Středa, 25. května, 2022

Správa státních hmotných rezerv koupí 1,1 milionu FFP 3 respirátorů a další ochranné pomůcky za více než 460 milionů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa státních hmotných rezerv zveřejnila podmínky nákupu ochranných pomůcek, které umístí do svých skladů. Poptává ochranné štíty, rukavice, ochranné brýle a lékařské čepice. Nejvíce má být roušek, kterých má být 16.205.900 ks v hodnotě přes 210 milionů korun bez DPH. Nebo 1,109 milionu FFP 3 respirátorů v hodnotě zhruba 160 milionů bez DPH. Celkový objem vypsaných zakázek je přes 460 milionů korun bez DPH.

16.205.900 roušek, 14.521.600 jednorázových nesterilních rukavic, 1.109.000 respirátorů FFP3, 722.600 ks lékařských čepic, 256.200 kusů ochranných brýlí a 167.130 ochranných štítů poptává v několika veřejných zakázkách Správa státních hmotných rezerv (SSHR). Vyplývá to z informací zveřejněných na portále NEN.NIPEZ. U většiny zakázek je termín podání nabídek do 30. června.

SSHR tak plní usnesení vlády z poloviny května, kdy byly přesunuty nespotřebovaných 600 milionů z ministerstva zdravotnictví do rozpočtu SSHR právě za účelem nákupu ochranných pomůcek. Další materiál doputuje do skladů hmotných rezerv z ministerstva vnitra, které za peníze, které mu byly přesunuty z rozpočtové rezervy v době pandemie, nakoupí ochranné pomůcky Ty následně předá do skladu státních hmotných rezerv.

Například zakázka na dodávku více než 16 milionů roušek je rozdělena do čtyř částí.

  1. část VZ: Dodávka 4 000 000 ks roušek,
  2. část VZ: Dodávka 4 000 000 ks roušek,
  3. část VZ: Dodávka 4 000 000 ks roušek,
  4. část VZ: Dodávka 4 205 900 ks roušek.

Vedení Správy státních hmotných rezerv mj. také požaduje, aby byly ochranné pomůcky alespoň jednou za dobu životnosti dodavatel obměnil. „Tuto je oprávněn uskutečnit nejdříve po uplynutí 15 (slovy: patnácti) měsíců ode dne nabytí platnosti této smlouvy, avšak nejpozději ke dni expirace dílčího množství zboží,“ uvádí se v zadávací dokumentaci. Podmínkou je, aby při této operaci nechybělo zboží ve skladech více než 24 hodin.

Respirátor za očekávanou cenu 144 korun bez daně

U respirátorů FFP3 bez výdechového ventilu je zakázka rozdělena do 5 částí po 200 tisících kusech a jedné s množstvím 109 tisíc kusů. Předpokládaná hodnota každé z prvních pěti částí zakázky je 28.800.000 Kč bez DPH, pro poslední část pak 15.696.000 Kč. Vychází z toho, že SSHR očekává, že více než milion respirátorů pořídí v ceně 144 korun bez DPH za kus.

Případný zájemce o tuto zakázku musí prokázat, že realizoval alespoň jednu zakázku nejméně v desetinové hodnotě těch částí, do kterých má ambici se hlásit. Musí také dodat písemné prohlášení, že výrobek splňuje požadavky ČSN EN 149:2001 +A1:2009 a certifikát EU přezkoušení ve shodě s evropskou legislativou. Nabídková cena bude mít 60% váhu při posuzování nabídky, zbylých 40% je tvořeno obměnitelností dodaného produktu.

O tom, jak je to s respirátory a rouškami, psal portál Zdravotnický deník patřící do vydavatelství Media Network, stejně jako Ekonomický deník v dubnové analýze vyvracející nejčastější mýty. 

Analytici portálu Hlídač státu, který se zaměřuje na monitoring obchodních vazeb státu a soukromých firem, se zaměřili na to, jak stát nakupoval ochranné prostředky proti coronaviru. Zjistili, že ceny se u respirátorů stejných tříd mohou lišit o stokoruny. Právě u v této zakázce poptávaných respirátorů nejvyšší třídy byly rozdíly markantní. Mezi 101,2 Kč až 2.316,6 Kč za respirátor.

Hlídač státu: Rozdíly v cenách za respirátory jsou stokorunové

Jiří Reichl

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter