Výbor pro regiony a veřejnou správu má 6 místopředsedů

Zleva: JIří KOHOUTEK, Jiří DOLEJŠ, Jana VILDUMETZOVÁ, Adam KALOUS, Martin KUPKA, Věra KOVÁŘOVÁ - místopředsedové výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj PSP.

Šest místopředsedů má od dnešního dopoledne poslanecký výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Věra Kovářová (STAN), Jana Vildumetzová (ANO), Martin Kupka (ODS), Jiří Dolejš (KSČM), Adam Kalous (ANO) a Jiří Kohoutek (SPD) byli na dnešní 2. schůzi poslaneckého výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj zvoleni místopředsedy Ivana Bartoše (Piráti). V nepřítomnosti byl zvolen Martin Kupka, který se do Sněmovny dostal až po přepočtení hlasů Nejvyšším správním soudem a v poslanecké lavici nahradil matadora Petra Bendla (ODS). Po příchodu na jednání výboru Kupka využil příležitosti k poděkování za zvolení v pauze mezi projednáváním jednotlivých kapitol státního rozpočtu. „Děkuji vám za důvěru, jak někteří víte, jsem zároveň starostou obce Líbeznice, čili problémy, které zde budeme řešit znám důvěrně z praxe malé obce, stejně jako řada z vás. Čili se těším na spolupráci a na projednávaná témata,“ řekl Kupka.

Druhá schůzce výboru se nesla v relativně uvolněném duchu, zejména mladí a noví poslanci se snažili občas vtipkovat. První pocity v roli předsedy výboru řídícího jednání výboru si zažil lídr Pirátů Ivan Bartoš, který si s úskalími jednací terminologie zejména obecné a podrobné rozpravy, s ovládáním hlasovacího zařízení a zařízení na udělování slova jednotlivým řečníkům, poradil velice dobře. V místech, kde si nebyl zcela jist jej lehce navedl tajemník výboru Miroslav Wolf. Ten také poslancům doporučil, aby přijali nabídku představitelů ministerstva vnitra na výjezdní zasedání v jednom ze školících areálů Zařízení služeb pro ministerstvo vnitra, kde by jim byla podrobně představena široká agenda ministerstva, pod které nespadají jen policisté a hasiči, ale které řídí celý výkon veřejné správy. „I v předchozích obdobích se taková školení dělala a musím říct, že jsou, zejména pro nové poslance k užitku, jelikož mají možnost se podrobně seznámit s chodem ministerstva, které má k činnosti výboru velice blízko. Navíc se takového setkání účastní i ředitelé důležitých odborů ministerstev, čili je možnost se seznámit i s lidmi, kteří pak vyřizují odbornou agendu, kterou se zde zabýváme,“ řekl Wolf. Poslanec Dominik Feri se v žertu zeptat, jestli si mají poslanci nachystat svačinu, nebo o ně bude postaráno i po této stránce. Tajemník ho ujistil, že se nemusí ničeho obávat. Předseda výboru Ivan Bartoš pak projevil přání, aby na výjezdní zasedání jezdilo co nejvíce členů výboru, aby byli všichni stejně informováni a mohli pak na základě těchto informací hlasovat. Téměř všichni přítomní pak hlasovali pro to, aby tajemník výboru se zástupci vnitra vyjednali termín výjezdního zasedání. Jediný, kdo se zdržel, byl Bartošův spolustraník Ondřej Profant, pro kterého byla možnost „zdržel se“ oblíbeným hlasovacím postojem téměř celé zasedání výboru. V posledním hlasování o přesunu peněz ve prospěch MMR a kapitoly výdajů na rekonstrukci místních komunikací, byl pro. 

Jiří Reichl