Neděle, 17. října, 2021

Zákon o dráhách prošel třetím sněmovním čtením. Od konzervace dráhy ministerstvo upustilo

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Novela zákona o dráhách je jedním ze zákonů, u kterých ministerstvo dopravy předpokládalo projednání ještě do konce současného volebního období. Jedná se totiž o zapracování směrnice týkající se interoperability železničního systému a bezpečnosti železnice, které měla Česká republika zvládnout do konce října loňského roku. Ze zákona nakonec vypadla celá část týkající se konzervace dráhy. Sankční systém pro strojvedoucí byl i přes nesouhlas některých poslanců schválen.

„Tento bod už jsme mnohokrát projednávali, byla velmi intenzivní diskuze. Jako ministerstvo dopravy jsme udělali kompromisní rozhodnutí a měníme své stanovisko na základě dohod s některými z vás k pozměňovacím návrhům upravujícím nový institut konzervace dráhy,“ uvedl ve sněmovně ministr dopravy Karel Havlíček.

Právě tato problematika se na předchozích sněmovních čteních i jednáních hospodářského výborů intenzivně diskutovala. Někteří poslanci vyslovili obavy, že cílem je likvidovat lokální a regionální železniční tratě a šance na případné obnovení zakonzervované trati budou mizivé.

Přestože ministerstvo dopravy oponovalo a vysvětlovalo, že jde pouze o nástroj sloužící k lepší udržitelnosti regionálních tratí, nakonec tento bod ze zákona navrhlo úplně vypustit.

V rozpravě vystoupila poslankyně za KSČM Květa Matušovská s připomínkami a dotazy týkajícími se sankčního systému strojvedoucích. „Přivítala jsem rozhodnutí ministerstva dopravy, že nebude podporovat konzervaci drah. Nedá mi to ale, abych nezmínila další problematiku v dalších pozměňovacích návrzích, které stále mají podporu rezortu dopravy. Sankční systém pro strojvedoucí se mi zdá jako diskriminační, protože strojvedoucí není jediným prvkem na železnici. Přestože se upravila doba odpočinku, je třeba změnit systém jako takový.“

Reagovala tak na nedávno schválené vládní nařízení, které upravuje pracovní dobu a dobu odpočinku zaměstnanců v dopravě. 

Uvedla také, že by pomohla lepší komunikace se správcem dopravní infrastruktury, lepší čitelnost předpisů, změny ve zpracování tabulek traťových poměrů. Více by se mělo zapracovat na celkových změnách bezpečnosti železniční dopravy.

Proti navrženému sankčnímu systému se na červnovém jednání hospodářského výboru vyjádřil i poslanec Ondřej Polanský: „Mám stále jeden problém. Drážní bezpečnost není závislá pouze na strojvedoucích, ale i na dalších osobách, jako jsou třeba dispečeři či posunovači. Proč tedy sankční systém postihuje pouze jednu skupinu zaměstnanců.“

Ministerstvo dopravy argumentovalo tím, že provozovatel infrastruktury je odpovědný za bezpečnost provozu již nyní. Tento bod nakonec sněmovna přijala v navrženém znění.

Novela kromě jiného přináší provozovateli dráhy povinnost oznamovat číslo licence strojvedoucího i číslo drážního vozidla, což pomůže k lepší kontrole dodržování pravidel v oblasti délky směn a doby řízení vozidel v rámci mezinárodní dopravy. Novelu zákona nyní projedná senát.

(pdm)

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter