ÚOHS trestá za to, že jednatel kontrolované firmy nepřijel k šetření a neposkytl svůj telefon a počítač k prozkoumání

Pokuta 2,3 milionu korun pro firmu EGEM za to, že se její jednatel nedostavil k místnímu šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a nepředložil k prozkoumání svůj počítač a telefon, platí. Rozhodl o tom v rozkladovém řízení předseda ÚOHS Petr Mlsna. Odmítl i námitky o nepřiměřeně vysoké pokutě.

Při místním šetření Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nesmí firmy případnou absenci klíčových osob vedení využívat k tomu, aby se zcela vyhnuly prošetření svých elektronických zařízení a komunikačních kanálů. Vyplývá to z rozhodnutí předsedy antimonopolního úřadu v rozkladovém řízení se společnosti EGEMA. Ta se zabývá především službami v energetické výstavbě a spadá do holdingu EP Industries. Podle předsedy ÚOHS Petra Mlsny tak platí pokuta za neposkytnutí součinnosti při místním šetření.

„Součinnost je povinnost, nikoliv možnost,“ říká Mlsna

„Součinnost soutěžitele je naprosto klíčová pro řádné provedení místního šetření a není na libovůli soutěžitele, zda se rozhodne s Úřadem při inspekci spolupracovat,“ uvedl k případu předseda ÚOHS Petr Mlsna.

Tématu místního šetření se pravidelně věnuje Svatomartinská konference ÚOHS. Psali jsme například o tom, Co může ÚOHS při místním šetření?

Mezinárodní zkušenosti jsme popsali v tomto textu z konference v roce 2017

Svatý Martin řešil i Dawn raids čili místní šetření prováděné antimonopolním úřadem

Právníci firmy podali rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí, ve kterém byla firmě uložena pokuta 2.362.000 Kč. V námitkách obsažených v rozkladu argumentovali například tím, že Úřad se snažil omezit osobní svobodu jednatele, když si vyžádal jeho přítomnost v místě inspekce, dále rozporovali, že by přislíbili, že se jednatel dostaví, a nesouhlasil rovněž s výší uložené pokuty.

Pokuta je v pořádku, odpovídá desetině obratu

„Za daný přestupek je možno uložit pokutu do 300 000 Kč nebo do 1 % z obratu soutěžitele. Uložená pokuta dosahuje výše 0,1 % z obratu a zcela koresponduje s výší pokut uložených v obdobných případech. Proto předseda konstatoval, že je přiměřená. “ uvádí ÚOHS v tiskové zprávě.

Podle ní zaměstnanci firmy neposkytli součinnost při místním šetření ÚOHS prováděném 4. 9. 2019. „Soutěžitel nejprve přislíbil, že jeho jednatel se dostaví se svými elektronickými zařízeními ke kontrole, avšak nestalo se tak, což ovlivnilo průběh inspekce a mohlo ovlivnit její účel,“ uvádí se dále v tiskové zprávě.

„Zákonnost předmětného místního šetření provedeného Úřadem ostatně před nedávnem potvrdil také Krajský soud v Brně, který zamítl žalobu společnosti EGEM proti nezákonnému zásahu,“ dodal mluvčí ÚOHS Martin Švanda.

Jiří Reichl

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here