Neděle, 16. května, 2021

Jak se zbavit nepohodlné svědkyně, která promluvila o možné trestné činnosti na ÚSTR? Ředitel ji odvolal z funkce

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Jaroslava Rákosníková je zřejmě hodně odvážná žena. Ředitelka odboru provozu a digitalizace Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) informovala radu této instituce o problémech provázejících nákladnou rekonstrukci ústavu. Netrvalo dlouho a ředitel Zdeněk Hazdra Rákosníkovou odvolal. Probíhající rekonstrukci bývalého Prognostického ústavu prověřuje policie.

Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych Vám oznámil, že od 18. 9. 2018, dojde ke změně na pozici ředitelky OPD. Ing. Jaroslavu Rákosníkovou nahradí Ing. Miluše Tvrzská, která už dříve v ÚSTRu na podobné pozici pracovala. Změna souvisí se snahou posílit ÚSTR personálně ve vztahu k probíhající rekonstrukci sídla ÚSTR. Miluše Tvrzská má v tomto ohledu cenné zkušenosti, naposledy při svém působení na pozici náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní měla například na starosti rekonstrukci sídla vlády. Věřím, že Miluše Tvrzská dobře naváže na práci své předchůdkyně. Zároveň děkuji Jaroslavě Rákosníkové za práci, kterou pro Ústav vykonala,“ oznámil počátkem týdne zaměstnancům ředitel ÚSTR Zdeněk Hazdra.

Policie přitom už pár měsíců prověřuje, proč razantně vzrostla cena za rekonstrukci budovy Ústavu pro studium totalitních režimů, a proč nebyla stavba včas dokončena. Podnět k „závažné trestné činnosti při zadávání veřejné zakázky“ předalo k dozoru koncem července Vrchní státní zastupitelství v Praze městským žalobcům. A Jaroslava Rákosníková je podle všeho pro policii hodně důležitá osoba, která vidí pod pokličku děje v ÚSTR. Nejspíš proto také skončila ve své funkci.

“Hlavním důvodem změny ve vedení odboru provozu a digitalizace je snaha posílit personální kapacity ÚSTR ve vztahu k probíhající rekonstrukci jeho sídla. Na vedoucí pozici v ekonomických otázkách preferujeme někoho, kdo má větší zkušenost s řízením velkých investičních akcí,” zareagovala na dotazy Ekonomického deníku mluvčí ÚSTR Darja Čablová.

Na otázku, jestli má odvolání Rákosníkové souvislost s policejním vyšetřováním rekonstrukce budovy ústavu zareagovala mluvčí negativně. „Neobdrželi jsme dosud oficiální informace o prověřování okolností rekonstrukce policií, těžko zde tedy může být souvislost. Ráda bych také upozornila na opakované nepřesné užívání pojmu „vyšetřování“, fáze vyšetřování případu začíná usnesením o zahájení trestního stíhání, nikdo z vedení ÚSTR však nebyl o žádných krocích úřadů v tomto směru informován,“ pokračuje Čablová.

Jenže Rákosníková podle informací Ekonomického deníku poskytla hodně informací k tomu, jakým způsobem byl vybrán stavitel, jakým způsobem rekonstrukce probíhá, včetně podkladů k podezření na manipulaci výběrového řízení na výběr stavební firmy a podobně. Zadávací podmínky prý byly nastaveny tak, aby se výběrového řízení mohla účastnit pouze firma, která má zkušenosti s odstraňováním azbestu v zakázce, jejíž cena přesáhla 15 miliónů korun. V budově ho byla spousta. V tendru se tak dostaly do finále společnosti Metrostav, Strabag a OHL. Metrostav byl ze soutěže vyřazen a zakázku nakonec získal rakouský Strabag, zčásti vlastněný ruským oligarchou Olegem Děripaskou, který figuruje na sankčních seznamech USA.

Podle informací Ekonomického deníku přitom druhý z finalistů – společnost OHL měla podle svědků předložit vyjma několika prvních stran identickou kalkulaci rozpočtu. Strabag přitom nabídl za likvidaci azbestu cenu 15 miliónů korun, zatímco OHL jen 5 miliónů. Strabag přesto zvítězil a cenu během několika týdnů navýšil o zhruba 39 miliónů korun s tím, že až v průběhu prací bylo zjištěno, že azbestem jsou obloženy i sloupy nosných konstrukcí.

Další problém se pak objevil na konci roku 2017, kdy bylo stavitelem oznámeno, že na opláštění budovy v pražské Siwiecově ulici budou použity keramické desky, které jsou sice levnější, ovšem přesahují předepsanou hmotnost opláštění. Rada ústavu pak získala informace, že problém způsobilo poddimenzování nosné konstrukce budovy z dob totality. “Radě je tvrzeno, že na tomto typu materiálu trvají památkáři. Tato informace není podle všeho pravdivá a má zakrýt další zvýšené náklady, prodloužení stavby, zpevňování konstrukce, které by nebylo zapotřebí, pokud by Strabag použil jiný materiál.” Také tyto poznatky získala rada ÚSTR.

A objevily se další i další podezřelé informace o statických posudcích nebo novém požárním posudku. Ten tvrdí, že konstrukce budovy neodolá požáru a do sedmi minut by se dům zhroutil. Dále pak dva zvláštní dodatky. Na základě jednoho by ÚSTR zaplatil Strabagu zhruba 6 miliónů korun za takzvané zpozdné, způsobené statickými průzkumy po dobu 10 měsíců. U dalšího dodatku pak podle svědků proběhl pokus o vsunutí částky 12 miliónů korun za likvidaci azbestových obkladů obvodových sloupů. “Tento dodatek odmítli zaměstnanci ekonomického úseku ÚSTR podepsat a podepsal ho pouze ředitel ústavu Zdeněk Hazdra,” objevilo se v dalších informacích o rekonstrukci, na teré Ekonomický deník při svém pátrání narazil. Rekonstrukce se přitom notně protahuje a také prodražuje. A podepsány už měly být i další dodatky. A není vyloučeno, že na ně nezbudou peníze v rozpočtu ÚSTR, navýšeném kvůli rekonstrukci budovy na pražském Žižkově. Přestože měla být rekonstrukce budovy dokončena tento týden bude podle mluvčí Darjy Čablové “dokončena demontáž obvodového pláště”.

A kdo je Miluše Tvrzská, která má odvolanou ekonomku Jaroslavu Rákosníkovou nahradit? Na ÚSTR už pracovala, podle odborářů se měla podílet na personálních opatřeních po odvolání šéfa ústavu Daniela Hermana. “Miluše Tvrzská nebyla a není členkou žádné politické strany,” tvrdí mluvčí ÚSTR Darja Čablová. Podle interních zdrojů ale byla úzce napojena na lidi kolem bývalého premiéra za ČSSD Bohuslava Sobotky. Tvrzská působila po odchodu z ÚSTR jako náměstkyně Úřadu vlády, v době, kdy byl Sobotka premiérem. V roce 2014 si podle serveru Lidovky.cz tam i s odměnami přišla na mzdu ve výši 1 milión 155 tisíc korun.

Přestože je pozice šéfky  odboru provozu a digitalizace velmi náročná a důležitá, neproběhlo kvůli jmenování náhradnice Rákosníkové výběrové řízení. Miluše Tvrzská byla na svou pozici jmenována. “V její prospěch hovoří skutečnost, že má ze svého předchozího působení (mimo jiné na pozici náměstkyně vedoucího Úřadu vlády ČR pro řízení Sekce ekonomické a správní v letech 2014-2018) zkušenosti s řízením rozsáhlých rekonstrukcí. Navíc dobře zná vnitřní chod ÚSTR, protože v něm již dříve působila na pozici náměstkyně pro ekonomiku, zapojí se tedy hladce do jeho činnosti,” oddůvodnilo vedení ÚSTR formu nástupu nové ekonomické šéfky.

Prodraženo ze 140 na 181 miliónů

Rekonstrukce budovy Ústavu pro studium totalitních režimů v Siwiecově ulici na pražském Žižkově měla být ukončena letos na konci května. Ale není ani náhodou. Cena za zatím na první pohled nedokončenou rekonstrukci, se z původních necelých 140 miliónů korun mezitím vyšplhala na 181 miliónů korun. O probléme Ekonomický deník psal zde https://ekonomickydenik.cz/policie-se-zajima-o-predrazenou-rekonstrukci-ustavu-pro-studium-totalitnich-rezimu/.

Podle informací Ekonomického deníku se navíc v souvislosti s aktuální rekonstrukcí chystá i druhá fáze. Její cena je zatím hrubě odhadována na dalších 150 miliónů korun. Definitivní ukončení rekonstrukcí se podle informací z ministerstva financí plánuje až na na září roku 2021. Vedení ÚSTR sídlí dočasně v Office Parku Hadovka v pražských Dejvicích, většina historiků pracuje dočasně v budově Archivu bezpečnostních složek v Braníku.

Případem rekonstrukce ústavu se podle informací Ekonomického deníku zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu a aktuálně prověřování dozoruje Městské státní zastupitelství v Praze. „Dne 20. 7. 2018 bylo zdejšímu Městskému státnímu zastupitelství v Praze postoupeno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze podání oznamovatele, které se dle svého označení týká ´závažné trestné činnosti při zadávání veřejné zakázky ÚSTR,“ potvrdil informace Ekonomického deníku mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Vedení ústavu tvrdí, že výběrové řízení probíhalo standardně dle zákona o zadávání veřejných zakázek a bylo vedeno právní kanceláří, která se na zadávací řízení specializuje. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, mezi kterými byli například Metrostav nebo OHL-ŽS. „Kritéria výběru byla takzvaně objektivní, tedy cena a termín dokončení zakázky. Ve výběrovém řízení zvítězila nejlevnější nabídka s nejkratším termínem dokončení,“ tvrdí Darja Čablová z odboru dalších agend ÚSTR.

Podle údajů z první smlouvy uzavřené se Strabagem v loňském červenci, která je k dispozici na serveru Hlídač smluv, měla rekonstrukce budovy ÚSTR vyjít na necelých 140 miliónů korun. Stavba měla být dokončena v květnu 2018. Ale není, v Siwiecově ulici stojí dodnes odstrojené torzo budovy někdejšího Prognostického ústavu. K původní smlouvě byla ještě v prosinci loňského roku přidán dodatek v hodnotě necelých dvou miliónů korun. V březnu 2018 byl ke smlouvě přidán druhý dodatek a cena vzrostla o 1 milión a 169 tisíc korun. Původní smlouva pak byla letos v dubnu doplněna o „Změnu předmětu smlouvy a ceny za dílo“ a původní cena tak byla navýšena o 38 a půl miliónu korun.

Ministerstvo financí, z jehož kasy má být rekonstrukce hrazena, uvedlo, že ústavu poskytlo jenom 130 miliónů korun. „Navýšení rozpočtu ÚSTR o 100 miliónů korun pro rok 2017 a 30 miliónů pro rok 2018 bylo určeno právě a pouze na zajištění rekonstrukce pláště, zateplení a související likvidací azbestu v sídle ÚSTR v Siwiecově ulici,“ sdělil Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru ministerstva financí. Podstatná suma na hrazení prostavěných aktivit tedy schází.

Uvedené částky podle Vojtěcha ÚSTR požadoval při sestavování rozpočtu na uvedené roky 2017 a 2018, ale jak už Ekonomický deník zmínil, už dnes podle Hlídače smluv vychází cena za rekonstrukci na 181 miliónů korun. Požadavek na rekonstrukci pláště budovy ÚSTR odůvodnil celkově špatným technickým stavem opláštění, zcela nevyhovujícími tepelněizolačními vlastnostmi budovy. „Což bylo prokázáno energetickým auditem (stupeň G – budova mimořádně nehospodárná). Upozorňujeme tedy, že předmětná akce nepředstavuje celkovou rekonstrukci budovy,“ dodal Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

Jan Hrbáček

Policie se zajímá o předraženou rekonstrukci Ústavu pro studium totalitních režimů 

Aktualizujeme: Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů hlasování o odvolání ustál. Radní se…2.7.2018

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter