SPIR: Blokace přístupu ke stránkám s hazardem ohrožuje svobody internetu

hazard
hazard

Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí. 

Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), jež sdružuje široké spektrum významných subjektů české internetové ekonomiky od poskytovatelů obsahu až po telekomunikační společnosti, vyjadřuje zásadní nesouhlas s blokováním přístupu k internetovým stránkám, které zavádí návrh zákona o hazardních hrách projednávaný Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. V případě schválení zákona v jeho současné podobě je SPIR připraven iniciovat návrh, aby Ústavní soud problematická ustanovení zrušil pro rozpor s Listinou základních práv a svobod.

SPIR plně podporuje úsilí o účinnou regulaci sektoru loterií a hazardních her. Považujeme však za nepřípustné zavádět pro tento účel neadekvátní a neústavní prostředky, které budou znamenat bezprecedentní zásah do svobody internetu, navíc na základě pouhého rozhodnutí orgánu státní správy. Ustanovení § 82 návrhu zákona dává Ministerstvu financí neomezenou pravomoc zablokovat přístup k jakékoliv internetové stránce, na které bude dle názoru ministerstva provozována nepovolená internetová hra, a tím znemožnit fungování celé internetové stránky, včetně částí, které s internetovým hazardem nemají nic společného. Celá úprava natolik závažného postupu postrádá jak jeho bližší vymezení, tak jakoukoli návaznou úpravu a ponechává rozhodování o zásadním zásahu do fungování internetových médií i dalších stránek na libovůli jediného úřadu.

Ministerstvo si tím uzurpuje právo cenzurovat internetový obsah a likvidačním způsobem zakročit proti jakémukoli internetovému subjektu – výklad toho, co je nepovolenou hrou, má totiž opět podléhat pouze ministerstvu bez jakékoliv kontroly. Případné soudní přezkoumání a soudní verdikt již v řadě případů nezmění nic na skutečnosti, že dlouhodobě zablokovaný web mezitím zkrachuje.

„Boj proti nelegálnímu hazardu je nezbytný, ale nemůže ospravedlnit bezprecedentní ohrožení internetového prostředí,“ říká předseda výkonné rady SPIR Ján Simkanič. „Stejných cílů lze dosáhnout jinými efektivními prostředky, proto uzurpace této pravomoci v rukou jednoho úřadu vzbuzuje vážné pochybnosti o skutečných cílech tohoto opatření. V případě nutnosti jsme připraveni bránit svobodu internetu až u Ústavního soudu.“

-of-