Pátek, 16. dubna, 2021

Správa železnic chce do třiceti let sjednotit trakční vedení. Přinést má nižší emise CO2 i úspory dopravcům

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Železniční trakce je v České republice napájena jak stejnosměrným, tak střídavým proudem. Elektrizace střídavou soustavou je nejen levnější, ale také udržitelnější. Správa železnic si proto nechala zpracovat studii proveditelnosti pro přechod 123 tratí na jednotnou střídavou soustavu. Hotovo má být do roku 2050. Součástí jsou i stovky kilometrů nově elektrifikovaných tratí. Organizace předpokládá 80miliardovou investici.

Stejnosměrné napětí je doposud používáno na více než polovině elektrifikovaných tratí, hlavně v severní části republiky. Liniová elektrizace střídavou soustavou AC 25 kV, 50 Hz na zhruba 1800 kilometrech tratí má snížit emise CO2 o více než 80 tisíc tun ročně. Studii proveditelnosti si loni zadala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Kromě nižších emisí má změna trakce přinést i úspory na straně dopravců.

Udržitelnost i nižší náklady

Spočítaná úspora emisí oxidu uhličitého vychází nejen z dopravních výkonů na daných tratích, ze spotřeby trakční energie ve smyslu energetického mixu produkce elektřiny, ale také z emisí hnacích dieselových vozidel. Ty aktuálně zajišťují dopravu na neelektrizovaných tratích.

„Prioritním cílem pokračování liniové elektrizace je vedle snížení emisí z dopravy i hledisko ekonomické, elektrická hnací vozidla jsou pro dopravce levnější. Z celospolečenského pohledu je nezanedbatelný i faktor snížení závislosti na dovozu ropy ze třetích zemí,“ vysvětluje mluvčí SŽDC Nela Friebová.

Podle Správy železnic přináší sjednocení benefity v podobě možných vyšších výkonů hnacích vozidel, menší nároky na proudové dimenzování všech prvků trakčního rozvodu, nižší ztráty trakčního rozvodu a významné omezení nepříznivých účinků bludných proudů na kovové úložné konstrukce v okolí dráhy.

Vlak v depu kolejových vozidel Praha. Autor: Lucie Přinesdomová

Přechod na střídavou trakci umožní zvýšení výkonnosti železniční dopravy výkonnějším napájením i snížení nákladů na elektrizaci dalších tratí. Přinést má také efektivnější vozbu vlaků díky lepšímu využití trakčních vlastností moderních hnacích vozidel.

SŽDC zatím odhaduje investice a náklady na obnovu zařízení v rámci konverze stejnosměrné soustavy na střídavou na 79,3 miliardy korun. Hotovo chce mít mezi roky 2045 až 2050. Jedním z argumentů sjednocení je i to, že zachování obou typů trakce by za stejné časové období spolklo více než 70 miliard korun.

Úprava hnacích vozidel

Stávající různost napájecích soustav je pro dopravce komplikovaná. Buď musí používat hnací vůz schopný provozu na různých typech trakce, nebo pro každý úsek trati jinou lokomotivu.

„Dopravci již nyní s ohledem na své provozní potřeby dualizují hnací vozidla stejnosměrné trakce pro provoz i na střídavém systému, který je v jižní části republiky. Harmonogram sjednocení napájecí soustavy přitom vychází i z potřeb dopravců, kteří argumentují vyšší efektivností a výkonností střídavé trakce, a to zejména pro nákladní dopravu,“ říká Nela Friebová.

Ilustrační foto: www.szdc.cz

Do sedmi let pět set kilometrů

Projekt se týká stávajících 1800 kilometrů stejnosměrného trakčního vedení, ale také 520 kilometrů nových elektrizací, a to už do roku 2027.

Úprava současné trakce se dotkne zejména hlavního koridoru Svitavy – Praha – Děčín nebo třetího tranzitního koridoru Český Těšín – Ostrava a souběžného druhého tranzitního koridoru Ostrava – Olomouc – Česká Třebová – Praha.

Nová elektrizovaná trať má vzniknout třeba na plánovaném železničním spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla a do Kladna.

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter