Sněmovna dohání resty v implementaci nařízení a směrnic EU, řešila náhradu škody za kartel

Hospodářským výborem Sněmovny prošel další zákon zahrnující evropskou směrnici do českého práva. Tentokrát bude jednodušší vymáhat odškodnění za kartelové jednání. Zpoždění je v tomto případě půl roku. Podle Úřadu pro hospodářskou soutěž nehrozí ČR žádný postih.

Téměř šest měsíců po uplynutí lhůty, kdy měla být do českého právního systému zakomponována (termín byl 27. 12. 2016) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2014/104/EU o určitých pravidlech upravujících žaloby o náhradu škody podle vnitrostátního práva v případě porušení právních předpisů členských států a Evropské unie o hospodářské soutěži, prošel zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže garančním výborem Sněmovny. Směrnice upravuje problematiku specifických situací odškodnění při porušení soutěžních pravidel obsažených v čl. 101 a 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, které stanovují práva a povinnosti, resp. zakazují určitá jednání, která by mohly narušit soutěž na vnitřním trhu.

Původně navrhovatelé chtěli, aby byl zákon projednán ve zrychleném režimu a byl Sněmovnou schválen již v prvním čtení. To však poslanci letos v březnu zamítli. Před posledním projednání v poslanecké sněmovně ve 3. čtení jej dnes měli na stole poslanci Hospodářského výboru Sněmovny, kde byl bez problémů schválen. Teď bude na řadě třetí čtení na plénu Sněmovny, takže to vypadá, že tento zákon by mohl do konce volebního období dolní komorou Parlamentu projít.

Půlroční zpoždění podle předsedy Úřadu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petra Rafaje, jenž je jedním předkladatelů zákona, neznamená pro Českou republiku žádné komplikace. „Prodlení s transpozicí nemá pouze Česká republika, ale více členských států. V našem prostředí se poměrně dlouhou dobu diskutovalo o tom, jaká je vhodná koncepce pro transpozici. Uvedená problematika totiž spadá do rozhraní práva občanského, občanského soudního procesu a správního práva,“ uvedl na otázky o příčinách prodlení Rafaj s tím, že pokud mu je známo, Evropská Komise nevede žádné šetření, jež by se týkalo prodlení s transpozicí této směrnice. O problémech s transpozicemi evropské legislativy jsme psali před více než rokem v textu Česku hrozí pokuty kvůli skluzu s implementací práva EU. Největším hříšníkem je Babišův rezort

Poslanec Marek Černoch v pozměňovacím návrhu navrhoval, aby všechny případné soudní spory, které budou v souvislosti s tímto zákonem vedeny, rozhodoval speciální soudní senát u Krajského soudu v Brně. S tím souhlasí ministerstvo spravedlnosti, které je druhým předkladatelem zákona, s takovým návrhem souhlasí. Předseda ÚOHS Petr Rafaj však nesouhlasí kvůli tomu, že jde o civilní řízení o náhradu škody. „Není to řízení o porušení veřejné soutěže, ale o náhradě škody. Navíc civilní právo by mělo být účastníkům místně příslušné, takže zejména pro menší podnikatele by bylo velmi nákladné se domáhat svého práva u soudu v Brně,“ dodal Rafaj. Podotkl, že v současné době běží cca 70 sporů ohledně náhrady škody a běžně jej řeší obecné soudy. Rafaj jako příklad uvedl případ, kdy se v městě na jihu Čech domluvili čtyři podnikatelé a dalšího svým jednáním poškodili. „Mělo by se to tedy řešit v Českých Budějovicích, nikoliv v Brně. To vyvolá obrovské náklady,“ řekl Rafaj. Poslanci jeho názoru vyhověli a zamítli Černochův pozměňovací návrh.

Celý článek si můžete přečíst v MEDIA NETWORK MAGAZÍNU.
Přístupný je pro předplatitele.

Jste-li předplatitel, přihlásit se můžete zde.Přihlásit

Chcete-li se stát předplatitelem, jděte zde.Předplatit

Jiří Reichl