BAE Systems: Výrobci zbraní zkouší myslet ekologicky

Britský zbrojní gigant BAE Systems se rozhodl chránit přírodu a produkovat méně odpadu. Konsorcium si osvojuje šetrný vztah k životnímu prostředí, který je nezbytnou součástí mediálního obrazu každé velké společnosti dneška.

BAE Systems je jednou z největších zbrojních firem na světě. Patří mimo jiné společně s americkými Lockheed Martin, Boeing a Northrop Grumman ke čtyřem klíčovým dodavatelům zbraňových systémů a služeb americkému ministerstvu obrany. Obrat BAE Systems v roce 2012 činil 18,8 miliardy dolarů, výsledek hospodaření ve stejném roce byl plus 176 milionů dolarů. BAE Systems je rovněž významným zaměstnavatelem, dává práci 88 000 lidem po celém světě. Jde komplexní společnost s bohatou strukturou. Ve firmě nenajdeme jen výrobní haly, ale také rozhlehlé sklady, logistické a kancelářské budovy, pozemky i další nemovitosti.

Firma pro své potřeby nakupuje (případně již vlastní) obrovské množství materiálu všeho druhu, doslova od kancelářské sponky, přes nejrůznější chemické látky až po titanové odlitky pro výrobu bojových letadel. Na konci je ale také samozřejmě obrovské množství odpadního materiálu.

Odpad produkují všechny úrovně firmy, od kancelářských budov, přes logistiku, výrobu až po servis. Mezi odpad se počítá například obalový materiál nebo zbytky z výroby – kov, umělé hmoty, chemické látky, atd. Jak přiznává firma, v malém poměru BAE System produkuje i životu a přírodě nebezpečný odpad.

BAE Systems v rámci nejnovější iniciativy plánuje snížit množství odpadu a současně ušetřit peníze. Jednou z cest je zefektivnit výrobní procesy, nakupovat méně materiálu a ve větší míře využít recyklaci. Ve výsledku tak firma vyprodukuje méně odpadu zatěžující životní prostředí a ušetří za skladovací prostory.

Úsilí firmy není jen odrazem ekologického nadšení, ale také chytrým (případně odpovědným) podnikatelským a politickým krokem. BAE Systems důrazem na ochranu životního prostředí vychází vstříc svým zákazníkům, například ministerstvu obrany Velké Británie. Ministerstvo v rámci Charty o udržitelném zásobování (Sustainable Procurement Charter) při nákupu vybavení a služeb posuzuje řadu hledisek.

Při nákupu ministerstvo bere v úvahu nejen klasické vlastnosti výrobku/služby jako cenu, kvalitu, dostupnost, funkčnost, ale i environmentální aspekty, tj. vlivy produktu na životní prostředí, jež vykazuje v průběhu svého celého životního cyklu nebo i sociální aspekty – tedy například i jak nákup ovlivňuje zaměstnanost.

Laicky řečeno, udržitelné zásobovaní je takové zásobovaní výrobky a službami, které je v „harmonii“ s environmentálními, ekonomickými a sociálními potřebami společnosti. Udržitelné zásobování platí jak pro výrobu nejnovějších mobilů, tak i moderních zbraní.

BAE zavírá staré "neekologické" továrny, třeba tu v Telfordu. Foto: Foursquare
BAE zavírá staré „neekologické“ továrny, třeba tu v Telfordu. Foto: Foursquare

Jednou z klíčových částí udržitelného zásobování patří i šetrný přístup k životnímu prostředí, tedy i k nakládání s odpadem. Jednou z cest je zmiňovaná efektivnější recyklace ve všech úrovních firmy. Cílem je využít, co nejvíce materiálu k recyklaci a posílat minimum odpadu do spaloven a na skládky.

Lze také nakupovat méně materiálu. Typickým příkladem je třeba převedení tiskovin do elektronické podoby. Není třeba kupovat tuny papíru, vozit ho do firmy, překládat, skladovat ho a také likvidovat.

Regenerace továrny na výrobu výbušnin

BAE Systems v tiskové zprávě dokládá svou občanskou odpovědnost a kladný vztah k životnímu prostředí na rekonstrukci 80 roků starého továrního komplexu Royal Ordnance ve Skotsku. Komplex vznikl před druhou světovou válku jako centrum pro výrobu výbušniny kordit pro potřeby armády Velké Británie. K uzavření továrny došlo v roce 2002.

Před časem pozemek s továrními a kancelářskými budovami o rozloze 700 ha odkoupila právě BAE Systems. Cílem firmy je areál rekultivovat a postavit zde civilní domy, komerční a komunitní budovy a také park, který v projektu zabírá 2/3 území.

Projekt počítá s demolicí starých budov, stavbou nových a také s ošetřením půdy. BAE Systems plánuje recyklovat 90 % materiálu nacházejícího se uvnitř komplexu. Zbývajících 10 % odpadu, asi 100 000 m3, kde patří stavební materiál a „odpadní“ půda, bude odvezeno na novou skládku uvnitř areálu. Skládka se po terénní úpravě stane krajinotvorným prvkem a součástí parku.

Jan Grohmann, Armádní noviny