Turecko evropské peníze nedostane, shodli se europoslanci. Agrofert může mít problémy

Rozpočtový výbor Evropského parlamentu tento týden rozhodoval o úpravách konkrétních politik v novém Víceletém finančním rámci pro období 2021 – 2027 (VFR). Turecko přišlo o evropskou finanční podporu. Řeč byla i problémech spojených se střetem zájmů, což může ovlivnit například největšího příjemce dotací v České republice – firmu Agrofert.

Výbor Evropského parlamentu pro rozpočet (BUDG) tento týden projednával návrhy týkající se politik VFR pro období od roku 2020. Již první den zasedání europoslanci oznámili, že Turecko nedostane plánovanou finanční pomoc ve výši 70 milionů euro, protože nezavedlo požadované změny v oblasti právního státu, demokracie, lidských práv a svobody tisku. Tyto peníze nakonec poputují do programů určených na pomoc migrantům. Jako podklad pro rozhodnutí sloužila europoslancům poslední hodnotící zpráva EU, která dokonce došla k závěru, že se Turecko od Evropské unie vzdaluje. Rozhodnutí výboru musí schválit ještě Evropský parlament, ale podle agentury AP by mělo jít spíše o formalitu.

Dostupnější Erasmus

„Aby došlo ke zvýšení kvalitativního dopadu stávajícího programu, měl by být budoucí program více a lépe dostupný pro osoby různého věku a z různých kulturních, sociálních i ekonomických prostředí,“ usnesli se europoslanci na zasedání Výboru a potvrdili tak snahu Komise, aby se stal program Erasmus více inkluzivní a lépe uspokojil rostoucí poptávku. Zpráva výboru rovněž zmiňuje potřebu posilování evropské identity, k čemu má právě program Erasmus sloužit.

Agrofert v problémech?

„Z dosavadních zkušeností vyplývá, že finanční zájmy Unie jsou ohroženy jak podvody, tak nesrovnalostmi,“ uvádí zpráva projednávající Program EU pro boj proti podvodům. Příští víceletý finanční rámec bude zavedený v kontextu významných změn legislativního a institucionálního rámce pro ochranu finančních zájmů Unie. To se mimo jiné týká i kontroly střetu zájmů, o které jsme psali ve spojení s Andrejem Babišem a skupinou Agrofert.

Výše zmíněný Program pro boj proti podvodům bude mít dva obecné cíle:

  1. Chránit finanční zájmy Evropské unie.
  2. Podporovat vzájemnou pomoc mezi správními orgány členských států a jejich spolupráci s Komisí k zajištění řádného používání celních a zemědělských předpisů.

Z obecných cílů přímo vychází tři specifické cíle programu:

  1. Předcházet podvodům, korupci a jiným protiprávním jednáním ohrožujícím finanční zájmy Unie a bojovat proti nim.
  2. Podporovat podávání zpráv o nesrovnalostech, včetně podvodů, týkajících se finančních prostředků z rozpočtu Unie ve sdíleném řízení a finančních prostředků předvstupní pomoci z rozpočtu Unie.
  3. Zajišťovat nástroje pro výměnu informací a podporu operačních činností v oblasti vzájemné správní pomoci v celních věcech a záležitostech týkajících se zemědělství.

Podněty na prošetření možného střetu zájmů Andreje Babiše poslala do Bruselu jak Pirátská strana, tak Tranparency International. Jak dopadne jejich šetření není jisté. Nová pravidla však možnost čerpání dotací pro podniky zatížené podobným obviněním značně ztěžují. Nutno říct, že usnesení výboru pro rozpočtovou kontrolu musí ještě schválit Evropský parlament.

Filip Hanka