšené náklady uhradí buď stát z rozpočtu, nebo se promítnou negativně do cen elektřiny pro koncové zákazníky. „Pokud by nedošlo ke zvýšení prostředků ze státního rozpočtu, tak by muselo být přeneseno na spotřebitele elektřiny, což by ještě dále ztížilo situaci v řešení energetické chudoby a v aplikaci opatření proti vysokým cenám energií,“ napsalo k tomu ministerstvo průmyslu.

Jak Ekonomický deník uvedl v úterý, dodnes neschválené nařízení vlády o takzvané aktivaci podpory je jedním ze čtyř důvodů, proč se ani po novelizaci zákona POZE nepodařilo znovu rozjet výstavbu nových obnovitelných zdrojů energie – s výjimkou solárních elektráren s investiční podporou z Modernizačního fondu či Národního plánu obnovy.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter