Pátek, 16. dubna, 2021

Autobusové dobíjecí stanice podle nového nařízení. Evropská komise jej zveřejnila k připomínkování

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Do pěti let 22,5 a do roku 2030 32,5procentní vnitrostátní podíl autobusů s nulovým emisemi. Tak zní požadavek aktuální evropské směrnice. Stále více provozovatelů veřejné dopravy proto postupně přechází na bezemisní autobusy, zpravidla poháněné elektřinou. Evropská komise proto přišla s návrhem nařízení na technickou specifikaci pro dobíjecí stanice elektrických autobusů. Samotné normy už jsou připravené a nyní musí být začleněny do evropských právních předpisů. Návrh nařízení je nyní zveřejněn k připomínkám. Přechodné období bude dlouhé 24 měsíců.

Nové nařízení doplní směrnici 2014/94 EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva. Normy vypracoval Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec). Evropská komise si díky jednotným pravidlům slibuje vytvoření adekvátních podmínek pro účastníky na trhu a také hladké provádění revidované směrnice o čistých vozidlech. Ta stanoví minimální národní cíle pro povinný podíl nízkoemisních vozidel pořizovaných ve veřejných zakázkách.

Jednotná podoba stanic

Návrh stanovuje základní požadavky na technické parametry dobíjecích stanic. Vysokonapěťové dobíjecí body pro elektrické autobusy se střídavým proudem budou muset disponovat, v souladu s normou EN 62196-2, minimálně konektory typu 2.

Požadavek na povinný podíl bezemisních autobusů stanoví evropská směrnice. Foto: Pixabay

U stanic se stejnosměrným proudem půjde minimálně o konektory kombinovaného napájecího systému „Combo 2“. Automatizované zařízení kontaktního rozhraní pro dobíjení elektrických autobusů, týkající se zařízení pro automatické připojení namontovaného například na infrastruktuře (pantograf), na střeše vozidla či pod vozidlem, bude muset být vybaveno mechanickými a elektrickými rozhraními podle normy EN 50696.

Rovné podmínky a chytré nabíjení

Nařízení požaduje zajištění interoperability různých typů dobíjení elektrických autobusů, a chce tak vytvořit rovné podmínky pro výrobce a provozovatele autobusů a umožnit úspory z rozsahu při zajištění otevřenosti technologických řešení. Zároveň chce posílit využívání inteligentního nabíjení.

Podle samotné směrnice 2014/94/EU by technické specifikace pro interoperabilitu míst dobíjení a doplňování paliva by měly být specifikovány v evropských nebo mezinárodních normách. U dosud nepřijatých norem by standardizace měla být založena na normách, které se průběžně vyvíjejí.

Na návrhu nařízení se podíleli i odborníci z jednotlivých členských států, a to prostřednictvím Fóra pro udržitelnou dopravu, a také členové Výboru pro infrastrukturu alternativních paliv.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter