Obce by mohly dostat 250 milionů navíc na silnice, pro byl regionální výbor Sněmovny

Mistni komunikace_wikimedia, autor: ŠJů, Wikimedia Commons [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons

Čtvrt miliardy korun na podporu rekonstrukce místních komunikací by mohlo „přitéct“ do rozpočtu Ministerstva pro místní rozvoj. Navrhla to poslankyně Věra Kovářová (STAN) na jednání Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Rozpočet Ministerstva pro místní rozvoj by si mohl o čtvrt miliardy korun polepšit, přesun peněz by byl ve prospěch rekonstrukce místních komunikací. Podle poslankyně Věry Kovářové (STAN), která pozměňovací návrh na jednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj přednesla se o nutnosti pomoci obcím diskutovalo už v minulém volebním období.

„Rekonstrukce místních komunikací je mnohdy finančně náročná a bez možnosti využití dotačního titulu je často pro obce finančně neproveditelná. V letech 2016 a 2017 byly podány žádosti o dotaci v celkové výši 1,293 miliardy a schváleny byly dotace ve výši 553 milionů. Ostatní žádosti nebyly schváleny z důvodu nedostatečné alokace v dotačním titulu nebo z administrativních důvodů. Právě počet zaslaných žádostí o dotaci ukazuje potřebnost navýšení alokace dotačního titulu č. 5 a současnou podfinancovanost rekonstrukcí místních komunikací,“ uvedla ve svém pozměňovacím návrhu Kovářová, která na začátku druhé schůzce výboru byla zvolena její místopředsedkyní.

Peníze, které navrhuje Kovářová přidat na silnice, se však musí někde ubrat. 50 milionů korun chce poslankyně vzít z rozpočtové kapitoly Státní dluh (396) – konkrétně v položce „obsluha státního dluhu“ (platba úroků ze státního dluhu – pozn. red.). Dalších 200 milionů navrhuje Kovářová ušetřit v položce Všeobecná pokladní správa (398). Konkrétně navrhuje snížit státní záruky či investiční pobídky o 100 milionů korun. Nově by tak na ně bylo 5,186 miliardy, dále 50 milionů vzít z dotací na podporu exportu – tedy České exportní bance, té by rozpočet v této části klesl na 850 milionů korun.

Dalších 100 milionů vidí Kovářová ve výdajové položce státního rozpočtu „Sociální výdaje, náhrady, neziskové a podobné organizace“, konkrétně 50 milionů v položce „penzijní pojištění a doplňkové penzijní pojištění“, kde by zůstalo 6.950.000.000 Kč a dalších 50 milionů z položky „odškodnění obětem trestné činnosti, škody způsobené při výkonu veřejné moci, soudní spory z titulu ochrany osobnosti, soudní řízení o omezení vlastnického práva, ostatní náhrady“, kde podle poslankyně pravidelně ke konci roku velká část peněz zbývá. Nově by tato položka měla v rozpočtu 800 milionů korun.

Její návrh byl přijat všemi 16 přítomnými poslanci výboru, což zkušená poslankyně kvitovala. „Děkuji vám a určitě také děkují kolegové z MMR, kteří se o rozvoj území starají. Zároveň na vás apeluji, projednejte tuto změnu také ve svých klubech, vy víte, na které apeluji, aby změna prošla také při hlasování. Jsem přesvědčena, že si to obce velice zaslouží,“ dodala Kovářová.

Jiří Reichl