Komise kritizuje pravidla pro rozvoj sítí. Přitakává tak IT sektoru a akademikům

Network, síť. foto: www.pixabay.com

Před několika dny obdrželo ministerstvo průmyslu a obchodu MPO) dopis z Evropské komise, v němž je neoficiálně informováno, že byla uzavřena mezioborová konzultace rozvoje širokopásmového připojení sítí nové generace. Není však příliš lichotivý a dává za pravdu domácím kritikům z IT sektoru.

Zdá se, že na dnešním jednání důležitého Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR bude pořádně horko. Projednávat se bude mimo jiné návrh „Zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací“ . Právě kolem vysokorychlostních sítí internetu bylo v posledních týdnech pořádně rušno. O naší „lajdáckosti“ se, bohužel, už ví i v byrokratickém srdci Evropy.

Bruselští úředníci sice potvrdili uzavření mezioborové konzultace ohledně plnění předběžné podmínky 2.2 týkající se příští generace vysokorychlostní sítě, a to s kladným výsledkem – potvrzujícím splnění této podmínky, ale kritizují ministerstvo průmyslu a obchodu za stav připravenosti plánů na rozvoj vysokorychlostního připojení internetu na území republiky.

Potvrzují tak kritická slova nejrůznějších IT odborníků, kteří dlouhodobě protestují proti stylu, jakým je vedena veřejná konzultace tohoto klíčového projektu, na nějž je alokováno cca 14 miliard korun z rozpočtu EU.

„V návaznosti na odezvu kolegů z DG CNECT (Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie) vás upozorňujeme, že se zdá, že je problém se započítáváním adres jiných než jsou adresy domácností (garáží, atd.) při výpočtu prahové hodnoty pro veřejnou intervenci (v příslušné oblasti prošlo méně než 50 % domácností). Metodologie mapování by měla být vylepšena tak, aby takové adresy neobsahovala,“ píše se v dopise, který je adresován náměstkovi ministra průmyslu Tomáši Novotnému a Ekonomický deník jej má k dispozici. Na tuto skutečnost už od léta upozorňují zástupci ICT Unie, která sdružuje velké hráče na poli informačních technologií. V srpnovém textu MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu jsme psali o naprosto nedodatečně připravené mapě ČR, která měla sloužit pro porovnání dat jednotlivých provozovatelů, zda data zanesená do mapy souhlasí a případně pro podání námětů na opravy.

Kritika IT sektoru i akademické obce

Ještě před dopisem z Bruselu, který dorazil minulý týden, se přímo na ministra průmyslu a obchodu, Jana Mládka, obrátili zástupci IT sektoru s prosbou o prodloužení termínu veřejné konzultace. Ta původně měla skončit na konci listopadu. „Projekt, jak je uvedeno v návrhu hodnotících kritérií, by měl pokrývat pouze adresní místa obytných budov. Konzultační podklady ani související dokumenty (NPRSNG a další) nedefinují pojem adresní místa obytných budov,“ uvádějí zástupci IT sektoru ve svém dopise ministru Mládkovi.

Dalším kritikem jsou zástupci Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze, kteří dokonce premiérovi Bohuslavu Sobotkovi poslali dopis, v němž vypočítávají chyby stávajícího stavu.

„Jako zástupci akademické obce se obáváme, že zvolené postupy, které vedou k identifikaci intervenčních oblastí, jsou od samého počátku chybné a nemohou ve stávajícím stavu naplnit cíl programu, tedy zpřístupnit internet i v oblastech, které jsou svojí strukturou méně atraktivní pro čistě tržní investici,“ uvádí se v úvodu dopisu adresovaném premiérovi a podepsaném Petrem Mazouchem z katedry ekonomické statistiky.

 

Podle něj metodika použitá pro rozdělení oblastí podle jednotlivých barev je založena na nevhodném ukazateli, který ukazuje, jaký je podíl pokrytých adresních míst v dané oblasti (detail až na úroveň základních sídelních jednotek). Tento přístup však podle Mazoucha naprosto ignoruje: – zahrnutí nevhodných objektů, které prokazatelně nejsou určeny k bydlení, – počty míst k bydlení, kterých může být v adresním bodě více, – různou pravděpodobnost výskytu obyvatel v obyvatelných adresních bodech dle typu objektů.

 

„Tento postup považujeme za poškozující zájmy obyvatel České republiky a odmítáme dále přihlížet potenciálnímu plýtvání obrovského množství prostředků, které mohou pomoci zlepšit životní podmínky v oblastech, které nejsou pro tržní přístup atraktivní. Postup pracovníků MPO považujeme za alarmující a je nám upřímně líto, že dosažení proklamovaných cílů projektu, tedy významné podpory domácností zejména ve znevýhodněných regionech, je silně ohroženo,“ uvádí se v závěru dopisu.

 

To vše je důvodem pro prodloužení termínu konzultace. „Zmíněnými nedostatky je znemožněna efektivní kontrola dat o pokrytí. Předchozí indikativní konzultace pokrytí adresních míst odhalila, že některá adresní místa nebyla započtena jako pokrytá, ačkoliv tak byla operátorem vykázána. Nemůžeme tedy spoléhat, že údaje o pokrytí adresních míst obytných budov jsou bezchybná,“ uvádí své námitky zástupci operátorů.

Bruselu vadí i hodnotící kritéria

Hodnotící kritéria kritizuje také Brusel. Kritéria hodnocení způsobilosti projektů jsou velmi vágní. Zároveň jsme však byli některými zainteresovanými stranami (stakeholdery) informováni, že dokumenty založené na Národním plánu mohou jít za rámec logiky intervence, s níž se počítá v Plánu, například pokud jde o požadavek vyhrazení linky „dark fibre“ (tmavé vlákno) pro potřeby státní správy. Aniž bychom v této konkrétní věci zaujímali stanovisko, bylo by třeba zajistit, aby implementační opatření byla plně v souladu s Národním plánem,“ uvádí se ve zmiňovaném dopise.

Podle mínění bruselských odborníků na IT nám v Národním plánu rozvoje sítí nové generace chybí detaily ohledně požadavku propojení veřejných budov v projekty pokrytých oblastech. „Takový cíl by měl být principálně podpořen, ale implementační opatření by měla zajistit plnou transparentnost modalit finančního krytí.,“ stojí v závěru neoficiálního dopisu. Zajímavé tedy bude sledovat co bude obsahovat oficiální stanovisko k uzavření mezioborové konzultace a jak se s tím zástupci MPO a dalších úřadů (především Českého telekomunikačního úřadu) vypořádají.

Již tento týden by měla být na MPO svolána další pracovní skupina, která bude řešit úpravu hodnotících kritérií podle požadavků IT sektoru, lze předpokládat, že tam budou zahrnuty i připomínky Bruselu.

Jiří Reichl

O tématu jsme psali

 

Mládek opět terčem kritiky za Národní plán rozvoje sítí nové generace 6.9.2016
NGA: MPO odmítá kritiku IT sektoru 22.8.2016
MPO čelí bezprecedentní kritice kvůli rozvoji internetu 18.8.2016NGA sítě: Legislativní rada vlády ostře kritizuje návrh zákona o výstavbě sítí
NGA sítě: Legislativní rada vlády cupuje Mládkův zákon o budování sítí
NGA sítě: Mládek se svými plány naráží u vládních legislativců
Hospodářský výbor: Vláda nezvládá projekt NGA sítí
NGA sítě: Zástupci ICT sektoru píší Dienstbierovi, chtějí změny zákona o snížení nákladů na…

NGA sítě: Mládek posílá do vlády i klíčovou transpoziční novelu
NGA sítě: Mládek poslal plán rozvoje do vlády, připomínky nevypořádal
ICT sektor píše Sobotkovi: Svolejte k rozvoji NGA sítí jednání, stav je kritický
NGA sítě: Kritika práce MPO sílí, Mládek splní pokyn premiéra
NGA sítě: Mládek pod tlakem Sobotky i sektoru
Evropské peníze na rozvoj NGA sítí se opět vzdalují: resorty ztrhaly novou verzi „Plánu“
Národní plán rozvoje NGA sítí: Sedmá verze budí spokojenost i rozpaky
Stát v přípravě rozvoje NGA sítí selhává, zaznělo ve Sněmovně
Sobotka, Chovanec a Mládek se potkali kvůli NGA sítím
Unterwurzacher k požadované schůzce nad NGA sítěmi
Hospodářský výbor o NGA sítích: nejasná zpráva o konci světa
NGA: Jak proti sobě dvě ministerstva sjednotila celý trh
NGA: Jak číst vývoj kauzy vysokorychlostního internetu v ČR