Evropské vesmírné agentuře bude zajišťovat právní servis PwC Legal s Kocián Šolc Balaštík

Galielo - ilustrační obrázek. foto: www.gsa.europa.eu

Mezinárodní advokátní kancelář PwC Legal uspěla v tendru pro právní poradenství Agentury pro evropský globální navigační systém GSA se sídlem v Praze v hodnotě 8 milionů euro.

PwC Legal ČR, PwC Legal Německo a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a Heuking Kühn Lüer Wojtek jsou vítězi mezinárodního tendru na právní služby pro Evropský regulační orgán pro bezpečnost a monitoring systému Galileo (GSA) se sídlem v Praze. Hodnota zakázky vypsané v červenci 2017, do níž bylo možné podávat přihlášky do konce září byla 8 milionů euro.

Zakázka byla  rozdělena do čtyřech částí (lotů) Část 1 – Právní poradenství a služby týkající se programu Galileo, Část 2 – Právní poradenství a služby týkající se programu EGNOS, Část 3- Právní poradenství a služby týkající se bezpečnosti a  Část 4 – Právní poradenství a služby týkající se administrativy.

Tendru GSA se zúčastnily významné české i evropské advokátní kanceláře. PwC Legal ČR bude v rámci vybraného konsorcia poskytovat právní poradenství pro systémy Galileo a EGNOS, a to zejména v oblastech práva veřejných zakázek, dále v oblastech soutěžního a smluvního práva či dalšího poradenství. Spolu s PwC Legal ČR tvoří vítězné konsorcium také PwC Legal Německo a advokátní kanceláře Kocián Šolc Balaštík a Heuking Kühn Lüer Wojtek.

Za PwC Legal Česká republika vedl tým odpovědný za přípravu vítězné nabídky řídící partner kanceláře Bořivoj Líbal spolu s advokátem Milanem Fricem. Ti budou spolu se svými partnery v rámci konsorcia vedoucími poradenského týmu, který bude pro GSA poskytovat právní poradenství, a to především v oblastech práva veřejných zakázek, kde budou zodpovědní zejména za právní zajištění a přípravu vyhlašovaných tendrů a uzavíraní smluv s dodavateli, kteří v těchto zakázkách zvítězí, a dále například v oblastech soutěžního a smluvního práva a ad hoc poradenství. Celkově je pracovní tým tvořen 18 konzultanty a dalšími odborníky z úspěšných advokátních kanceláří.

Práce pro GSA pro nás představuje velkou odpovědnost a jsme nesmírně poctěni, že společně s kolegy z jiných advokátních kanceláří můžeme na tomto velkolepém evropském projektu pracovat,“ uvádí řídící partner PwC Legal ČR Bořivoj Líbal. „Určitě je teď před námi hodně práce, ale jsem přesvědčen, že náš tým, ve kterém je plno nadšenců pro moderní technologie, si s tím dokáže poradit. Práce na tomto projektu je skvělá příležitost, jak skloubit zájmy členů týmu s poskytováním právních služeb,“ doplňuje ho jeho kolega, advokát Milan Fric.

Členové vítězných týmů musí začít pracovat na úkolu do 48 hodin poté, co o to GSA požádá. Veškerá práce se odehrává ústně i písemně v angličtině, ale poradci by měli rovněž zvládat francouzštinu. Budou pracovat také s tajnými nebo citlivými informacemi a museli prokázat držení příslušných certifikátů pro práci s těmito materiály.

Vypsání obsahovalo i specifikace jednotlivých částí. Například bylo stanoveno, že uchazeč musí počítat také s požadavkem být schopen přemísťovat svůj tým a pracovat částečně ve Francii, a to od pěti do jednoho dne v měsíci, navíc ne různých místech ve Francii, vyplývá z jedné specifikace. Výzva měla celkem 14 příloh a specifikací od formulářů přes technické parametry až po všeobecné podmínky.

Podrobně jsme o tendru psali v textu Obří tendr na právní služby pro Galileo za 200 milionů korun

Jiří Reichl