Čtvrtek, 15. dubna, 2021

Jak je to s evropským nařízením, které má „zarazit“ dotace pro Agrofert, či odstavit Babiše z politiky?

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Na začátku týdne se objevila v českých médiích informace o novém nařízení EU, které si došlápne na střet zájmů u lidí pracujících ve státní správě. Nařízení se má týkat i premiéra Andreje Babiše a firmy Agrofert, která je největším příjemcem evropských dotací v České republice. Dojde opravdu k exitu Andreje Babiše z politiky, jak píše portál neovlivni.cz, nebo jen někdo dělá z komára velblouda?

O střetu zájmů Andreje Babiše se v Bruselu debatovalo již několikrát. Před necelým rokem to byla právě europoslankyně Ingeborg Grassleová, která předsedá Výboru pro rozpočtovou kontrolu, jež navrhla europoslancům schválit toto usnesení: „Žádáme Komisi, aby do veškerých budoucích zákonů EU týkajících se plateb začlenila ustanovení o tom, že podniky, jejichž majitelem je úřední osoba v členském státě EU a ve třetích zemích, nemohou požádat o finanční prostředky EU ani takové prostředky obdržet.” Europoslanci usnesení schválili a Andrej Babiš na to vulgárně reagoval, když na adresu europoslankyně řekl: „Vždycky je připravena na mě vyhodit kýbl sraček. V tomhle je velice aktivní, a tím se zviditelňuje v Bruselu. Je součástí té kampaně. Paní Grässle nemá ráda Českou republiku a dělá jí radost, když ji může pomlouvat.” Což Grassleová popřela a řekla, že Českou republiku má velmi ráda a pravidelně sem jezdí na dovolenou. Nové nařízení jde ale o krok dále.

„Dle mého názoru se nejedná o žádnou revoluci v úpravě střetu zájmů, když definice zůstává obsahově stejná jako v předchozích Nařízeních. Obdobná situace je i v rovině osobního dopadu, protože i předchozí úprava střetu zájmů doléhala na osoby na jakékoliv úrovni správy unijních prostředků,“ říká Dlabajová

Nové nařízení

Nové nařízení upravuje stávající legislativu a blíže definuje pojem „střet zájmů“. V přijatém usnesení se doslova píše: „Pojem „střet zájmů“ by se měl používat pouze v případech, kdy se v této situaci nachází osoba nebo subjekt odpovědný za plnění rozpočtu, audit nebo kontrolu nebo úředník nebo zaměstnanec orgánu Unie nebo vnitrostátního orgánu na jakékoli úrovni.“  Portál neovlivni.cz vyložil novou úpravu jako zbraň na Babiše, jelikož na Slovensku je stále vedený jako konečný vlastník skupiny Agrofert a v České republice se na řízení jeho svěřenského fondu podílí jeho žena Monika Babišová, což je problematické kvůli další úpravě legislativy, která říká, že „ke střetu zájmů dochází, je-li z rodinných důvodů, z důvodů citových vazeb, z důvodů politické nebo národní spřízněnosti, z důvodů hospodářského zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby.“ Zdá se, že nové nařízení opravdu zasáhne i českého neovlivní.cz, zda „holding přijde o dotace nebo se bude muset Babiš stáhnout z politiky“.

Nejedná se tak v žádném případě o legislativu, který by byla cílena na Andreje Babiše,“ Martina Dlabajová (MEP, ANO, ALDE)

Realita

Součástí nového nařízení je mimo jiné i dodatek, že „subjekty mohou při provádění fondu fondů svěřit část provádění finančním zprostředkovatelům, pokud na vlastní odpovědnost zajistí, aby tito finanční zprostředkovatelé splňovali daná kritéria. Finanční zprostředkovatelé se vybírají otevřenými, transparentními, přiměřenými a nediskriminačními postupy, v nichž je vyloučen střet zájmů.“ Nabízí se tak další alternativa, a sice nové transparentní výběrové řízení na správce fondů. Tím by se mohl Andrej Babiš zbavit obvinění ze střetu zájmů v České republice a Agrofert by tak nepřišel o evropské dotace. K celé problematice se vyjádřila i místopředsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu Martina Dlabajová (ANO), které novou legislativní úpravu svým hlasem podpořila.

Martina Dlabajová. Europoslankyně ANO

Vyjádření europoslankyně

„Dle mého názoru se nejedná o žádnou revoluci v úpravě střetu zájmů, když definice zůstává obsahově stejná jako v předchozích Nařízeních. Obdobná situace je i v rovině osobního dopadu, protože i předchozí úprava střetu zájmů doléhala na osoby na jakékoliv úrovni správy unijních prostředků,“ říká Dlabajová. Dále upozornila na fakt, že kdyby se legislativa brala doslovně, „tak v podstatě každý člen vlády, parlamentu či senátu bude ve střetu zájmů z důvodů politické či národní spřízněnosti, i když například pojede v automobilu či ve vlaku na cestách financovaných z unijních či národních prostředků. Takový výklad by však paralyzoval výkon sdílené správy finančních prostředků Unie.“ A nakonec dala za pravdu Ingeborg Grasslerové, že se nejedná o cílenou kampaň proti panu premiérovi. Projednávání tohoto návrhu zapadá do trendu jasnější právní úpravy všech definic, a také stanovení přesných formulací a pravidel při čerpání prostředků EU. Nejedná se tak v žádném případě o legislativu, která by byla cílena na Andreje Babiše.“

Co z toho?

Zdá se, že nová úprava nezamezí Agrofertu v čerpání dotací a pravděpodobně ani Andrejovi Babišovi v tom, aby pokračoval ve své politické kariéře. Evropská unie však svou aktivitou dává najevo, že se problematikou střetu zájmů zabývá a hodlá na ni aktivně reagovat. I když to podle některých asi nebude reakce dostačující.

Filip Hanka

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter