Pondělí, 21. června, 2021

Stát chystá třímiliardovou covidovou podporu pro železnici. Dotknout by se měla závazkových, komerčních i nákladních dopravců

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Železniční dopravci by se v souvislosti s pandemií mohli konečně dočkat podpory. Ministerstvo dopravy aktuálně řeší navýšení kompenzací formou notifikací veřejných podpor. Na pomoc by mohli dosáhnout jak dopravci se smlouvou o veřejných službách, tak ti komerční.

Na významné ztráty a následně i existenční problémy v souvislosti s pandemií doposud upozorňovali zejména autobusoví dopravci. Negativní dopad pandemie je ale znát i na železnici. Ministerstvo dopravy proto s Evropskou komisí řeší konkrétní formy podpor.

Programy notifikuje Evropská komise

„Protože ze strany Evropské komise byla u osobních dopravců doporučena varianta částečné úhrady škod spojených s vypuknutím pandemie COVID, nebude režim podpor řešen formou dodatků smluv, ale cestou dotačních titulů,“ uvádí mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. Ministerstvo Evropské komisi odeslalo notifikace dvou podprogramů. První se týká závazkové dopravy objednané státem, druhý pak komerční dopravy. „Oba programy jsou spojeny do jedné notifikace, protože dopady pandemie se dotkly obou segmentů železniční dopravy,“ dodává František Jemelka.

Ministerstvo se ale zaměří i na nákladní dopravu, a to formou dotace pro dopravce v elektrické trakci. Podpora má sloužit zejména jako motivace železničních dopravců při zvýšení podílu převodu nákladní dopravy ze silnice na železnici. Reaguje na snížení spotřební daně z paliv a maziv v silniční dopravě u nezávislé trakce.

Konkrétní podoba pomoci

Mluvčí ministerstva nastínil, jak by mohly programy vypadat. Bližší informace však zatím uvést nemohl: „Částky zatím nelze specifikovat, protože reálné čerpání bude záviset na možnostech státního rozpočtu. Konkrétní částky tedy budou vymezeny v jednotlivých výzvách k podání žádostí o dotace.“

Zatím není přesně jasné ani to, v jaké výši budou moci dopravci čerpat. Nejdříve to musí projednat Evropská komise. Vysvětlil však, že bude brán v potaz skutečný rozsah výnosů a nákladů z provozování dopravních služeb a v případě závazkové dopravy bude kryt dvoutřetinový rozsah vzniklé škody.

Podle dalších zjištění Ekonomického deníku ministerstvo do dotace nebude započítávat přiměřený zisk dopravců. U komerční dopravy se předpokládá hrazení nejvýše do rozsahu plateb za dopravní cestu. Čtyři sta milionů korun by tak mělo putovat převážně Českým drahám, RegioJetu a Leo Expressu.

Vlak Leo Express. Foto: Wikimedia

Podpora v závazkové dopravě má podle ministerstva pokrývat dopady nouzového stavu z jara loňského roku a období aktuálního stavu, který začal pátého října. U komerční dopravy půjde o období od března loňského roku s přesahem do současnosti.

Smlouvy o veřejných službách má ministerstvo aktuálně sjednáno s Českými drahami a dále se společnostmi RegioJet, GW Train Regio a Arriva. Z interních zdrojů ministerstva dopravy vyplývá, že v případě přijetí kompenzací se subjekt zároveň musí vzdát práva na další náhrady škody vzniklé do poloviny tohoto roku. Rozpočet má u této skupiny dopravců přesáhnout jednu miliardu korun.

Podpora pro nákladní dopravce

Nákladní dopravci budou moci získat dotaci vypočítanou z nákladů na spotřebovanou trakční energii, které v daném časovém období uhradí správci železniční cesty. V rámci tohoto programu je předpokládaný rozpočet jeden a půl miliardy korun. Výzva se má vyhlašovat pravidelně až do roku 2027. U podpory pro nákladové dopravce ministerstvo dopravy teprve připravuje podklady pro notifikaci u Evropské komise.

Železniční dopravci už dříve uvedli, že s ministerstvem dopravy o kompenzacích jednají. Podle nich i v dobách největšího omezení zajišťuje železnice základní dopravní obslužnost.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter