Na vnitru se střídají státní tajemníci. Odchází Kaucký, nastupuje Postránecký

Josef Postránecký na tiskové konferenci vlády 28. ledna 2015, kdy bylo rozhodnuto o jeho jmenování náměstkem ministra vnitra pro státní službu. foto: vlada.cz

Po pěti letech končí ve funkci státního tajemníka na ministerstvu vnitra právník Jiří Kaucký. Nahradí ho dosavadní náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký. Kdo vystřídá Postráneckého na pozici „superúředníka“, který dohlíží nad celou státní službou i samotnými státními tajemníky jednotlivých ministerstev, dosud není jasné. Ministerstvo vnitra ještě nevypsalo výběrové řízení.

Dosavadní náměstek ministra vnitra pro státní službu Josef Postránecký – tedy nejvyšší úředník v zemi dobrovolně opouští tuto pozici a zahajuje pětiletý mandát státního tajemníka na ministerstvu vnitra. Dosavadní státní tajemník a dlouholetý zaměstnanec resortu vnitra právník Jiří Kaucký mandát neobhájil a na této pozici končí.

Kdo se stane novým „superúředníkem“, který dohlíží nad výkonem služebního zákona i státními tajemníky jednotlivých služebních úřadů, dosud není jasné. Postráneckému by mandát vypršel příští rok v únoru a nemohl by se ucházet o jeho prodloužení. To zákon o státní službě neumožňuje. Umožňuje však, aby se za pět let znovu přihlásil do výběrového řízení na místo, kam dnes nastupuje. Tak to udělal i Kaucký, přednost však dostal Postránecký.

Postránecký se ucházel o místo „o stupeň níž“

O nejvhodnějším kandidátovi rozhodovala výběrová komise, kterou jmenoval ministr vnitra Jan Hamáček. Jejími členy byli náměstek ministra vnitra Jakub Kulhánek, ředitel kabinetu ministra vnitra Karel Kortánek a náměstek pro řízení sekce ekonomiky a provozu Ministerstva vnitra Vilibald Knob. Tedy dosavadní Postráneckého podřízení na ministerstvu vnitra. Podle zákona o státní službě nerozhoduje příslušný ministr o posledním členovi výběrové komise, ale jmenuje ho vláda. Portál Česká justice, který patří do vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník v únoru informoval, že posledním členem byl jmenován náměstek pro řízení sekce legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí Petr Hůrka. Česká justice také upozornila na to, že se Postránecký paradoxně hlásil na místo, kterému mu bylo dosud podřízené.

Superúředník Postránecký chce být tajemníkem na vnitru

Místo Postráneckého některé pravomoci přebírá ředitelka odboru

Kdy bude vypsáno výběrové řízení na tuto pozici není jasné. Po dobu, co bude místo neobsazeno přebírá některé pravomoci ředitelka odboru systemizace, organizace a koordinace státní služby a personální ředitelka sekce pro státní službu Iva Hřebíková.

Dosavadní státní tajemník na ministerstvu vnitra Jiří Kaucký, který se spolu s Postráneckým významně podílel na uvedení tzv. „služebního zákona“ do praxe, se podle zjištění Ekonomického deníku stane ředitelem Odboru správního. Tam vystřídá Petra Voříška, který vede odbor od roku 2015. Voříšek se přesune do čela ředitele Odboru všeobecné správy ministerstva vnitra, kterému od roku 2010 šéfuje Václav Henych.

Henychův odchod do důchodu umožní škatulata

O dlouholetém šéfovi volební komise Henychovi se nejvíce mluvilo v souvislosti s přímou volbou presidenta u prověřování požadovaného počtu podpisů u kandidátů na prezidenta v prosinci roku 2012. Henychův odbor tehdy vyřadil tři kandidáty (Tomio Okamura, Vladimír Dlouhý, Jana Bobošíková) s odůvodněním, že díky neplatnosti hlasů pod petičními archy nemají dostatek hlasů (50.000). Úředníci odboru vedeného právě Henychem zkoumali ve dvou kolech kontrolní vzorek podpisů u každého kandidáta. Výsledné procento chyb však sečetli, místo aby je zprůměrovali. Někteří analytici a komentátoři tehdy upozornili, že pokud by při uplatnění tohoto výpočtu byl u některého kandidáta podíl chybných podpisů více než padesát procent, dostalo by se ministerstvo vnitra ve finále na záporný počet platných podpisů. Vzhledem k tomu, že vyloučení kandidátů je správním úkonem, je tento čin přezkoumatelný soudem. Nejvyšší správní soud 13. prosince 2012 rozhodl, že úředníci chybovali a Janu Bobošíkovou vrátil do hry o prezidentské křeslo.

V lednu 2018 tehdejší čerstvě jmenovaný (prosinec 2017) ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) s novou reorganizací vyjmul dosavadní oddělení voleb z Odboru všeobecné správy (spadající pod Henycha) a vytvořilo z něj celý Odbor voleb. Pověřen řízením tohoto odboru byl prozatím náměstek ministra náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy Petr Mlsna, nyní jej vede Petr Vokáč.

Vnitro mění strukturu, na volby bude dohlížet přímo náměstek ministra Mlsna, Henych byl odstaven

Jiří Kaucký se s kolegy na vnitru rozloučil dopisem, v němž děkuje za spolupráci a součinnost při všech činnostech, které bylo nutno v rámci implementace zákona o státní službě provést. „Společně se nám, dovolím si tvrdit, podařilo nastavit základy pro odborně kvalitní, stabilní, etickou a v rozhodování nezávislou a nestrannou státní službu, a za to Vám náleží můj upřímný dík. Stejně, nebo spíše ještě více, bych Vám chtěl poděkovat za Váš statečný postoj a pracovní i osobní nasazení, s nímž jste přistoupili k řešení situace nastalé v posledních týdnech, způsobené pandemií koronaviru SARS-CoV-2, pro kterou byl vládou České republiky vyhlášen nouzový stav. V této dramatické době je resort Ministerstva vnitra celou společností právem vnímán jako nejvíc akceschopný, a to nejen díky našim kolegům – příslušníkům bezpečnostních sborů a resortním zdravotníkům (jimž bezesporu náleží největší dík) ale i díky Vám všem – státním zaměstnancům a zaměstnancům resortu Ministerstva vnitra,“ napsal mimo jiné Kaucký.

Jiří Kaucký je uznávaným odborníkem na správní právo. Zasedá v řadě odborných komisí, je členem Poradního sboru ministra vnitra pro správní řád, místopředsedou pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo, členem rozkladové komise ministra vnitra, ministra životního prostředí, ministra obrany a vedoucího Úřadu vlády a řady dalších odborných právních komisí.

Jiří Reichl