Pondělí, 1. března, 2021

Exekuce: Chystá se bič na firmy parazitující na dlužnících

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ministerstva připomínkovala ochranu spotřebitelů, institut oddlužení a exekuce. Pro oddlužovací společnosti chtějí tvrdší pravidla.  

Ministerstvo spravedlnosti vyhodnotilo účinnost stávajících způsobů ochrany spotřebitelů, oddlužení a vymáhání pohledávek a předložilo vládě návrh opatření, která by měla jednak odstranit zjištěné nedostatky, jednak zefektivnit stávající nástroje. Připomínky uplatnilo Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Úřad vlády České republiky.

“Je třeba regulovat různé podnikatelské subjekty, takzvané oddlužovací společnosti, jejichž jediným cílem je profitovat na situaci dlužníka požadováním nepřiměřených poplatků za zpracování návrhu,” uvádí v připomínkovém řízení k efektivitě stávajícího systému oddlužování Ministerstvo práce a sociálních věcí.

V současnosti totiž trh s nabídkou oddlužení připomíná divoký západ. Společností, které oddlužení nabízejí, se na trhu pohybují desítky, přičemž úroveň jejich služeb je zhusta pochybná. Počet exekucí se v Česku v loňském roce zvýšil ve srovnání s rokem 2013 o více než sto tisíc, celkem jich bylo nařízeno 667 tisíc. Mimochodem – zatím nejvíc exekucí bylo v Česku nařízeno v roce 2011, skoro milion.

Ačkoliv v posledních letech roste tlak na zvyšování finanční gramotnosti, nic nenasvědčuje tomu, že by se schopnost lidí objektivně posoudit své finanční možnosti i situaci rostla. Služby oddlužovacích společností vyhledává značný počet zadlužených lidí, kteří jsou ochotni platit za něco, co jim mohou zdarma poskytnout občansko-právní poradny.

MPSV ostatně také navrhuje mediální kampaň, která by lidi upozornila na fakt, že oddlužovací společnosti mnohdy nabízejí za přehnaně vysoký poplatek službu, kterou lze možné získat zdarma, navíc s jistou zárukou kvality zpracování žádosti o oddlužení.

Současně MPSV navrhuje zvážit výši odměny insolvenčních správců u oddlužení manželů. Ta je v současné době ze zákona je automaticky vyšší. Podle názoru MPSV i získaných zkušeností nemusí byt případ automaticky náročnější jenom proto, že se týká svou osob, zejména pokud manželé nemají příliš dluhů ani komplikovanou příjmovou situaci.

V novelizované legislativě by se podle MPSV měla objevíit také možnost žádat o nižší splátky v insolvenčním řízení i později, nejenom při podání insolvenčního návrhu. Podle zkušeností z praxe totiž dlužník, který si podává návrh sám, o této možnosti neví, případně se až po skončení přihlašovací lhůty ukáže, že dlužník bude schopen uhradit minimálně padesát procent svých závazků.

Jestliže s předchozími třemi připomínkami Ministerstvo spravedlnosti souhlasí, s návrhem MPSV zavést účet chráněný proti exekuci tomu tak není. Osoba, která má exekuci, prakticky nemůže mít vlastní účet, argumentuje MPSV, což na ni má dalekosáhlé dopady. Mimo jiné to může způsobit problémy i při získání zaměstnání, pokud zaměstnavatel není schopen peníze vyplácet v hotovosti. Tato situace se ještě zhorší, když budou rozšířeny možnosti účtu manžela.

“Zatím se nepočítá s další právní úpravou týkající se postižení prostředků na účtu u peněžního ústavu,” shodilo připomínku MPSV ministerstvo spravedlnosti ze stolu.

Ondřej Fér

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter