Neděle, 19. září, 2021

Správa železnic řeší snazší vypořádání majetku u plánovaných staveb. Vypsala soutěž na speciální aplikaci

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Správa železnic v nadlimitní veřejné zakázce poptává nákup, nasazení a provoz aplikace. Ta má zjednodušit a zefektivnit procesy majetkoprávního vypořádání. Poskytne také prostředí pro plnění a dozorování jednotlivých majetkoprávních případů na konkrétních stavbách. Předpokládaná hodnota zakázky je 45 milionů korun bez daně. Nabídky mohou uchazeči podávat do 29. září.

Kontrakt s vybraným dodavatelem uzavře úřad na 48 měsíců od spuštění aplikace. Hlavním hodnotícím kritériem veřejné zakázky bude výše nabídnuté ceny. Provoz aplikace bude obstarávat kvalifikovaný realizační tým specialistů. 

Čtyři roky a 54 staveb

„Aplikace bude nainstalována a provozována dodavatelem v interním IT prostředí Správy železnic a propojí se s dalšími vybranými aplikacemi. Aplikaci plánujeme využít pro 54 staveb,“ uvádí Nela Friebová ze Správy železnic.

Provoz aplikace pro zmíněných 54 staveb úřad předpokládá v plánovaném období čtyř let. Půjde třeba o druhou etapu elektrifikace trati mezi Brnem a Zastávkou u Brna, modernizaci železničního uzlu Česká Třebová, novostavbu trati Praha-Smíchov – Beroun nebo modernizaci trati Praha – Ruzyně – Kladno.

Finální řešení bude plně kompatibilní s aktuálními verzemi internetových prohlížečů Edge, Firefox a Chrome, bez nutnosti instalace dalších doplňků a pluginů. Správa železnic k aplikaci získá zdrojový kód.

Generování dokumentů i rozpočet cen

V jednotném webovém prostředí Správa železnic uvidí online stav majetkoprávního řešení formou přehledných tabulek s možností filtrování. Aplikace umožní identifikaci jednotlivých uživatelů z pohledu práce s daty a bude evidovat všechny provedené změny v projednávaných případech.

Kromě jiného má aplikace umožnit také automatizované generování smluvních dokumentů z předem připravených šablon.

„Aplikace bude umožňovat vkládat ceny jednotlivých případů. Bude umožňovat vložení a evidování ceny ze znaleckých posudků na nemovitosti a automatizované rozpočítání cen ve smlouvě, podle velikosti spoluvlastnických podílů. Následně aplikace umožní tyto údaje generovat do smluvních dokumentů,“ uvádí se v zadávací dokumentaci.

Správa železnic tak uvidí i katastrální data, data záborového elaborátu a data stávajících smluv.

Aktualizace katastrálních dat

Vybraný dodavatel bude muset jedenkrát za měsíc automaticky zajistit aktualizaci všech katastrálních dat vztahujících se ke konkrétním stavbám. Zobrazovat se budou veškerá dostupná data o parcelách a vlastnících v rozsahu obdobném výpisu z katastru nemovitostí, který připravuje Státní správa zeměměřictví a katastru.

Provoz a údržba

Provoz aplikace požaduje Správa železnic na platformě VMWARE v operačním systému Linux s tím, že zálohování dat proběhne jednou za den. Vybraný dodavatel bude mít za úkol také monitoring serverů a samotné aplikace.

Kromě toho zajistí i podporu při instalací nových verzí systému a podporu provozu aplikace i jejích uživatelů.

Jednotlivé požadavky na vývoj bude úřad zadávat formou „uživatelské“ specifikace na změnu, následně bude připravena ze strany dodavatele nabídka s popisem řešení, odhadovanou pracností a předpokládaným termínem realizace. 

Lucie Přinesdomová

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY

FacebookTwitter