Neděle, 16. května, 2021

Policie se zajímá o předraženou rekonstrukci Ústavu pro studium totalitních režimů

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Policie prověřuje, proč razantně vzrostla cena za rekonstrukci budovy Ústavu pro studium totalitních režimů, a proč nebyla stavba včas dokončena. Zítra by se kvůli tomu mimo jiné měla sejít rada ústavu. Podnět k „závažné trestné činnosti při zadávání veřejné zakázky“ předalo k dozoru koncem července Vrchní státní zastupitelství v Praze městským žalobcům.

Rekonstrukce budovy Ústavu pro studium totalitních režimů (ÚSTR) v Siwiecově ulici na pražském Žižkově měla být ukončena letos na konci května. Ale není ani náhodou. Cena za zatím na první pohled nedokončenou rekonstrukci, původních necelých 140 miliónů korun, mezitím vyskočila na 181 miliónů korun. Podle informací Ekonomického deníku se navíc v souvislosti s aktuální rekonstrukcí chystá i druhá fáze. Její cena je zatím hrubě odhadována na dalších 150 miliónů korun. Definitivní ukončení rekonstrukcí se podle informací z ministerstva financí plánuje až na na září roku 2021. Vedení ÚSTR sídlí dočasně v Office Parku Hadovka v pražských Dejvicích, většina historiků pracuje dočasně v budově Archivu bezpečnostních složek v Braníku.

Případem rekonstrukce ústavu se podle informací Ekonomického deníku zabývá Národní centrála proti organizovanému zločinu a aktuálně má věc v rukou Městské státní zastupitelství v Praze. „Dne 20. 7. 2018 bylo zdejšímu Městskému státnímu zastupitelství v Praze postoupeno Vrchním státním zastupitelstvím v Praze podání oznamovatele, které se dle svého označení týká ´závažné trestné činnosti při zadávání veřejné zakázky ÚSTR,“ potvrdil informace Ekonomického deníku mluvčí pražských žalobců Aleš Cimbala.

Rekonstrukci budovy ÚSTR provádí rakouská stavební společnost Strabag, která vzešla z výběrového řízení. Pikantní na rekonstrukci ÚSTR je fakt, že podíl ve Strabagu vlastní ruský oligarcha Oleg Děripaska, který je od letošního dubna veden na sankčním seznamu USA a Evropské unie. I tendr samotný má být podle informací Ekonomického deníku předmětem prověřování policie.

Vedení ústavu tvrdí, že výběrové řízení probíhalo standardně dle zákona o zadávání veřejných zakázek a bylo vedeno právní kanceláří, která se na zadávací řízení specializuje. Do výběrového řízení se přihlásili čtyři uchazeči, mezi kterými byli například Metrostav nebo OHL-ŽS. „Kritéria výběru byla takzvaně objektivní, tedy cena a termín dokončení zakázky. Ve výběrovém řízení zvítězila nejlevnější nabídka s nejkratším termínem dokončení,“ odpověděla na otázky Ekonomického deníku Darja Čablová z odboru dalších agend ÚSTR.

Podle údajů z první smlouvy uzavřené se Strabagem v loňském červenci, která je k dispozici na serveru Hlídač smluv, měla rekonstrukce budovy ÚSTR vyjít na necelých 140 miliónů korun. Stavba měla být dokončena v květnu 2018. Ale není, v Siwiecově ulici stojí dodnes odstrojené torzo budovy někdejšího Prognostického ústavu. K původní smlouvě byla ještě v prosinci loňského roku přidán dodatek v hodnotě necelých dvou miliónů korun. V březnu 2018 byl ke smlouvě přidán druhý dodatek a cena vzrostla o 1 milión a 169 tisíc korun. Původní smlouva pak byla letos v dubnu doplněna o „Změnu předmětu smlouvy a ceny za dílo“ a původní cena tak byla navýšena o 38 a půl miliónu korun.

Ministerstvo financí, z jehož kasy má být rekonstrukce hrazena, uvedlo, že ÚSTR poskytlo jenom 130 miliónů korun. „Navýšení rozpočtu ÚSTR o 100 miliónů korun pro rok 2017 a 30 miliónů pro rok 2018 bylo určeno právě a pouze na zajištění rekonstrukce pláště, zateplení a související likvidací azbestu v sídle ÚSTR v Siwiecově ulici,“ sdělil Ekonomickému deníku Zdeněk Vojtěch z tiskového odboru ministerstva financí. Podstatná suma na hrazení prostavěných aktivit tedy schází.

Uvedené částky podle Vojtěcha ÚSTR požadoval při sestavování rozpočtu na uvedené roky 2017 a 2018, už dnes ale podle Hlídače smluv vychází cena za rekonstrukci na 181 miliónů korun. Požadavek na rekonstrukci pláště budovy ÚSTR odůvodnil celkově špatným technickým stavem opláštění, zcela nevyhovujícími tepelněizolačními vlastnostmi budovy. „Což bylo prokázáno energetickým auditem (stupeň G – budova mimořádně nehospodárná). Upozorňujeme tedy, že předmětná akce nepředstavuje celkovou rekonstrukci budovy,“ dodal Zdeněk Vojtěch z ministerstva financí.

Kde vzít peníze na vícepráce?

Původním záměrem rekonstrukce byla podle mluvčí ÚSTR Darjy Čablové výměna opláštění budovy ÚSTR v Siwiecově ulici. Už v roce 2004 totiž konstatovala technická zpráva, že „konstrukce či zařízení vykazují závažné poruchy takového charakteru, který naléhavě vyžaduje opravu v krátkodobém plánu, hrozí potenciální ohrožení života či zdraví, případně škody (v řádu měsíců).“ „Konkrétně se jednalo například o vypadnutí okenního rámu, při venkovní teplotě -5 °C nebylo možné budovu ani při plném výkonu kotelny vytopit na normami stanovenou teplotu, v létě naopak nebylo možné budovu účinně ochladit,“ vysvětluje Čablová.

Cena výměny opláštění činí podle informací ÚSTR 115 milionů bez DPH a termín dokončení byl plánován na květen 2018. Vzhledem k přítomnosti jedovatého azbestu ve fasádě bylo až po vystěhování budovy možné provést demontáž dostatečně velkého kusu fasády kvůli jejímu zvážení. Přičemž se podle Čablové zjistilo, že fasáda je lehčí, než byl předpoklad vytvořený projektantem na základě všech dostupných informací. „Vzhledem k současným normám a nárokům na tepelně-izolační vlastnosti opláštění budovy není možné udělat fasádu stejně lehkou, jako byla ta stará, proto je nutné zesílit konstrukci budovy tak, aby novou fasádu unesla. Při průzkumu nosných konstrukcí budovy kvůli její statice zároveň vyšlo najevo, že budova v podstatě nemá účinnou protipožární ochranu a je z tohoto hlediska extrémně nebezpečná, což je jedním z hlavních důvodů pro provedení navazující a tentokrát už celkové rekonstrukce budovy, která se nyní připravuje,“ vysvětluje dále Darja Čablová.

Protože došla částka alokovaná ministerstvem financí na rekonstrukci, ÚSTR požádal resort o další peníze. „O prostředky na takzvané vícepráce ve stávajícím projektu výměny opláštění budovy zažádal ÚSTR na konci zimy 2018. S ministerstvem financí se o finančních nadpožadavcích průběžně jedná. Na vícepráce bylo přislíbeno celkem 50 miliónů korun a ministerstvo ve svém návrhu rozpočtu na rok 2019 s touto částkou počítá,“ informuje dále mluvčí ÚSTR Čablová. Na podzim by prý měla být hotova architektonická studie celkové rekonstrukce budovy, v tu chvíli bude možné přesněji odhadnout úplnou cenu rekonstrukce. V současné době je ukončení celkové rekonstrukce plánováno na konec roku 2021.

Vzrůstajícími náklady na rekonstrukci budovy ÚSTR by se měla zítra (14. srpna) zabývat rada ústavu. Podle informací Ekonomického deníku mají nejen radní, ale i policie, disponovat řadou informací, které poukazují na na možnou manipulaci popisovaného výběrového řízení s ohledem na stále rostoucí cenu oprav. S ohledem na to, že rada ÚSTR má podle litery zákona schvalovat podklady pro návrh rozpočtu a závěrečného účtu ústavu, dohlížet na jeho činnost a jmenovat a odvolávat ředitele, není vyloučeno, že může vyvolat hlasování o odvolání stávajícího ředitele Zdeňka Hazdry. Pokud by totiž radní na základě vážných indicií nebo důkazů o nezákonné činnosti nepostupovali dle zákona, její členové by se také mohli dostat do potíží s policií.

Bývalý ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a poslanec Pavel Žáček uvedl, řekl, že se po červnovém jednání někteří radní ÚSTR dostali do zvláštní pozice. „Ač byli informováni o korupčním a protizákonném jednání vedení ÚSTR, neodvolali ředitele, čímž se stali spoluviniky – buď pokračující trestné činnosti, falšování či dokonce ničení důkazů. Uvidíme, jak to vyhodnotí policie,“ řekl Žáček.

Jan Hrbáček

 

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter