Sobota, 13. srpna, 2022

Pusťte fotovoltaiku do aukcí, volají ministerstva, samosprávy i byznysové asociace

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie připravené ministerstvem průmyslu a obchodu schytala během připomínkového řízení kritiku ze všech stran. Zúčastněným úřadům a sdružením vadí hlavně nezařazení solárních elektráren do plánovaných aukcí, ministerstvo financí má výhrady k nákladnosti dotační podpory pro teplárenství.

Ministerstvo životního prostředí, ministerstvo práce a sociálních věcí, ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek, Svaz průmyslu a dopravy, Hospodářská komora, Svaz měst a obcí, Sdružení místních samospráv ČR. Tito účastníci připomínkového řízení požadují přepsat návrh nařízení vlády tak, aby dalo prostor pro výstavbu zhruba 1000 megawattů výkonu ve fotovoltaice s podporou dle výsledku aukce či zelených bonusů.

Všichni proti ministerstvu průmyslu

Uvedené číslo se týká nových zdrojů, které mají získat podporu do konce roku 2024. Razantnější návrh předložil Svaz průmyslu a dopravy, který navrhuje do aukcí v nejbližších třech letech zařadit fotovoltaické elektrárny o celkovém výkonu 1325 megawattů. Plus 100 megawattů menších fotovoltaik s pevně danou podporou ve formě zelených bonusů. Pozoruhodné je, že zcela stejné výhrady k návrhu ministerstva průmyslu má Hospodářská komora; vypadá to, že vyjádření za oba svazy psal stejný člověk.

„Podporu těchto výroben formou aukčního bonusu považujeme za vhodné doplnění k investiční podpoře z Modernizačního fondu a Národního plánu obnovy, protože z pohledu vynaložených prostředků na provozní podporu a skutečně vystavěných a dlouhodobě provozovaných výroben považujeme provozní podporu za efektivnější ve srovnání s investiční podporou,“ uvedly obě byznysové asociace ve svém vyjádření k návrhu.

Rozsah nových fotovoltaik s provozní podporou

navrhovatelvelké (nad 1 MW)menší (do 1 MW)
ministerstvo průmyslu00
ministerstvo živ. prostředí850 MW100 MW
ministerstvo práce850 MW100 MW
Svaz průmyslu a dopravy1325 MW100 MW
Hospodářská komora1325 MW100 MW
Svaz místních samospráv1000 MW celkem
Navrhovaný výkon nových solárních elektráren s provozní podporou (aukce a zelené bonusy) v součtu za roky 2022 až 2024. Zdroj: VeKLEP / ED

Také v dalších oblastech je navržený rozsah podpory nových energetických zdrojů dle vyjádření Svazu průmyslu a Hospodářské komory příliš skromný. Konkrétně požadují navýšit instalovaný výkon nových plynových kogeneračních jednotek (s výkonem do 1 MW) z 25 na 30 megawattů ročně. Současně chtějí zvýšit objem dodatečně podporovaného biometanu s ohledem na rostoucí zájem o připojení bioplynových stanic k plynovodní síti.

Na návrh nařízení vlády o vymezení rozvoje podporovaných zdrojů energie upozornil Ekonomický deník v lednu jako první. A to s očekáváním, že terčem kritiky se stanou zejména vysoké náklady na přechodnou transformační podporu tepláren. Jen v letošním roce se má jednat o 8,44 miliardy korun. Fakticky se jedná o výrazné úlevy z plateb za emisní povolenky pro uhelné elektrárny, které do konce desetiletí přejdou na jiná paliva.

Kdo zaplatí ten účet?

Do kritiky nákladné podpory tepláren se pustilo pouze ministerstvo financí. „Zásadně nesouhlasíme s navyšováním podpory ze státního rozpočtu formou dotace na podporované zdroje energie. S ohledem na současný stav veřejných financí tak nelze vyhovět a je nutné nařízení vlády a jeho přílohy přepracovat tak, aby byla zabezpečena rozpočtová neutralita a aby nedocházelo k novým dodatečným nárokům na státní rozpočet, které nejsou a nemohou být pokryty,“ uvedlo ministerstvo financí ve svém vyjádření, které lze nalézt ve vládní aplikaci VeKLEP.

Energetický regulační úřad k dané věci uvedl, že odhad výdajů na transformační podporu tepláren ve výši 8,44 miliardy korun je podhodnocený. Problém je v růstu ceny emisních povolenek i jejich množství. Podle analýzy úřadu dosáhnout tyto náklady jen v letošním roce výše 10,8 miliardy korun. Jsou jen dvě možnosti: dodatečné náklady uhradí státní rozpočet (tedy daňoví poplatníci), nebo spotřebitelé elektřiny.

Ministerstvo financí a Legislativní rada vlády navíc upozornily, že návrh ministerstva průmyslu a obchodu neobsahuje posouzení dopadů nové legislativy, známé pod zkratkou RIA. Další možný zádrhel je v tom, že Evropská komise dosud neschválila veřejnou podporu obnovitelných zdrojů a tepláren, kterou předpokládá loni novelizovaný zákon o podporovaných zdrojích energie.

David Tramba

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter