Vídeň zvýší počet solárních panelů na střechách bytových domů

Slunce svítí. Fotovoltaickou elektřinu by do roku 2030 mělo využívat asi čtvrt milionu vídeňských domácností.

Největší rakouská energetická společnost Wien Energie vybaví v nejbližší budoucnosti až 3,5 tisíce obyvatel Vídně fotovoltaickými elektrárnami. Budou na střechách jejich bytových domů.

Wien Eneregie, která je dceřinou společností vlastníka elektrické distribuční soustavy Wiener Stadtwerke, má v plánu realizovat osm velkých projektů, díky nimž bude moci elektřinu získanou ze slunečních paprsků využívat dalších asi 3,5 tisíce obyvatel Vídně. Fotovoltaické panely se mají postupně instalovat na bytové domy různých velikostí. Nejčastěji v počtu mezi 30 a 450 bytovými jednotkami.

„Na území Vídně vnímáme silnou poptávku po zařízeních, která jsou schopna dodávat elektřinu vyráběnou pomoci fotovoltaických panelů,“ uvedl pro portál Vienna.at Michael Strebl, ředitel společnosti Wien Energie. „Musíme ale každý projekt a každou instalaci posuzovat individuálně,“ dodal s tím, že Wien Energie má ve vývoji solárních panelů i budování fotovoltaických systémů na střechách budov bohaté zkušenosti.

Ušetří 250 tun oxidu uhličitého

Firma také ne každému pořízení fotovoltaického panelu doporučí. Zda se jeho nákup vyplatí, či nikoli, závisí na mnoha faktorech. Vedle technických dat pro konkrétní řešení záleží také na stavu budovy, její poloze, zda není zastíněna jinou budovou, tedy jak často a dlouho na jejích střechu dopadají sluneční paprsky. Podle toho se pak musí celý projekt spočítat a nadimenzovat.

V rámci zmíněných osmi má jít o instalaci až 10 tisíc metrů čtverečních fotovoltaických panelů, které budou ročně do elektrické sítě dodávat přibližně 700 tisíc kilowatthodin. To mimo jiné znamená, že se díky tomu ušetří asi 250 tun emisí oxidu uhličitého každý rok po zprovoznění projektu.

Pro využití fotovoltaických elektráren je ve Vídni vhodných asi jen deset procent domů, v nichž se nachází více bytových jednotek. To je přibližně 6800 takových staveb. Nejvíce se jich nachází v relativně nové zástavbě. A potenciál se samozřejmě bude zvětšovat s dalšími přibývajícími byty, jež se začnou stavět. Jen loni dostaly své solární panely asi dvě třetiny z nově vybudovaných bytových domů. Ze sedmdesáti to bylo osmačtyřicet.

Společnost Wien Energie je nejen největším výrobcem elektřiny v celém Rakousku, ale stojí rovněž v čele výroby elektřiny z fotovoltaických panelů. V Rakousku provozuje více než 160 solárních elektráren s celkovým instalovaným výkonem 17 megawattů. Do roku 2030 by instalovaná kapacita fotovoltaických elektráren ve vlastnictví Wien Energie měla dosáhnout až 600 megawattů, přičemž by vlastní solární panely mělo využívat asi 250 tisíc domácností. To je přibližně tolik, kolik jich žije ve Štýrském Hradci a Linci dohromady. Na budování fotovoltaických elektráren či na jejich obnovu by mělo být investováno asi půl miliard eur ročně, aby bylo dosaženo uvedeného závazku do roku 2030.

Až 1,5 milionu obnovitelných odběrných míst

Zmíněné investice jdou ruku v ruce se strategií, kterou si vytyčila sama Vídeň. Ta hovoří o tom, že do roku 2030 by měla být celková energetická spotřeba rakouské metropole být pokryta ze čtyřiceti procent právě z fotovolatiky. Jestliže na sluneční energii má spoléhat čtvrt milionu domácností, pak energii z obnovitelných zdrojů jako celku by mělo využívat do roku 2030 až 1,5 milionu lidí. Dnes je to zhruba polovina.

Smyslem přechodu k obnovitelným zdrojům, jejichž instalace probíhá v samotném městě, je předcházení energetickým ztrátám při distribuci elektřiny nebo snižování závislosti na dovozu energie z oblastí mimo město či dokonce ze zahraničí. Vídeňská zkušenost je navíc první svého druhu, kde budování solárních elektráren funguje na principu participace, a tak není třeba je dotovat z peněz daňových poplatníků. Podle portálu, který je věnován projektu smartcity ve Vídni, je takový model ekonomicky soběstačný.

-zm-