Úterý, 2. března, 2021

Na velké výzkumné infrastruktury půjdou 2 miliardy. Některé projekty se budou muset sloučit

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Návrh ministerstva školství o poskytování podpory pro velké výzkumné infrastruktury počítá s 1,89 miliardou korun. Ministerstvo do 30. června 2019 předloží vládě aktualizovanou Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur. Některé projekty se sloučí do jednoho.

Ministerstvo školství předložilo na vládu návrh na poskytování účelové podpory pro velké výzkumné infrastruktury v období do roku 2022. Předložený materiál obsahuje také rekapitulaci vzniku a vývoje agendy velkých výzkumných infrastruktur, které od roku 2009 mohou díky Konsorciu evropské výzkumné infrastruktury využívat výhod mezinárodních organizaci jako je osvobození od spotřebních daní nebo DPH. Výzkumné infrastruktury byly v minulosti financovány i rámcovými programy EU a v současnosti jsou začleněny do pilíře excelence rámcového programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020.

Podle předloženého návrhu půjde v rámci účelové podpory ze státního rozpočtu 1,89 miliardy korun. „Stanovení celkové výše bylo předmětem průběžných jednání mezi MŠMT a Radou pro výzkum, vývoj a inovace. V souladu s výstupy těchto jednání bude rozdíl mezi schválenými výdajovými rámci účelové podpory velkých výzkumných infrastruktur (1 720 milionů) a uvedenou souhrnnou výší účelové podpory (1 890 milionů) MŠMT uhrazen za využití nároků z nespotřebovaných výdajů, které si MŠMT pro tento účel vyčlenilo,“ uvádí se v návrhu, který ministerstvo školství předložilo na vládu.

Ministerstvo školství nyní potřebuje, aby materiál prošel vládou, aby v návaznosti na schválení návrhu mohl vyhlásit výzvy v rámci operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání. Jednotlivé žádosti v rámci výzev pak budou realizovány mezi lety 2020 až 2022.

Výzkumné organizace se musí spojit

Z finančních prostředků by mělo být podpořeno celkově 50 velkých výzkumných infrastruktur. Česká republika však dostala doporučení od mezinárodní hodnotící komise na snížení počtu velkých výzkumných infrastruktur a tak od roku 2020 dojde ke sloučení CESNET, IT4Innovations a CERIT-SC do jednoho projektu. Stejný osud potká i výzkumní infrastruktury CEITEC Nano a LNSM, které působí v oblasti fyzikálních věd a inženýrství. V oblasti humanitních věd pak ještě čeká sloučení LINDAT/CLARIN s DARIAH-CZ.

V návaznosti na schválení návrhu pro poskytování účelové podpory chce ministerstvo školství aktualizovat Cestovní mapu ČR velkých výzkumných infrastruktur, která je českou obdobou cestovní mapy Evropského strategického fóra pro výzkumné infrastruktury. „Na Cestovní mapě ČR velkých výzkumných infrastruktur budou přitom uvedeny výlučně ty velké výzkumné infrastruktury, které budou mít z rozhodnutí vlády ČR zabezpečené financování z prostředků účelové podpory MŠMT do roku 2022 a budou i způsobilé pro zapojení se do komplementární výzvy operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání k úhradě jejich investičních nákladů,“ očekává ministr Robert Plaga, s tím že aktualizovaná mapa z roku 2015 by měly být předložena vládě do konce června 2019.

Michal Ožuch

 

 

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter