Pátek, 20. května, 2022

Praha podepsala smlouvu na lávku spojující Holešovice a Karlín. Oproti původním předpokladům bude o sto milionů dražší

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Ultra-vysokohodnotný beton s lesklý mramorovým povrchem. Po lávce z tohoto ušlechtilého materiálu by se obyvatelé Prahy 7 a 8 by mohli projít už na konci příštího roku. Poté, co rada hlavního města o letních prázdninách vybrala dodavatele, nyní došlo na podpis smlouvy. Přestože hlavní město v zadávací dokumentaci stanovilo předpokládanou cenu 197 milionů korun, vybraná firma Skanska lávku postaví za cenu o 101 milionů korun vyšší. První práce mají začít na konci tohoto roku.

Poloha lávky navazuje na územní plán – v Holešovicích na ni bude možné vejít z Bubenského nábřeží před branou do Pražské tržnice, na straně Karlína pak z Rohanského nábřeží, kde lávka vyústí na cyklostezku. Přístup na lávku bude i na Štvanici. Návrh lávky počítá i bezbariérovým řešením a s požadavky protipovodňové ochrany, což bylo jednou ze závazných požadavků architektonické soutěže. Stavební povolení hlavní město získalo letos v květnu.

Sto milionů navíc

Pražští radní o výběrovém řízení na stavitele lávky rozhodli letos v polovině července. A přestože v zadávací dokumentaci byla předpokládaná cena stanovena na 197 milionů korun, vybraný dodavatel lávku postaví za více než 298 milionů korun bez DPH.

Podle magistrátu vycházela původní cena uvedená ve veřejné zakázce z podrobného rámcového propočtu dokumentace pro stavební povolení. „V době schválení záměru zastupitelstvem hlavního města Prahy v říjnu minulého roku jsme nicméně neměli k dispozici podrobnou dokumentaci pro výběr zhotovitele včetně detailně rozpracovaného rozpočtu. Následně jsme po vypsání veřejné zakázky na zhotovitele v červnu 2021 požádali projektanta, aby aktualizoval předpokládanou cenu,“ uvádí Vít Hofman z pražského magistrátu.

Doplňuje, že vzhledem k cenám materiálů a jejich zdražování bylo nutné cenu navýšit tak, aby odpovídala skutečnosti. Aktualizovaný výpočet pak cenu stanovil na 248 milionů korun. I tak nabídky, které magistrát obdržel, tuto částku překračovaly.

„U vítězné společnosti Skanska a.s. s nejnižší cenou se jednalo o téměř padesát milionů korun. Je pravděpodobné, že důvodem pro tento rozdíl je nejen růst cen materiálů a výrobků pro stavebnictví na globálním i českém trhu, ale i vysoká nejistota tohoto vývoje v průběhu samotné výstavby,“ vysvětluje Vít Hofman.

Křivka vinoucí se krajinou

Konstrukce samotné lávky spojující Holešovice a Karlín (HolKy) je navržena jako spojitá železobetonová předpínaná konstrukce složená z prefabrikovaných segmentů. Lávka bude široká pět metrů a dlouhá 285 metrů. Délka rampy na ostrov Štvanice bude 59 metrů.

Foto: Hlavní město Praha

Zadavatel lávku postaví podle návrhu, který vzešel z mezinárodní architektonicko-konstrukční soutěže a vítězná podoba je od autorů Petr Tej, Marek Blank a Jan Mourek. Návrh, který porota vyhodnotila jako nejlepší, zvolil koncept mostu jako prostorové křivky vinoucí se krajinou a reagující plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání.

Podle poroty návrh nadstandardně vyhověl jak z hlediska kvality architektonického návrhu, konstrukčního řešení a urbanistického začlenění, tak z hlediska hospodárnosti a ekonomické přiměřenosti.

Osmnácté propojení pražských břehů

Součástí stavby lávky bude také rekonstrukce křižovatky Bubenského nábřeží a Argentinské, oprava tramvajovou trati a celková rekonstrukce Bubenského nábřeží. Kromě toho dojde i na opravu dvou stávajících chodníků, které svými rozměry nevyhovují. Rekonstrukcí projde i stoletá kanalizace.

Na straně Karlína nepřinese výstavby lávky žádná zásadní omezení dopravy. Na holešovické straně magistrát výstavbu zkoordinoval s dalšími investičními akcemi tak, aby byla omezení co nejmenší.

Smlouva s vítězem veřejné zakázky byla po uplynutí zákonných lhůt podepsána a předání staveniště se uskuteční v prosinci letošního roku. „Doba výstavby je dle smlouvy stanovena na 420 kalendářních dnů, nicméně ve spolupráci s dodavatelem se budeme snažit o její zkrácení,“ uzavírá Vít Hofman.

Dalším pražským mostem má být Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5. Vypsání veřejné zakázky na zhotovitele schválili pražští radní letos v červnu. Celkem půjde o osmnácté propojení pražských břehů Vltavy.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter