Neděle, 9. května, 2021

Zkapalněný vodík či plovoucí fotovoltaické elektrárny. Elektrickou energii chceme využívat chytřeji, říká Marian Piecha

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Podle ministerstva průmyslu a obchodu patří Česká republika v oblasti chytrých sítí, takzvaných smart grids, k evropské špičce. Na co se aktuálně ministerstvo zaměřuje a jakou finanční podporu lze na zavádění chytrých sítí v energetice i dopravě využít, o tom na Kulatém stole Ekonomického deníku diskutoval i náměstek ministra Marian Piecha.


Zavádění smart grids zažívá rozmach zejména v oblasti energetiky, kde se aktuálně řeší, jak vyrábět a následně i využívat elektrickou energii co nejvíce udržitelně. A nejde jen o možné finanční úspory. Požadavky ze strany Evropské unie ve formě Zelené dohody pro Evropu (Green Deal) nutí jak stát, tak jednotlivé provozovatele distribuční soustavy, aby se více zaměřovali na promyšlené ukládání a následné chytré využití energie, a pomáhali tak snižovat emise skleníkových plynů.

Chytrý přechod na „zelenou“

„Chytré sítě mají obrovský potenciál, pokud jde o všechny evropské politiky, počínaje Green Deal, přes úspory energie až po přechod na obnovitelné zdroje. O této problematice se ale zatím ví málo, stejně tak chybí dostatek odborníků. Proto jsem velmi rád za tuto diskuzi. Česká republika patří v rámci Evropské unie v této oblasti ke špičce a má co nabídnout,“ říká Marian Piecha a upřesňuje, že kvůli poloze České republiky uprostřed Evropy musíme často vykrývat přetoky, které přes nás často míří.

Evropské peníze pro distributory

Investice do energetické infrastruktury se v případě smart grids pohybují v desítkách milionů eur. Je zřejmé, že pokud úpravy zafinancují přímo distributoři, existuje reálná hrozba, že se to nakonec odrazí na účtech koncových zákazníků.

Ministerstvo proto zveřejňuje výzvy, kterých mohou provozovatelé distribučních sítí využít.

Náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu

„Jedna výzva se týká provozovatelů distribuční soustavy, kde jsme měli přiděleno asi 37 milionů eur, tedy asi miliardu korun. Aktuálně se nám podařilo vyčerpat 6 miliard korun s tím, že problém je málo probádaná veřejná podpora. V tomto případě ministerstvo poskytuje podporu do výše čtyřiceti procent.

Podle Mariana Piechy by bylo možné poskytnout i vyšší podporu, nicméně notifikační rámce nejsou ze strany Evropské komise dostatečně definovány. „Jsem rád, že distributoři jsou schopni investovat velké částky, nicméně je třeba si vybrat mezi tím, jestli budou čerpat peníze z evropských fondů, nebo to zaplatí konečný zákazník. Proto jsem potěšen, že tady máme distributory, kteří evropské peníze čerpají.“

Aktuální podpora smart grid, kterou ministerstvo vypisuje, se zaměřuje na měření a regulaci. Ministerstvo zde vidí velký potenciál v čerpání prostředků na technické ztráty v distribučních soustavách, tedy úspory energie právě prostřednictvím využití chytré regulace.

Budoucnost chytrých sítí

Úsilí ministerstva i firem zatím směřovalo zejména k měření a regulaci toku elektřiny. Aktuálně je na pořadu dne řešení akumulace vyrobené energie.

„Přibudou další nástavbové prvky. Chceme se zaměřit i na akumulaci, a to nejen akumulaci obecnou, ale také tu související s bezpečným přenosem. Ještě více se chceme soustředit na eliminaci technických ztrát vedení. A v tomto ohledu vidím obrovský potenciál úspor energie,“ popisuje plány ministerstva Marian Piecha.

Sídlo ministerstva průmyslu a obchodu v Praze. Foto: Tiskový odbor MPO

Zároveň se ohlíží za minulým obdobím a doufá, že se podaří více využívat evropské prostředky. „Co se nám podařilo za posledních šest let? Chtěl jsem, aby toho bylo o trochu víc, proto klesla i ta alokace. Doufám, že příští programovací období bude lepší a že se nám více podaří motivovat distribuční společnosti, aby nejen využívaly toho, že stavějí chytré sítě, kdy platí konečný zákazník, ale aby i více čerpaly z fondů Evropské unie.“

Mezi konkrétní projekty ministerstva aktuálně patří „Smart grids II“, kde je pro ČEPS připraveno pět miliard korun. Prozatím se podařilo vyčerpat čtyři miliardy, přičemž evropských peněz se týká asi miliarda a půl. Pokud se podaří vyčerpat celých pět miliard korun, celková částka by mohla dosáhnout až dvanácti miliard.

Jak využít přebytky

Část distributorů si už nyní uvědomuje, že přechodem na obnovitelné zdroje je třeba změnit celou distribuční soustavu. A pokud i výrobci elektřiny chtějí více investovat do obnovitelných zdrojů energie, musí investovat také do chytrých sítí.

Zároveň se postupně dostáváme do situace, kdy se v jednu chvíli daří získat obrovské množství energie, například ve dnech s intenzivním slunečním svitem.

„Tuto energii bude potřeba akumulovat nebo využít. Tady chceme podporovat systémy, jako je „Power to Gas“. Tedy jakýmkoli způsobem energii využít na výrobu obnovitelných plynů, zkapalňování CO2. Zároveň bude třeba využít nejnovější technologie s ohledem na to, že přechod na obnovitelné zdroje a vývoj jednotlivých distribučních soustav se dostane do situace, kdy bude elektřina velmi levná a bude výhodné ji přeměnit do nějakých obnovitelných zdrojů, ať už to bude plyn, nebo využití ke stlačení CO2.

Tímto způsobem bude možné přispět ke snížení emisí skleníkových plynů. Náměstek ministra zmínil i další projekty, jako jsou plovoucí fotovoltaické elektrárny, které vyrábějí vodík.

Poděkování partnerům akce:

Kulatý stůl Ekonomického deníku se uskutečnil za laskavé podpory ČEPS, a.s., distribuční společnosti EG.D ze skupiny E.ON a CCA Group a.s. ve středu 24. března.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter