Čtvrtek, 6. května, 2021

MF připravilo vyhlášku měnící procentní podíly obcí na výnosu DPH

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Sáhodlouze diskutovaná, zprvu nejdříve odmítaná a pár měsíců před volbami najednou přijímaná změna rozpočtového určení daní začne platit od 1. ledna 2018. Obcím a městům by měla přinést více než 7 miliard korun.

Ministerstvo financí připravilo vyhlášku s přesným procentním vyjádřením podílů jednotlivých obcí a měst na výnosu z výběru daně z přidané hodnoty (DPH). Na nejbližším zasedání by ji měla schválit vláda s tím, že její účinnost je od 1. ledna 2018.

„Vyhláška s účinností od 1. ledna 2018 je vydávána mimořádně, v návaznosti na změnu parametrů zákonem č. 260/2017 Sb. při propočtu procenta, kterým se každá obec podílí na zákonem daných procentních částech celostátního hrubého výnosu určených daní, aby se změna v praxi promítla již od 1. ledna 2018, nikoliv až s vydáním řádné vyhlášky s účinností od 1. září 2018. Procentní podíly jednotlivých obcí jsou uvedeny ve sloupci 9 a 11 přílohy k navrhované vyhlášce,“ uvádí se v důvodové zprávě Ministerstva financí ČR pro členy dosluhujícího vládního kabinetu. Vyhláška zároveň navazuje na řádnou vyhlášku č. 276/2017 Sb. vydanou s účinností od 1. září 2017, která reagovala na změny ve statistických datech týkajících se změn v počtu obyvatel obcí podle bilance Českého statistického úřadu k 1. lednu běžného roku, výměře katastrálních území obcí podle Českého úřadu zeměměřického a katastrálního k 1. lednu běžného roku, počtu dětí a žáků podle Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k 30. září předchozího roku a počtu zaměstnanců, kteří měli místo výkonu práce v příslušné obci k 1. prosinci předchozího roku, neboť z těchto statistických dat stále vychází.

Od ledna 2018 se tak procentní podíl obcí a měst na výnosu DPH zvýší ze stávajících 20,83 %, od na 23,58 %. Ve finančním vyjádření by to mělo představovat 7-8 miliard korun. Vyhláškou MF ČR je tak završen politický výkrut o 180 stupňů, který zahájil (tehdy ještě) ministr financí Andrej Babiš a ministr zemědělství Marian Jurečka v květnu tohoto roku na Sněmu Svazu měst a obcí, kdy oba překvapivě řekli, že návrh Libereckého zastupitelstva na toto zvýšení podporují – podrobně jsme psali v textu Blíží se volby, vláda otáčí a obce asi získají 7 miliard z daní.  Přitom ještě vloni v květnu vláda nesouhlasila s tím, aby obce a města dostaly víc peněz a návrh zákona nepodpořila. Politický obrat za rok a čtvrt je dokonán.

Vláda v loňském roce návrhu vytýkala, že není komplexní a vyvážený. „Do konce roku 2011 měly obce podíl na dani z přidané hodnoty 21,4 % a kraje 8,92 %, v roce 2013, v rámci opatření na snížení deficitu státního rozpočtu, byly zvýšeny sazby daně z  přidané hodnoty ze 14 % na 15 % a z 20% na 21 % a došlo mimo jiné k dalšímu snížení podílů na dani z přidané hodnoty, u obcí na 20,83 % a u krajů na 7,86 %, předkladateli lze tedy přisvědčit, že obcím byl, obdobně jako krajům, snížen podíl na výnosu z daně z přidané hodnoty, a to proto, aby neparticipovaly na finančním efektu ze zvýšených sazeb daně z přidané hodnoty, jejichž dodatečný výnos měl být určen na financování penzijní reformy, resp. na snížení deficitu; šlo však o snížení z úrovně 21,4 % a nikoliv z 23,58 %, jak je uvedeno v důvodové zprávě,“ uvedla vláda ve svém stanovisku s tím, že je důležité připomenout, že u obcí došlo již dříve změnou zákona o rozpočtovém určení daní zákonem č. 295/2012 Sb. k navýšení jejich daňových příjmů o 12 mld. Kč od roku 2013.

 

Co obsahuje komentář k jednotlivým bodům vyhlášky:

  Zvláštní část K § 1 : Procento, kterým se obce, s výjimkou hlavního města Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, (dále jen „ostatní obce“) podílejí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní podle §4 odstavce 1 písm. b) až f) zákona č. 243/2000 Sb., se vypočte jako součet poměru započtené výměry katastrálních území obce (odstavec 7) k celkové započtené výměře katastrálních území všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,03, poměru počtu obyvatel obce k počtu obyvatel všech obcí, vyjádřeného v procentech a násobeného koeficientem 0,10, poměru počtu dětí a žáků navštěvujících školu zřizovanou obcí k počtu těchto dětí a žáků za…

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl

O tématu daní pro obce, města a kraje jsme psali v textech:

Senátoři vracejí sněmovně zákon o kontrole, argumentují zájmem malých obcí 30.8.2017

Senátoři podpořili návrh libereckého kraje. Obce dostanou více peněz. Asi o 7-8 miliard 20.7.2017

Obecní rozpočty je třeba posílit, shodli se starostové a primátoři na XV. sněmu 19.5.2017

Blíží se volby, vláda otáčí a obce asi získají 7 miliard z daní 18.5.2017

Samosprávy na daních vybírají o miliardy méně než loni 8.6.2015

Zvýšení váhy kritéria žáků škol až na 11% poškozuje malé obce, které školy nezřizují…. 8.6.2017

Pilný: resorty chtějí 84 miliard, ale v rozpočtu nejsou 7.6.2017

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit