Úterý, 24. května, 2022

Antimonopolní úřad řeší kvůli miliardovému mýtnému čtyři stížnosti, rozhodnout má každým dnem

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na Úřad na ochranu hospodářské soutěže přišly celkem čtyři podněty kvůli tendru na mýto, které vyhrála sdružení společnosti Czech Toll (PPF) a SkyToll (provozovatel mýtného systému na Slovensku). Mezi ministerstvem dopravy a antimonopolním úřadem doutná spor. Ekonomický deník získal jeden z textů námitek. Ministr Dan Ťok odmítá vyvodit politickou zodpovědnost, pokud bude tendr zrušen. Ekonomický deník se problematice mýtného věnuje intenzivně delší čas. Kapsch mj. tvrdí, že nabídka konsorcia CzechToll – SkyToll nebude nakonec nejvýhodnější.

Ministerstvo dopravy hodlá do letošního října uzavřít kontrakt za 10,75 miliardy korun se sdružením CzechToll – SkyToll, které díky nejnižší nabídnuté ceně zvítězilo v tendru na mýtné. Proti způsobu vedení veřejné soutěže se ale podle dostupných informací nejspíš neodvolal jenom stávající provozovatel mýtného – společnost Kapsch. Úřad na ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) totiž Ekonomickému deníku potvrdil, že stížností na průběh tendru padlo více. „Úřad obdržel celkem čtyři návrhy ve věci mýtného. Probíhá prvostupňové řízení a blíží se vydání rozhodnutí,“ potvrdil Ekonomickému deníku mluvčí ÚOHS Martin Švanda. Podotkl, že ÚOHS možný výsledek správního řízení nebude nijak předjímat.

Mezi odbornou veřejností mezitím čím dál víc sílí informace, že ÚOHS může tendr zrušit. Ekonomický deník proto ministra dopravy Dana Ťoka vyzval, zda by dal v sázku svůj post, kdyby ÚOHS zkonstatoval, že vypsání strategické veřejné soutěže provázely závažné chyby ze strany resortu. Ministr ale politickou odpovědnost převzít odmítl. „Počkejme si na prvoinstanční rozhodnutí antimonopolního úřadu, ke kterému se pak vyjádříme,“ sdělil Ekonomickému deníku mluvčí ministerstva Jakub Stadler. Ministerstvo podle něj nebude celý postup hodnotit před konečným verdiktem ÚOHS, který bude záviset nejen na prvoinstančním rozhodnutí, ale také na výsledku případného odvolání k předsedovi ÚOHS, pokud někdo z účastníků řízení tento opravný prostředek proti prvoinstančnímu rozhodnutí využije. „Jsme přesvědčeni o správnosti našeho postupu. Využijeme ale všech nezbytných zákonných prostředků k tomu, aby byl veřejný zájem státu naplněn,“ dodal Stadler.

Situace kolem mýtného notně zhoustla v posledních dnech. Minulý týden totiž vyšel v Hospodářských novinách článek, ve kterém stojí, že brněnský úřad manipuloval nesprávně s USB disky se zadávací dokumentací, které byly shromážděny jako důkaz ve správním řízení. Ministerstvo dopravy v citovaném článku dokonce pohrozilo ÚOHS soudní dohrou. Přitom právě předání zadávací dokumentace na flash discích s pozměněnými údaji ministerstvem účastníkům tendru bylo od počátkou podrobeno tvrdé kritice.

Ekonomický deník se problematice mýtného věnuje intenzivně delší čas. Podařilo se mu získat poslední námitky neúspěšného soutěžitele – společnosti Kapsch, který v podání mj. tvrdí, že že nabídka konsorcia CzechToll – SkyToll nebude nakonec nejvýhodnější.

„Pokud by zadavatel přistoupil k jednání o předběžných nabídkách, mohl by alespoň částečně vyjasnit nejednoznačné zadávací podmínky a získat výhodnější nabídkové ceny, než je cena vybraného dodavatele,“ stojí námitkách Kapsche. Firma zároveň upozorňuje na to, že nejednoznačné zadávací podmínky „zcela jistě vedly k tomu, že každý z účastníků nacenil svou nabídkovou cenu odlišným, vzájemně neporovnatelným způsobem“.

Kapsch také namítá, že zadavatel – ministerstvo dopravy – nepředalo zadávací dokumentaci transparentním způsobem a provedl její nezákonnou, respektive utajenou, změnu (flashdisky se začerněnými osobními údaji – pozn. red.) v rozporu s příslušným zněním zákona o zadávání veřejných zakázek. „Tuto změnu nejprve několik měsíců popíral, aby se k ní posléze přiznal, a aby v současnosti opětovně zaujal postoj, že se žádné změny nedopustil. Některým účastníkům pak poskytl změněné znění zadávací dokumentace, čímž také porušil zásadu rovného zacházení,“ stojí mimo jiné v podnětu rakouské globální společnosti.

Antimonopolní úřad v mezičase sloučil do jediného všechna správní řízení, která proti ministerstvu dopravy ve věci mýtného tendru vede. Řeší tak jednotlivá problematická místa zadání tendru a jeho průběhu všechna najednou. Za uplynulé měsíce do spisu přibyla vyjádření stran, námitky, soudně-znalecké posudky a další důkazy. Antimonopolní úřad médiím několikrát naznačoval, že by chtěl ve věci rozhodnout do konce dubna, jenže vynesení verdiktu se nejspíš o pár dní protáhne. Proto úřad před několika dny všechny účastníky správního řízení vyzval, aby se naposled vyjádřili k podkladům shromážděným pro finální rozhodnutí ve věci, což je standardní procedura před tím, než úřad definitivně rozhodne. Všem účastníkům dal sedmidenní lhůtu, která vypršela uplynulý pátek. Ministerstvo dopravy si ale na poslední chvíli požádalo o prodloužení této lhůty na dvacet dní kvůli složitosti řízení. ÚOHS pak lhůtu prodloužil jen o pět dní včetně víkendu s tím, že ministerstvo už mělo dostatek času si vše ve spisu projít a prostudovat v minulých měsících.

Ze zjištění Ekonomického deníku dále vyplynulo, že hned po vyhlášení vítězem, sdružení CzechToll – SkyToll požádalo brněnský antimonopolní úřad, aby se mohlo připojit k řízení a stát se rovněž jeho účastníkem. Jako účastník řízení by pak sdružení do něj mohlo dávat různá podání nebo posudky, čímž by by mohlo průběh řízení zdržovat, čemuž ÚOHS podle očekávání nevyhověl. I tak toto konsorcium úřadu analýzy a podání posílá, přestože pro to neexistuje žádný právní účinek.

Finální rozhodnutí, před nímž panuje na ministerstvu dopravy značná nervozita, se očekává každým dnem, velmi pravděpodobně tento týden.

Přečtěte si text o nekonané tiskové konferenci, na které měl být zahájen útok na předsedu ÚOHS Rafaje

Do výběrového řízení se přihlásili všichni čtyři očekávaní uchazeči Kapsch, slovenský výběrčí SkyToll ve sdružení s CzechToll, maďarský National Toll Payment Services a německá firma T-Systems.

Vítězem tendru na vybudování a provoz systému na výběr elektronického mýta od roku 2020 se stalo konsorcium firem CzechToll ze skupiny PPF miliardáře Petra Kellnera a slovenský SkyToll. Smlouvu s vítězem zatím ministerstvo uzavřít nesmí kvůli předběžnému opatření antimonopolního úřadu. Pokud výsledek veřejné soutěže ÚOHS schválí, konsorcium by s cenou 10,75 miliardy korun deset let vybíralo mýtné s použitím satelitní technologie na dálnicích a silnicích první třídy. V odborných kruzích se ale očekává spíše zrušení tendru.

Jan Hrbáček

 

Řízení, které běží kvůli mýtu

Říjen 2017 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli diskriminaci účastníků

Řízení se týká stížnosti, že ministerstvo dopravy vydalo jednotlivým uchazečům nejasný rozsah informací o mýtném systému včetně osobních údajů a obchodního tajemství. A že všichni uchazeči neobdrželi stejnou zadávací dokumentaci. „Po přezkoumání příslušné části dokumentace o výše uvedeném zadávacím řízení získal úřad pochybnost o tom, zda zadavatel postupoval při zadávání předmětné veřejné zakázky v souladu se zákonem,“ uvedl v odůvodnění antimonopolní úřad.

Listopad 2017 – ÚOHS vydal předběžné opatření v tendru

Ministerstvo dopravy zatím nesmí s vítězem výběrového řízení podepsat smlouvu. ÚOHS mezitím obdržel soudně-znalecký posudek, který odpovídá na otázky týkající se zpětné zjistitelnosti případných změn obsahu datového nosiče v souvislosti s prověřováním postupu ministerstva při poskytování části zadávací dokumentace dodavatelům. V březnu 2018 úřad zamítnul ministerstvu dopravy rozklad a nezrušil předběžné opatření.

Listopad 2017 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli neurčitosti zadání

Jeden ze soutěžitelů namítl jako zásadní vadu zadávací dokumentace přílišnou širokost, a tedy nejasnost požadovaného plnění a tím také nemožnost správně nacenit nabídku. Na základě podnětu zahájil antimonopolní úřad již druhé správní řízení proti ministerstvu dopravy ve věci mýtného tendru. Ministerstvo jakékoliv problémy s tendrem odmítá a bagatelizuje. Ministr poté zahájil otevřené útoky na ÚOHS, který podle něj podle něj prověřuje mýtný tendr nestandardně. ÚOHS jeho obvinění ostře odmítl.

Leden 2018 – ÚOHS zahájil správní řízení kvůli technologické neutralitě

Detailní a zásadní námitka, která se dle zákona stane předmětem dalšího správního řízení ÚOHS, se týká neexistující technologické neutrality zadání a zároveň diskriminace stávající mikrovlnné technologie. Zadavatel v tendru totiž jednoznačně preferuje satelitní technologii navzdory faktu, že má v majetku zainvestovaný funkční mikrovlnný systém.

Březen 2018 – ÚOHS obdržel námitku zpochybňující plnění kvalifikace jedním z účastníků

Jeden ze soutěžitelů také namítl, že jeden z účastníků – maďarské konsorcium – nesplnil kvalifikační předpoklady vyžadované tendrem v oblasti dodávky a provozování palubních jednotek. Ministerstvo dopravy mělo v prvním kole prověřit kvalifikovanost a reference všech uchazečů (technickou a odbornou způsobilost), nicméně se spokojilo pouze s čestnými prohlášeními uchazečů.

Tématu mýtného se věnujeme pravidelně. Přečtěte si některé starší texty:

Mýto bude pro stát vybírat Kellnerovo konsorcium 

ÚOHS jednoznačně odmítá manipulaci ve věci mýtného 

Ministerstvo dopravy chce pro osobní auta videomýto od roku 2020, zavedení bude stát stamiliony 

Bitva o mýto pokračuje: Ťok chce slevu, kterou avizoval šéf Kapsche minulý týden 

Mýto po roce 2020 chtějí provozovat čtyři konsorcia. Nabízí obří slevy 

Kdo má zájem provozovat české mýto? Ukáže se dnes po 10té hodině 

Víme první, jakou novoroční nadílku vám připravila Evropská komise: 31 legislativních priorit rozděluje české… 

Víme, kde nově nebudou potřeba dálniční známky a kde ano 

Letošní výběr mýta bude rekordní. Přesáhne 10 miliard korun 

Mýto chtějí po roce 2020 vybírat čtyři konsorcia 

Šimoník hájí mýto: Pošvářová nemá pravdu, mýto je OK

„Stínové ŘSD“ trhá Ťokovy úspěchy na kousíčky

ÚOHS pokutuje Dopravu: Milion za smlouvu s Kapschem na mýto

Ministerstvo dopravy navrhuje mýto jen na některé „jedničky“

Vláda řeší mýto

SkyToll CZ: Mýto na tři roky bez tendru napadneme

Vláda schválila mýto pro Kapsch na další tři roky

Posudky na mýto potvrzují Kapsch, SkyToll nesouhlasí a vyčkává kroků ÚOHS

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter