Pátek, 26. února, 2021

Senátoři podpořili návrh libereckého kraje. Obce dostanou více peněz. Asi o 7-8 miliard

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Senátoři na své poslední předprázdninové schůzi včera schválili návrh zákona, kterým se mění rozpočtové určení daní. Podíl obcí a měst se vrací na úroveň roku 2012 a měl by do pokladen samospráv přinést sedm až osm miliard korun.

Senátoři včera dokončili politický výkrut o 180 stupňů když (těsně před volbami), schválili změnu rozpočtového určení daní, tak jak ji navrhovalo liberecké zastupitelstvo. Přitom ještě před rokem vláda nesouhlasila s tím, aby obce a města dostaly víc peněz a návrh zákona nepodpořila. Politický obrat za rok a dva měsíce tak je dokonán. O jeho začátku, kdy někteří ministři překvapivě podpořili návrh libereckých krajských zastupitelů jsme informovali v květnovém textu Blíží se volby, vláda otáčí a obce asi získají 7 miliard z daní

Schválení Senátem se poté, co novela prošla lítým bojem v Poslanecké sněmovně, očekávalo, jelikož v horní komoře parlamentu zasedají především představitelé samosprávy a hlasovali by tak sami proti sobě a svým obcím a městům.

Podívejte se, jak senátoři hlasovali.

Návrh zákona, který senátoři schválili si můžete prohlédnout na tomto linku.

Návrh zastupitelstva Libereckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní schválili poslanci v klíčových výborech a doporučili svým kolegům, aby novelu na plénu přijali. Klíčové bylo v tomto ohledu hlasování rozpočtového výboru, který doporučil, s pozměňovacími návrhy, které se týkají čtyř největších měst, přijetí této novely.

„Předložený návrh zvyšuje podíl obcí na celostátním hrubém výnosu daně z přidané hodnoty na 23,58 % od 1 .1. 2018. S ohledem na prognózu vývoje české ekonomiky Ministerstva financí vydanou v červenci 2015 odpovídá tento podíl částce 7 miliard korun, což má kompenzovat snížení příjmů obcí a měst, o něž byly v roce 2012 ochuzeny, ale také i adekvátní hranici sdílení DPH mezi státem a základními územně-samosprávnými celky,“ uvádí se v důvodové zprávě předkladatelů z libereckého kraje.

„Zvýšení podílu obcí z 20,83 % na 21,4 %, které bylo schváleno na základě pozměňovacího návrhu Senátem Parlamentu ČR, přitom nelze považovat za dostatečné. Obce a města v důsledku výše popsané změny v roce 2012 přišly o 4,5 miliardy korun, kraje o 1,9 miliardy korun. V roce následujícím podle výpočtů Ministerstva financí se obce a města musela obejít bez 4,8 miliardy korun, kraje pak o 2 miliardy. Je zřejmé, že územní samosprávy utrpěly v minulých letech výrazné ztráty, které v případě obcí a měst vládní návrh ještě prohluboval – a přijatý senátní pozměňovací návrh popisovaný problém pouze zmírnil,“ píše se v důvodové zprávě novely.

Vláda v loňském roce návrhu vytýkala, že není komplexní a vyvážený. „Do konce roku 2011 měly obce podíl na dani z přidané hodnoty 21,4 % a kraje 8,92 %, v roce 2013, v rámci opatření na snížení deficitu státního rozpočtu, byly zvýšeny sazby daně z  přidané hodnoty ze 14 % na 15 % a z 20% na 21 % a došlo mimo jiné k dalšímu snížení podílů na dani z přidané hodnoty, u obcí na 20,83 % a u krajů na 7,86 %, předkladateli lze tedy přisvědčit, že obcím byl, obdobně jako krajům, snížen podíl na výnosu z daně z přidané hodnoty, a to proto, aby neparticipovaly na finančním efektu ze zvýšených sazeb daně z přidané hodnoty, jejichž dodatečný výnos měl být určen na financování penzijní reformy, resp. na snížení deficitu; šlo však o snížení z úrovně 21,4 % a nikoliv z 23,58 %, jak je uvedeno v důvodové zprávě,“ uvedla vláda ve svém stanovisku s tím, že je důležité připomenout, že u obcí došlo již dříve změnou zákona o rozpočtovém určení daní zákonem č. 295/2012 Sb. k navýšení jejich daňových příjmů o 12 mld. Kč od roku 2013.

Jiří Reichl

O tématu daní pro obce, města a kraje jsme psali v textech:

Obecní rozpočty je třeba posílit, shodli se starostové a primátoři na XV. sněmu 19.5.2017

Blíží se volby, vláda otáčí a obce asi získají 7 miliard z daní 18.5.2017

Samosprávy na daních vybírají o miliardy méně než loni 8.6.2015

Zvýšení váhy kritéria žáků škol až na 11% poškozuje malé obce, které školy nezřizují…. 8.6.2017

Pilný: resorty chtějí 84 miliard, ale v rozpočtu nejsou 7.6.2017

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter