Kolem zpoplatněných „jedniček“ to vře, úředníci začínají komunikovat se zástupci krajů a obcí

Objeví se u některých obcí u silnic I. tříd od 1. ledna 2020 tyto značky? foto: wikimedia

Velmi horké léto čeká úředníky ministerstva dopravy, kteří byli pověřeni, aby v jednotlivých lokalitách zástupcům municipalit vysvětlili, které silnice I. tříd byly vybrány pro zavedení mýta od 1. ledna 2020. představitelům měst a obcí v okolí vybraných silnic se to nelíbí, obávají se toho, že řidiči nákladních vozů budou nově zpoplatněné úseky objíždět právě přes ně.

Ministerstvo dopravy vybralo některé silnice I. třídy, kde bude od roku 2020 zavedeno mýtné, rozšíří se tak stávající počet zpoplatněných „jedniček“ i když předchozí ministr dopravy Dan Ťok (ANO) sliboval, že na některých úsecích bude nulový poplatek. Asociace krajů a Svaz měst a obcí požadovali, aby bylo nulové mýto na všech 900 kilometrech silnic I. tříd. Memorandum uzavřené s ministrem dopravy Danem Ťokem mělo umožnit, aby si představitelé municipalit stanovili, na kterých úsecích chtějí nulové mýto.

O tom, že je nulové mýto nesmysl informoval Ťokův nástupce Vladimír Kremlík už v polovině června.

Podrobně jsme o tom psali v textu Nulová sazba mýta asi nebude, podle Kremlíka by zpochybnila tendr.

Nyní ministerstvo dopravy zahajuje jednání s obcemi okolo silnic, které byly vybrány ke zpoplatnění.

Výběr silnic pro zpoplatnění vznikal jejich posuzováním tak, aby to bylo z hlediska regulatorní a nákladové funkce efektivní a současně jde o významné silnice pro dopravu těžkých nákladních vozidel. Cílem je mj. zabránit objíždění stávajících placených dálničních úseků a snížit zatěžování silnic I. tříd kamiony, které se zpoplatněným dálničním úsekům vyhýbají,“ uvedla mluvčí ministerstva dopravy Lenka Rezková.

Jedno takové setkání se uskutečnilo v pondělí na jihomoravském krajském úřadě v Brně, kde se probíralo zpoplatnění „slavné“ silnice Brno-Svitavy (I/43) o jejímž přeložení se mluví již dvacet let.

Jednání pověřených úředníků se některým starostů dotčených obcí nelíbilo. „Na jedné straně úředníci ministerstva dopravy, na druhé zástupci kraje a starostové dotčených obcí. A téma – mýtné na silnici I/43. Shrnuto: Od 1. 1. 2020 bude pro nákladní dopravu zpoplatněn celý úsek mezi Brnem a Svitavami. S dodatkem, že si máme trhnout nohou a žádné změny se dělat nebudou,“ postěžoval si starosta Kuřimi Drago Sukalovský na svém facebookovém profilu. Pod jeho příspěvkem se strhla bouřlivá diskuse, která přirovnává stav silnice k opravované D1. Lidé dávají jasně najevo, že se bojí toho, že se nákladní doprava bude mýtu vyhýbat.

Svaz měst a obcí stále brání obce. Vyzývá ministra, aby vyhlášku se zpoplatněnými úseky nepodepisoval

Situaci také řeší Svaz měst a obcí. Jeho zástupci se sešli s některými zástupci obcí, jejichž území je potenciálně ohroženo vytvořením alternativních tras po zavedení mýta na dalších komunikacích I. třídy. Zástupci svazu připomněli, že dlouhé měsíce vedli diskusi s Ministerstvem dopravy ve věci rozšíření zpoplatnění komunikací I. třídy. Ministerstvo dopravy však diskusi o naplnění memoranda uzavřelo tím, že dle stávajícího právního stavu nelze stanovit nulové mýtné, lze však jednat alespoň o možnostech zmírnění dopadů. Výsledkem jednání je dohoda na zaslání dalšího dopisu ministrovi dopravy a předsedovi vlády ČR, kde budeme požadovat, aby pan ministr nepodepisoval vyhlášku, která stanoví rozsah zpoplatněných úseků, a kde opětovně zopakujeme naše stanoviska.

„Celá situace však není tak jednoduchá, jak se na první pohled zdá, a to nejenom z pohledu dalších kroků stran alternativních tras, ale ani ve věci potenciálního nulového mýtného. Od Ministerstva dopravy budeme požadovat jednoznačnou odpověď, na základě jakých věcných argumentů je nutno zpoplatnit nové úseky silnic I. třídy a není možné na nich stanovit nulové mýtné“, konstatuje předseda Svazu měst a obcí České republiky a starosta Kyjova František Lukl.

Z debaty se zástupci měst a obcí navíc vyplynulo, že jednotliví zástupci Ministerstva dopravy podávají různé a rozdílné informace, a proto bude Svaz požadovat jasné odpovědi na celou řadu sporných otázek v dané věci.

Mluvčí ministerstva dopravy Rezková avizovala další pracovní setkání. „V polovině srpna prodiskutujeme možnosti omezení vjezdu kamionů na vytipovaných silnicích, kde hrozí objíždění zpoplatněných úseků,“ napsala s tím, že ministerstvo se Chce věnovat také dalším řešením, které by mohly pomoci bojovat proti event. objíždění nově zpoplatněných úseků, jako je rozšíření sítě stacionárních i dynamických vah na kontrolu přetíženosti automobilů atp.

„Hledáme zlatou střední cestu v podobě kompromisu, kdy lidé budou mít např. na pultech žádaný výběr kamiony přepravovaného zboží, obce a města budou moci regulovat tranzitní nákladní dopravu v momentě, kdy budou možné objízdné trasy, lidé budou vědět, že se snažíme dopady kamionové dopravy zmírňovat či klademe důraz na bezpečnost a dopravci budou vědět, že mohou smysluplně poskytovat své služby,“ doplnila mluvčí.

Jiří Reichl