EU: Jednotný trh hledá cestu pro e-shopy

Evropská komise v květnu představila jeden ze svých nejdůležitějších konceptů, rozvoj jednotného digitálního trhu. 

Od představení hlavních myšlenek nyní EU postupuje k podrobnějšímu rozpracování a mimo jiné probíhají také veřejné konzultace na téma jednotného digitálního trhu. Díky tomu můžeme vnímat, jakým směrem se Evropská komise chce vydat. Je to ten správný také z pohledu obchodníků? Asociace pro elektronickou komerci (APEK) spolupracovala s Ecommerce Europe na vyjádření k veřejné konzultaci pro EU.

Internetoví obchodníci a Evropská komise jsou ve vzácné shodě, pokud se týká hlavních bariér, které brání přeshraničnímu online prodeji v rámci EU. Jedná se především o rozdíly v právní úpravě jednotlivých členských zemí, logistika a ve velké míře také daňové systémy, především pak DPH. Při pohledu do hloubky se ovšem pohled obchodníků začne lišit.

„V oblasti distančního prodeje došlo v uplynulých letech k harmonizaci právní úpravy v rámci celé EU. Možnost odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů a související pravidla včetně informačních povinností je tedy ve všech zemích unie stejná. Rozdíly jsou ovšem v podrobnější úpravě ochrany práv spotřebitele, ale také ve výkladu legislativy dozorujícími orgány jednotlivých členských států,“ říká výkonný ředitel APEK Jan Vetyška a dále doplňuje: „Například Česká obchodní inspekce tak může mít rozdílný pohled na rozsah plnění informačních povinností než její ekvivalent v Německu či Itálii. To je samozřejmě především pro menší obchodníky komplikací.“

Samostatným tématem, které dosud nepodléhá plné harmonizaci a má velký vliv na vztah mezi obchodníkem a spotřebitelem, je záruka za zboží. „V České republice a ve většině dalších zemí EU platí dvouletá zákonná záruka na nové zboží. Přesto se může lišit, a to především v souvisejících detailech. Kromě sjednocení jednotlivých úprav by obchodníci například velmi ocenili stanovení lhůty, ve které by měl spotřebitel oznámit existenci poruchy, kterou následně reklamuje. V současné době neexistuje v ČR žádný limit, což může mít pro obchodníky negativní dopad – ať už se jedná o reklamaci poškození při přepravě či omezená záruka poskytovaná výrobcem,“ dodává Jan Vetyška.

Komplikace internetovým obchodům ovšem přináší také oblasti, které nesouvisí přímo s ochranou spotřebitele či jeho právy. Především pro malé a střední e-shopy jsou komplikované rozdíly v požadavcích na značení výrobků, poskytování dalších právních informací nebo bezpečnostní informace. Často tak obchodníci musí rozlišovat nejen při přípravě zboží k expedici, do jakého státu EU směřuje. A to samozřejmě přináší dodatečné náklady.

„APEK, stejně jako Ecommerce Europe, podporuje snahu o harmonizaci pravidel ve všech zemích EU. Díky tomu by se i pro české e-shopy značně rozšířili možnosti dalšího rozvoje,“ uzavírá Jan Vetyška.

-of-