Sociální věci chtějí nakoupit nábytek za 100 milionů během čtyř let

Čtyřletý dynamický nákupní systém (možnost nakupovat dle skutečných aktuálních potřeb) poptává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Chce v něm umožnit resortním organizacím nakupovat nábytek a kancelářské židle. Celkově je ochotno zaplatit až 116 milionů korun bez DPH. Vyplývá to z informací uveřejněných na portále MPSV.¨

Vedení Ministerstva práce a sociálních věcí se dohodlo se zástupci třinácti podřízených organizací a v rámci centrálního zadávání poptává dodávku nábytku na čtyři roky. Nepůjde o jednorázovou zakázku, ale o rámcovou smlouvu na takzvaný „Dynamický nákupní systém (DN|S)“. Ten umožní organizacím, jejichž jménem ministerstvo jedná, poptávat nabídku dle skutečných potřeb v průběhu čtyř let. Zakázka je rozdělena na dvě části – nábytek a kancelářské židle. Za nábytek organizace mohou celkově utratit až 84 milionů korun bez DPH, za židle pak milionů 16.

„Centrální zadavatel je v souladu se  Smlouvou o centralizovaném zadávání pověřen provedením centralizovaného zadávání veřejné zakázky, jejímž dílem je zavedení DNS a k jednání a úkonům v zastoupení Pověřujících zadavatelů za účelem zavedení DNS a zadávání dílčích veřejných zakázek v zavedeném DNS na dodávku nábytku na účet svůj i na účet Pověřujících zadavatelů,“ uvádí se v zadávací dokumentaci projektu.

Podle mluvčího resortu MPSV Petra Sulka ministerstvo při přípravě zakázky vycházelo jak ze svých vlastních zkušeností, tak i z dalších dostupných informací a údajů (průzkum trhu, interní odborný odhad, který reflektuje hodnotu obdobného plnění v rámci veřejných zakázek realizovaných v minulosti). Zadavatel zohlednil rovněž vývoj relevantních faktorů na trhu v čase tak, aby použité údaje a informace mohly být považovány za aktuální.

Podle zadávací dokumentace se nábytkem pro účely dynamického nákupního systému a jednotlivých kategorií DNS rozumí následující komodity:

KATEGORIE NÁBYTEK

  • Stoly
  • Skříně
  • Kontejnery
  • Drobný nábytek a příslušenství k uvedenému nábytku

KATEGORIE ŽIDLE

  • Židle kancelářské
  • Židle konferenční
  • Židle jednací
  • Židle jídelní

„Předmět a technické podmínky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS budou specifikovány vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 ZZVZ,“ doplňuje dokumentace

Hodnotící kritéria nejsou v zadávací dokumentaci stanovena, jelikož budou upřesněna u jednotlivých dílčích výzev k podání nabídky.

V dalších přílohách vypsané veřejné zakázky jsou přesně stanoveny druhy nábytku, které MPSV poptává. Termín pro podání nabídek je 6. 2. 2017.

Jiří Reichl