Úterý, 30. listopadu, 2021

NGA: MPO odmítá kritiku IT sektoru

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstvo průmyslu a obchodu se ostře ohrazuje proti kritice ICT sektoru směřované k přípravám rozvoje vysokorychlostních internetových sítí v České republice.

Mluvčí ministerstva František Kotrba říká, že není jasné, co konkrétně „ajťácký“ sektor kritizuje. (text odpovědi bez jazykových korekcí redakce – pozn. red.). „Český telekomunikační úřad (ČTÚ) provedl sběr dat v prvním čtvrtletí tohoto roku od podnikatelů v elektronických komunikací. Sesbíraná data se promítly do tzv. mapy pokrytí. Sebraná data a mapu pokrytí předal ČTÚ na konci pololetí MPO. Jinými slovy, výsledek procesu mapování obsahuje data, která poskytli sami podnikatelé v elektronických komunikací. Viz http://www.ctu.cz/elektronicky-sber-dat-esd-elektronicke-komunikace,“ uvedlo tiskové oddělení MPO v odpovědi na dotaz Ekonomického deníku. Jenže ani tato odpověď není zcela pravdivá. Dva na sobě nezávislé zdroje z ČTÚ tvrdí, že ČTÚ nepředalo MPO „data a mapu“, nýbrž jenom data v ohromném datovém souboru. „To, co s tím na MPO udělali – tedy mapu, která je v takové kvalitě, v jaké je, je věc čistě ministerstva. My s tím nemáme nic společného,“ uvedl jeden ze zdrojů Ekonomického deníku.

Ministerstvo průmyslu a obchodu nevidí na mapě nic špatného. Když se Ekonomický deník dotazoval, proč se v mapě nedá vyhledávat a jak mají jednotliví IT operátoři ověřovat svá data, tiskový odbor odpověděl: „Smyslem veřejné konzultace je ověření, zda oblasti, do kterých může být směřována veřejná podpora, jsou skutečně oblasti, ve kterých selhávají trží mechanizmy, tj.  v oblasti, kde neexistuje relevantní infrastruktura (sítě NGA) a kde je nepravděpodobné, že tato infrastruktura bude do tří let vybudována za komerčních podmínek. Tyto oblasti jsou označeny na mapě jako bílé a je možné připomínkovat, zda tomu tak ve skutečnosti  je. Postupně jsou doplňovány také další nástroje, které mohou zefektivnit práci s mapou,“ uvedlo MPO. Později doplnilo, že na základě dílčích připomínek odborné i laické veřejnosti neustále zlepšuje aplikaci pro veřejnou konzultaci. „Funkce vyhledávání je již dostupná, stejně tak doplňkové převodníky pro zjednodušení strojového zpracování i po jednotlivých krajích. MPO musí přistupovat k zveřejňování údajů obezřetně, aby nedošlo k porušení obchodního tajemství jednotlivých provozovatelů elektronických komunikací, kteří si rovněž mohou odevzdaná data kontrolovat na portále Elektronického sběru dat provozovaného ČTÚ,“ napsal

Lidé z firem v IT sektoru se také obávají, že lákavých 14 miliard korun na rozvoj sítí, které jsou v Bruselu připraveny, propadne vniveč. Nebo alespoň jejich část. Pokud se vyčerpá jen část peněz z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který administruje MPO, není jisté, že se povede zbylé peníze převést jinam. „My bychom byli rádi, kdyby proběhla nějaká realokace do jiných programů OPPIK, nebo jiných operačních programů, ale z náznaků z Evropské komise víme, že vzhledem k Brexitu a další okolnostem bude Komise komplikovat všechny přesuny nevyčerpaných peněz komplikovat seč to bude možné,“ uvedla v našem předcházejícím textu manažerka pro digitální ekonomiku Tereza Šamanová ze Svazu průmyslu a dopravy, jenž je jedním z lídrů Platformy odborné veřejnosti pro rozvoj vysokorychlostních internetových sítí, která sdružuje všechny hlavní operátory na českém trhu a jejich zájmové skupiny. Ministerstvo do budoucna žádné změny nevylučuje. „Musí však proběhnout podle předpisů a v konzultaci s Evropskou komisí, případně je musí Evropská komise přímo schválit,“ zní nepřekvapivá odpověď z Mládkova úřadu.

Jiří Reichl

 

Vývoj kauzy NGA
24. 6. 2015: V rámci „Strategie Evropa 2020“ stanovila Evropská komise jako jednu z priorit budování jednotného digitálního trhu ve členských státech. Jako cíl deklaruje usnadnění právní orientace a dále synchronizaci legislativy na poli digitálního trhu a autorských práv. Obsahuje zhruba stovku opatření, jejichž zastřešujícím cílem je vytvoření jednotného digitálního trhu, na kterém nebudou existovat bariéry mezi členskými státy. Týkat by se mimo jiné měla i nelegálního stahování dat z úložišť či podnikání na síti.

Českým dílkem této skládačky s plošným dopadem je Národní plán rozvoje sítí. Jeho cílem je definovat strategický přístup České republiky při výstavbě sítí nové generace a zejména prostřednictvím cíleně směřované podpory realizovat rozvoj budování přístupových sítí nové generace.

O MILIARDY NA ROZVOJ INTERNETU SE PODĚLÍ CHOVANEC A MLÁDEK

  1. 7. 2015: Ministerstvo vnitra plánuje, aby „jeho“ přibližně šest miliard korun spravovala Česká pošta, konkrétně jí založený a vlastněný Odštěpný závod ICT služby. V představě silového resortu by se tato organizace měla stát také hlavním dodavatelem informačně technologických služeb pro stát.

VNITRO V NÁRODNÍM PLÁNU ROZVOJE SÍTÍ SNÁŠÍ ARGUMENTY PROTI SOBĚ SAMÉMU

  1. 8. 2015: Během příštích 15 let se stát chystá utratit 4,2 – 5,7 miliard eur, což je 115 – 156 miliard korun, tedy zhruba 10 miliard korun ročně. V rámci celé Evropské unie by mělo být na tento projekt utraceno v příštích 15 letech až 221,1 miliard eur, tedy v přepočtu necelých 6,1 bilionu korun.Mimochodem je to suma ekvivalentní zhruba 1,5 násobku českého hrubého domácího produktu.

 

DOKUMENT: DOPIS TELEKOMUNIKAČNÍCH FIREM PREMIÉRU SOBOTKOVI

  1. 8. 2015: Vážený pane předsedo vlády, odstranění nejasností a brzké spuštění dotačních programů považujeme za nesmírně důležité jak pro rozvoj české ekonomiky, tak i s ohledem na ochranu soukromých investic a dodržení principů povolené veřejné podpory. Budování NGA sítí je časově náročné a každé nedůvodné zdržení spuštění dotačního programu může vyústit do situace, že se České republice nepodaří přidělenou alokaci efektivně vyčerpat.

ICT UNIE: NOVÝ STÁTNÍ PODNIK NARUŠÍ KONKURENČNÍ PROSTŘEDÍ V ČESKÉM ICT

  1. 9. 2015: Zástupci ICT UNIEobeslali písemně všechna ministerstva a vyzvalije k odložení rozhodnutí o zřízení Národní agentury pro komunikační a informační technologie České republiky. Žádají odklad alespoň do doby finálního schválení připravovaného Národního plánu rozvoje sítí nové generace, jemuž by měl předcházetveřejný dialog zástupců státní správy a průmyslu.

Jiří Reichl

 

O tématu rozvoje vysokorychlostních sítí pravidelně píšeme. Přečtěte si některé starší texty:

NGA sítě: Legislativní rada vlády ostře kritizuje návrh zákona o výstavbě sítí
NGA sítě: Legislativní rada vlády cupuje Mládkův zákon o budování sítí
NGA sítě: Mládek se svými plány naráží u vládních legislativců
Hospodářský výbor: Vláda nezvládá projekt NGA sítí
NGA sítě: Zástupci ICT sektoru píší Dienstbierovi, chtějí změny zákona o snížení nákladů na…

NGA sítě: Mládek posílá do vlády i klíčovou transpoziční novelu
NGA sítě: Mládek poslal plán rozvoje do vlády, připomínky nevypořádal
ICT sektor píše Sobotkovi: Svolejte k rozvoji NGA sítí jednání, stav je kritický
NGA sítě: Kritika práce MPO sílí, Mládek splní pokyn premiéra
NGA sítě: Mládek pod tlakem Sobotky i sektoru
Evropské peníze na rozvoj NGA sítí se opět vzdalují: resorty ztrhaly novou verzi „Plánu“
Národní plán rozvoje NGA sítí: Sedmá verze budí spokojenost i rozpaky
Stát v přípravě rozvoje NGA sítí selhává, zaznělo ve Sněmovně
Sobotka, Chovanec a Mládek se potkali kvůli NGA sítím
Unterwurzacher k požadované schůzce nad NGA sítěmi
Hospodářský výbor o NGA sítích: nejasná zpráva o konci světa
NGA: Jak proti sobě dvě ministerstva sjednotila celý trh
NGA: Jak číst vývoj kauzy vysokorychlostního internetu v ČR

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter