Úterý, 24. května, 2022

Starostové chtějí zrušit zákon o střetu zájmů. Kompromisní debatu odmítají

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Velmi bouřlivé jednání dnes zažila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR. V hlavním jednacím sále se však nešpičkovali poslanci, ale unisono jím zněly požadavky na zrušení zákona o střetu zájmů, který ukládá politikům povinnost zveřejňovat své příjmy v registru spravovaném Ministerstvem spravedlnosti ČR.

Další ze série akcí věnovaných zákonu o střetu zájmů, který nutí politiky zveřejňovat svůj majetek v internetovém registru se konala dnes dopoledne v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Poslankyně Věra Kovářová (STAN), která je v iniciativách okolo tohoto zákona velmi aktivní, zorganizovala seminář Střet zájmů a komunální volby v roce 2018.

Závěrečná debata všech zúčastněných byla velmi výbušná, zástupci obcí a měst vesměs jednoznačně odmítali kompromis, který vyjednali zástupci politických stran zastoupených ve Sněmovně (podrobně jsme informovali minulý týden v textu Movitý majetek regionálních politiků asi nebude veřejně dostupný v registru) a volali po tom, aby byl zákon zrušen.

„Po skončení mandátu jsem musel vyplnit přiznání  a byl jsem zděšen, co všechno se po mě chce,“ bývalý poslanec KSČM Jan Klán

Jaroslav Veselý, starosta obce Raná u Loun na konferenci Střet zájmů a komunální volby r. 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR – 19. 3. 2018. Foto: Jiří Reichl

Jaroslav Veselý – starosta obce Raná u Loun z místa, kde obvykle hovoří poslanci uvedl, že to, co stát chystá v poslední době, asi není schopen rozchodit. „Musím se vyjadřovat nediplomaticky, i když jsem celý život pracoval pro českou republiku a nakonec jsem skončil v diplomacii. Podle tohoto zákona mám být nahý dělat kontrastní gymnastiku. Ale zároveň  pro ostatní musím dělat ochranu osobních údajů (GDPR – pozn. red.),“ řekl před starosty Jaroslav Veselý.

„Jak je možný, že takový zákon vznikl, kdo je za něj zodpovědný. Jeden z bodů byl právě tento zákon o střetu zájmu. Ministerstvo spravedlnosti nemá kontakt se samosprávou, aby se zeptali, co si o tom myslíme? Jak je možné, že existuje balíčkový systém a tento zákon se sem dostal v balíčku, což mi řekl senátor Kubera. Jak je možné, že to prošlo Sněmovnou i Senátem a teď řešíme, že se to dotkne všech regionálních politiků. To si nikdo neuvědomil,“ hřímal na Sněmovnu rozohněný starosta Veselý. Podotkl, že v nedávné době byl vykraden. „To samozřejmě může mít řadu důvodů, ale když na internetu zveřejním všechno co mám, tak to je opravdu pozvánka pro nějaké nenechavce. Vždyť na každé obci si lidi vidí do talíře a ví, co kdo má, nebo nemá. Tohle mi připadá velice nedůstojné a opravdu nevím, jestli za takových okolností mám ještě chuť pokračovat. Mám teď dostat nakopáno za to, že celý život dělám pro Českou republiku a poslední dobu pro obec, aby se tam lidem žilo dobře?,“ ptal starosta Veselý a sklidil bouřlivý potlesk.

Na jeho vystoupení reagoval bývalý poslanec a zástupce klubu KSČM Jan Klán, který přiznal, že pro zákon hlasoval také. „Bylo to v rámci honu na „Lex Babiš“ a neuvědomili jsme si, na koho všeho to dopadne. Když jsem končil v poslanecké sněmovně. Pak jsem ale ochutnal to, co jsme stvořili. Po skončení mandátu jsem musel vyplnit přiznání  a byl jsem zděšen, co všechno se po mě chce. Navíc ten registr příliš nefungoval a když jsem přímo na ministerstvo spravedlnosti psal, co je tam za chyby, tak mi napsali, že to zkontrolují a budou mne informovat. To se dosud nestalo,“ řekl Klán.

Poslankyně Věra Kovářoá (STAN) organizátorka semináře Střet zájmů a komunální volby r. 2018. Za ní sedí europoslanec Stanislav Polčák (STAN). Foto: Jiří Reichl

Ještě před samotnou debatou se snažila organizátorka semináře Věra Kovářová (STAN) vysvětlit v jaké fázi projednávání změny zákona je.  Upřesnila, že vznikl kompromisní pozměňovací návrh , který stanovuje, že majetkové přiznání by sice měli nadále vyplňovat všichni, nicméně věci movité a jejich závazky budou neveřejné. Pro neuvolněné zastupitele budou neveřejné údaje o příjmech a majetkových výhodách. Důvodem je skutečnost, že řada z nich má jiné příjmy z hlavního zaměstnání, či podnikání, které není spojeno s prací pro obec. „Nahlížení do registru bude pouze po vyplnění přihlašovacích údajů, které budou evidovány. Kdyby vás navštívil zloděj, bude mít policie první vodítko, na koho by se mohla podívat,“ řekla před zástupci samospráv Věra Kovářová.

Podle ní nebyla reakce vlády, která přijala negativní stanovisko k oběma pozměňovacím návrhům opozičních poslanců, dobrá. „Teprve až se k panu premérovi dostali zástupci Svazu měst a obcí František Lukl a předseda Sdružení místních samospráv Stanislav Polčák (STAN) a pan starosta Halekal, a ukázali mu řadu statistik i písemné názory zastupitelů i radních našich obcí a měst, tak pan premiér uznal, že je to velký problém a mělo by se s ním něco dělat, řekla Kovářová. Kovářová míní, že nynější kompromisní návrh mohl Sněmovnu opustit zhruba za dva měsíce.

„Tento kompromis není kompromisem ideálním, ale je to první krok k tomu, abychom vyslali samosprávám signál, že snižujeme tlak na samosprávu. Věřím, že bude krok druhý, kdy si MSp udělá analýzu o dopadu novely na samosprávu. Předpokládám, že zjistí, že tato novela jde za rámec transparentnosti o tom, jestli starosta krade, nebo nekrade,“ řekla na závěr svého příspěvku Kovářová.

Zastane se starostů Ústavní soud?

Advokátka Jana Zwyrtek Hamplová. Foto: Jiří Reichl

Kritikům stávající právní úpravy mimo jiných věcí vadí také skutečnost, že do majetkového přiznání musí zahrnout také majetek manželů, nebo dětí. Podle advokátky Jany Zwyrtek Hamplové je právě skutečnost, že zákon zasahuje do práv nepovinných osob hlavní myšlenkou ústavní stížnosti, která byla podána. „Kdy se bude naše stížnost projednávat zatím nevíme. Ministerstvo financí ČR již vydalo prohlášení, že prozatím nebude dávat žádné sankce a počká na rozhodnutí Ústavního soudu ČR,“ řekla Hamplová, která se specializuje na problematiku veřejné správy a spolupracuje se senátorem Ivo Valentou. Ve snaze trochu odlehčit atmosféru řekla, že i když je celý zákon velice kritizován, musí se mu přiznat i jedna pozitivní věc. „Naprosto spojil všechny zástupce samosprávy. Tedy to, co se nepodařilo řadě subjektů zastupujících starosty, tak to se podařilo tomuto zákonu. Tedy spojit samosprávu v jeden celek. Takže bych ten zákona zase tak nezatracovala,“ řekla Hamplová a na tvářích účastníků semináře byl poprvé vidět náznak úsměvu. „Zásahy zákona do práv starostů a zastupitelů tak velké, že podle názoru všech odborníků na ústavní právo, které jsme oslovili, by měl Ústavní soud ČR zákon zrušit,“ dodala advokátka.

„V době, kdy stát buduje za miliardy registry a není schopen propojit identifikace nemovitostí, je to vizitka digitální negramotnosti a je za to potřeba stát velmi výrazně pokárat,“ Stanislav Polčák

Pro podání ústavní stížnosti skupinou senátorů bylo potřeba 17 podpisů, nakonec jich je 42, což je nadpoloviční většina Senátu. „Senátoři mi sami přiznali, že ve „svatém“ nadšení z přijetí „Lex Babiš“ zapomněli na to, že povinnosti dopadnou i na stovky a možná tisíce dalších regionálních politiků. Ti se teď rozhodují, jestli budou v politice pokračovat. Jezdím po městech a obcích a u lidí o které bychom stáli, aby kandidovali, tak unisono slyším, že se rozhodnou až poté, jak dopadne vyjednávání o tomto zákoně,“ řekla Hamplová.

Stanislav Polčák na semináři Střet zájmů a komunální volby r. 2018. 19. března, PSP ČR. Foto: Jiří Reichl

Podle europoslance Stanislava Polčáka (STAN), který je zároveň předsedou Sdružení místních samospráv starostové vítají snahu o transparentnost. „Jak jsme ale upozorňovali tento zákon dopadá na samosprávu velice drsně a bude mít velmi vážné problémy s testem proporcionality, kdy ústavní soud zkoumá, jestli opatření vynucená zákonem jsou odpovídající jejich dopadu,“ řekl Polčák. Sdružení místních samospráv na konci loňského roku dělalo mezi starosty průzkum, co si myslí o novém zákoně o střetu zájmů. „Odpovědělo nám 538 starostů a polovina z nich řekla, že uvažuje o tom, že nebudou kandidovat. Zároveň nám sdělili, že ví o 40% kolegů z rad měst a obcí, kteří na základě tohoto zákona nehodlají kandidovat. Proto jsme řekli, že je s tím něco potřeba začít dělat a požádali jsme o schůzku premiéra v demisi, kde jsme mu představili výsledky našich průzkumů a dalších statistik,“ vysvětlil Polčák, co předcházelo jednání s Andrejem Babišem, o kterém jsme informovali v únorovém textu Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš.

Podle Polčáka použil pardubický hejtman Martin Netolický velmi příhodný příměr, když řekl, že transparentnost nesmí být šikanou. „A když se podíváme na to, jak funguje ten systém, do nějž se musí majetek zapisovat, tedy Centrální registr oznámení, tak zjistíme, že když musíte vyplnit nemovitý majetek, tedy i nějaké drobné pozemky, tak systém neumí natáhnout příslušná data z katastru nemovitostí. Nezbývá, než všechno vyplnit ručně, přitom za chybu může být autor majetkového přiznání sankcionován. V době, kdy stát buduje za miliardy registry a není schopen propojit identifikace nemovitostí, je to vizitka digitální negramotnosti a je za to potřeba stát velmi výrazně pokárat,“ dodal Polčák a sklidil potlesk.

„Musím poděkovat i premiérovi v demisi, protože kdyby se do toho nevložil, tak by určitě nebyl tak rychlý postup ve zpracovávání novely. Pokud by se to nestalo, tak jsem přesvědčen o tom, že v řadě obcí by nebyly postaveny kandidátky a pak by tam musel stát posílat nucené správce, do té doby, než by byla kandidátka postavena. To by samozřejmě mělo dopad na státní rozpočet,“ dodal Polčák.

Patrik Nacher (ANO) mluví před zaplněným sálem na semináři Střet zájmů a komunální volby r. 2018 v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Foto: Jiří Reichl

Poslanec za ANO Patrik Nacher před zaplněným sálem řekl, že podle něj politik dnem zvolení přestane být odborníkem na určitou oblast a stane se z něj terč. „Tento zákon způsobí to, že bude málo kvalitních kandidátů. Tedy lidí, kteří si něco vydělali a chtějí pomoct v politice. Ono jim to nebude stát za to. Přepustí to místo těm méně kvalitním, kterým to nevadí,“ řekl Patrik Nacher, který zdůraznil, že mluví jen za sebe, nikoliv za celý poslanecký klub ANO. Nacher zdůraznil, že podporuje návrat selského rozumu a nechce, aby politici byli pronásledováni jako škodná.

Prohlédněte si fotogalerii ze semináře

Jiří Reichl

O tématu jsme již psali:

Movitý majetek regionálních politiků asi nebude veřejně dostupný v registru 

Tepaný zákon o zveřejňování majetků politiků se nejspíš změní. Zástupci poslaneckých stran jsou nakloněni… 

Zákon o zveřejňování majetků komunálních politiků může lidi odradit, uznává Babiš 12.2.2018

Vláda zamítla návrhy na zmírnění zákona o registru majetku politiků. Rozhodne Sněmovna 

Dvě skupiny poslanců chtějí zmírnit zákon o registru majetku politiků. Ministerstva jsou proti. Argumenty… 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit