Billa a Penny zaplatí za zneužití tržní síly 164 milionů korun

Řětězce skupiny REWE - Penny Market a Billa zaplatí desítky milionů za zneužití významné tržní síly. koláž: ED

Speciální firma Rewe Buying Group s.r.o., v níž mají řetězce Billa a Penny Market každý 50% podíl, sloužila jako výběrčí zalistovacích poplatků pro dodavatele, kteří chtěli prodávat své zboží v obou rozšířených supermarketech. Tato praktika byla trnem v oku například Potravinářské komoře, která na ni opakovaně upozorňovala. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jim za to nyní vyměřil pokutu přes 164 milionů korun. Rozhodnutí již nabylo právní moci.

Sekce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se zabývá posuzováním tzv. významné tržní síly řešila počínání dalších obchodních řetězců na trhu a zjistila nedovolené praktiky. „Při šetření úřad odhalil 23 správních deliktů u 22 dodavatelů, kteří byli tímto nezákonným poplatkem postiženi. „Pokuty uložené jednotlivým účastníkům řízení činí 70.971.000 Kč pro společnost Billa, 93.377.000 Kč pro společnost Penny a 24.000 Kč pro společnost RBG,“ uvedl místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Solský, který má významnou tržní sílu na starosti.

Podle Solského bylo rozhodnutí vydáno v proceduře narovnání, nebyl proti němu podán rozklad a již nabylo právní moci. Procedura narovnání je ujednání mezi antimonopolním úřadem a soutěžitelem, který je podezřelý z protisoutěžního jednání. Na základě tohoto procesu se každá ze stran po přiznání viny vzdá určitých nároků, které by jinak měla, pokud by byl případ řešen v úplném správním řízení. Narovnání přináší výhody pro účastníky řízení i pro soutěžní úřady. Z pohledu prošetřované firmy lze za základní pozitiva považovat časové a finanční úspory. Poprvé použil ÚOHS procesu narovnání v roce 2008 v případě společnosti Kofola, která se přiznala k zakázaným dohodám s  odběrateli svých produktů. Distributoři pak museli koncovým zákazníkům účtovat jednotné ceny těchto výrobků. Podrobně jsme se mu věnovali například v textu SERIÁL – rozhodovací praxe v oblasti veřejných zakázek – institut „narovnání“ . V případě šetření porušení významné tržní síly jde o běžný postup, jak svědčí příklady z minulosti, kdy jsme informovali například o tom, že ÚOHS dosáhl narovnání vtahů mezi společností COOP a dodavateli.

„Na základě informací od dodavatelů a zjištění z předběžného šetření jsme zahájili správní řízení, v němž jsme zaměřili na způsob, jakým řetězce Billa a Penny, které jednaly ve vzájemné spolupráci jako nákupní aliance, sjednávaly a získávaly od svých dodavatelů potravin tzv. RBG bonusy. Po novelizaci zákona o významné tržní síle v roce 2016, jež jakékoliv platby bez protiplnění zapověděla, začali účastníci řízení RBG bonus převádět do podoby množstevní nebo cenové slevy. U některých dodavatelů však byl RBG bonus i nadále vybírán v původní podobě,“ dodal místopředseda Solský.

Na praktiky obou řetězců upozorňovala například Potravinářská komora ČR. Na Svatomartinské konferenci 2014 pořádané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže tento systém explicitně zmínil ve své prezentaci současný ředitel pro programování a strategii Potravinářské komory ČR Miroslav Koberna.

Podle výpisu z obchodního rejstříku firma Rewe Buying Group, přes kterou byl zalistovací poplatek vybírán, vznikla v červnu 2011 jako N&N Estates s.r.o. a v 23. srpna byla zapsána změna na Rewe Buying Group. Jedním z jednatelů je od založení Jaroslaw Szcypka, který také jednatelem společnosti Billa s. r. o. od roku 1993 je také jejím generálním ředitelem pro ČR a SR. Druhým jednatelem je Martin Peffek, šéf Penny Marketu. Před ním byli v téže funkci jeho předchůdci Martin Gottfried a Espen Berge Larsen.

Vizualizace obchodních vztahů Rewe Buying Group . Zdroj: www.kurzy.cz

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že RBG bonus je ve všech výše uvedených podobách poplatkem bez reálného protiplnění, který byl vyžadován bez oprávněného důvodu a je nezákonný. Současně byl v některých případech RBG bonus podmínkou dodávek potravin do předmětných obchodních řetězců. Úřad odhalil celkem 23 správních deliktů u 22 dodavatelů, kteří byli tímto nezákonným poplatkem postiženi.

Tématem veřejné podporou a dalšími příbuznými okruhy se bude zabývat konference Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, která se uskuteční na konci května v Brně. Spoluorganizátorem letos bude také Ministerstvo průmyslu a obchodu. V loňských příspěvcích například zaznělo, že u 30% programů z let 2006-2017, které namátkově kontrolovala Evropská komise, byly nalezeny méně závažné nesrovnalosti. Náměstek ministryně financí Ondřej Landa v rozhovoru pro ED uvedl, že veřejná podpora je skutečně hitem

Jiří Reichl