Technologické dostihy: Antverpy a Helsinky versus Boston

Internet všeho. Antverpy jsou prý jen krok od získání statutu smart city. Společně s Helsinkami.

Belgické Antverpy spolu s finskými Helsinkami vstupují do poslední fáze na cestě ke statutu smart cities. Americký Boston chce být technologicky nejvyspělejším městem USA.

Minsait je společnost, která zavádí smart city management v Antverpách a Helsinkách. Uspěla totiž ve výběrovém řízení programu Select for Cities. Jeho cílem je vypracovat pilotní projekt pro implementaci a rozvoj digitálních platforem pro „internet všeho“ (IoE – Internet of Everything), které mají zvýšit kvalitu života a dostupnost občanských služeb v evropských městech. Proces je financovaný z programu Evropské unie Horizon 2000. Realizace má být kompletní do konce září příštího roku.

Internet všeho se šíří Evropou

Internet of Everything v sobě bude snoubit platformy internetu věcí (IoT – Internet of Things) a takzvaná big data. Výsledkem mají být různé modely, které budou pomáhat v hledání optimálních rozhodnutí, která se týkají chodu města. To má následně povzbudit také inovativní aktivitu firem v oblasti digitálních řešení pro evropská města.

Výše uvedený projekt je poslední etapou předkomerční fáze. V jejím rámci se mají porovnávat různá technologická řešení, což mimo jiné povede ke snižování rizika při vývoji, vybudování a spouštění konkrétních řešení v ostrém provozu.

Podle portálu Smartcitiesworld.net je společnost Minsait součástí skupiny Indra, která poskytuje poradenství a další služby v oblasti informačních technologiích v soukromém sektoru. Má za sebou zkušenosti s dokončením více než 120 podobných projektů po celém světě a podílí se na různých mezinárodních iniciativách jako například City 2020, CPSE-Labs, Transforming Transport, Arrowhead nebo Mobywallet.

Vedle Antverp a Helsinek je zapojena ve smart city projektech ve španělských metropolích jako Las Palmas či Madrid. Zde pracuje zejména na vytváření digitálního prostředí pro rozvoj turistického ruchu.

Boston: zdvojnásobíme investice do rozvoje internetu

Ještě zajímavější dění na poli technologického rozvoje měst se odehrává na druhém břehu Atlantiku. Bostonský starosta Martin J. Walsh jen před pár dny uvedl do funkce Davida J. Elgese, který bude něco jako městský supervizor pro informační technologie. Oba společně chtějí dotáhnout Boston na špici v rozvoji digitalizace mezi všemi americkými městy.

K tomu má Bostonu pomoci mimo jiné podpis několika aktualizovaných dohod se společností Verizon o vzájemné spolupráci. Její historie sahá do roku 2016. Verizon má za úkol rozšiřovat lokální bezdrátovou internetovou síť a pokrýt jí i zbývající části města a přilehlého okolí. Vedle toho bude s bostonskou radnicí hledat cesty k nastolování smart city řešení, a výrazně tak zvýšit efektivnost v oblastech řízení dopravy, bezpečnosti nebo energetiky.

Společnost Verizon už v minulosti do rozvoje internetu investovala kolem 300 milionů dolarů (6,8 miliardy korun). Tehdy šlo ale převážně o vybudování plně optické internetové sítě. Zkompletování sítě bezdrátové si podle portálu Smartcitiesworld.net vyžádá dalších nejméně 300 milionů dolarů. V rámci nové desetileté dohody bude Verizon investovat především do zvýšení kapacity i rychlosti přenosu dat a připravit tak půdu pro přechod ze současného 4G LTE standardu na 5G.

Chceme být špičkovým digitálním městem, hlásí Walsh

„Naše partnerství s Verizonem je plně v souladu s naším cílem, a sice zabezpečit, aby každý náš občan měl přístup k těm nejrozvinutějším digitálním technologiím jak v současné době, tak v budoucnosti,“ uvedl u příležitosti podpisu smluv bostonský starosta Walsh. Walsh chce z Bostonu udělat město, které bude v rámci USA na špici v digitalizaci.

„Boston je pro nás už řadu let skvělým partnerem a lídrem v budování digitální budoucnosti,“ řekl Kyle Malady, technologický šéf Verizonu. Podle něho jsou Verizon i Boston společně schopni vytvořit přívětivé prostředí pro inovace, z čehož budou těžit nejen bostonští obyvatelé, ale i tamní firmy, univerzity a návštěvníci.

Verizon také hodlá přispět milionem dolarů do městského fondu pro digitalizaci, z něhož budou financovány programy na podporu dostupnosti připojení k vysokorychlostnímu internetu. Fond byl založen současným starostou a je součástí Walshova širšího plánu pro digitalizaci města.

-zm-